La UPC incorpora vuit nous màsters en àmbits emergents a l’oferta d’estudis per al curs 2024-2025

Estudiants dins d'una aula de la UPC.
+
Descarregar

La UPC incorpora vuit nous màsters en àmbits emergents a l’oferta d’estudis per al curs 2024-2025

La UPC posa en marxa, el curs acadèmic 2024-2025, vuit nous màsters universitaris en els àmbits de l’enginyeria, l’arquitectura, les ciències i la tecnologia. Uns programes que se sumen a l’oferta d’estudis de postgrau de la Universitat, que inclou 91 màsters universitaris, 45 programes de doctorat i 240 màsters de formació permanent. El contingut acadèmic i les sortides professionals d'aquests màsters, així com de la resta que impartirà la UPC el proper curs, s'expliquen en diverses sessions informatives programades per als propers mesos.

12/03/2024

La Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) reforça l’oferta d’estudis amb la posada en marxa de vuit nous màsters per al curs 2024-2025, tres d’ells en el marc del programa Erasmus Mundus de la Unió Europea. Uns programes que se sumen a l’oferta d’estudis de postgrau de la Universitat, que inclou 91 màsters universitaris –45 impartits en anglès–, 45 programes de doctorat i 240 màsters de formació permanent-

Les novetats per al curs vinent són les següents:

 • El master's degree in Semiconductor Engineering and Microelectronic Design (màster universitari en Enginyeria de Semiconductors i Disseny Microelectrònic) sorgeix de la necessitat urgent de formar professionals en aquest camp, arran de la recent crisi de xips. Oferirà coneixements i habilitats tant en fabricació com en disseny de semiconductors i microelectrònica, un dels trets distintius del programa. I inclourà dues especialitats: Enginyeria de Semiconductors, que se centrarà en l’ús de les tecnologies de xips microelectrònics en diferents vessants, com la fabricació en sala blanca, l’encapsulat, la caracterització i anàlisi de fiabilitat, així com la comprensió física dels fenòmens esdevinguts als dispositius semiconductors actuals i emergent; i Disseny Microelectrònic, que té com a objectiu formar en disseny de circuits i sistemes microelectrònics integrats, digitals i analògics en tecnologies avançades.

  Aquest nou màster interuniversitari tindrà 60 crèdits ECTS (un curs acadèmic) i s’impartirà en anglès. Coordinat per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) de la UPC, compta amb la participació de la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la col·laboració estratègica de l’Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM) del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).

 • El master's degree in Polymers and Bioplastics (màster universitari en Polímers i Bioplàstics) té com a objectiu oferir una especialitzada en el camp dels polímers i bioplàstics, tant en el vessant industrial com en el de recerca, que proporcioni a l'estudiant les eines necessàries perquè es pugui incorporar en centres de recerca, tecnològics i industrials enfocats al desenvolupament de materials polimèrics. Així, el màster inclou continguts sobre producció, transformació i innovació en aquest àmbit de coneixement.

  El màster s’impartirà en anglès a l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), al Campus Diagonal-Besòs de la UPC, i tindrà una durada d’un curs acadèmic (60 crèdits ECTS).

 • El màster universitari en Desenvolupament i Gestió d'Actius Immobiliaris formarà professionals que actuïn com a agent de canvi en el sector de la gestió immobiliària. El programa d’estudis ofereix una sòlida formació sobre els mecanismes econòmics, financers, tecnològics i organitzacionals del sector, per incidir en el benestar i la inclusió social de les persones i en la preservació de l'entorn i formar professionals experts en la planificació, el desenvolupament i la gestió d'inversions en actius i empreses immobiliàries innovadores. El màster posa èmfasi en els models emergents de negoci i en la participació públicoprivada en la solució dels problemes socials vinculats, per exemple, a l’accés a l’habitatge o la rehabilitació.

  El programa estarà impartit per l’Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) i tindrà una durada d’un curs acadèmic (60 ECTS).

 • El màster universitari en Tecnologies Mecàniques aprofundeix en els coneixements necessaris per a l'estudi, l'anàlisi, el dimensionament, el disseny i la fabricació de sistemes mecànics, presentant conceptes i tecnologies avançades dins de l'àmbit per ampliar les capacitats i les competències de l'estudiant. Tot això s'emmarca en una òptica professionalitzadora, alineada amb les necessitats formatives de la indústria del segle XXI.

  El programa estarà impartit per l’EEBE, al Campus Diagonal-Besòs, i tindrà una durada d’un curs acadèmic (60 ECTS).

 • El master's degree in Machine Learning and Cybersecurity for Internet-Connected Systems (MERIT) (màster universitari en Aprenentatge Automàtic i Ciberseguretat per a Sistemes Connectats a Internet) proporcionarà una formació cientificotècnica avançada i especialitzada en tres àmbits clau de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC): la Internet de les coses (IoT), la intel·ligència artificial (IA) i la ciberseguretat, elements clau en la digitalització de les pimes. Es vol cobrir així el dèficit actual de professionals amb aquesta formació, altament valorada per la indústria i la recerca.

  El màster està impartit per l’Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) i es desenvolupa en el marc del projecte europeu MERIT, amb finançament del programa Digital Europe. S’imparteix en col·laboració amb tres universitats europees –Vilnius Tech (Lituània), Riga Technical University (Letònia) i Tallinn University of Technology (Estònia)–, empreses i centres de recerca i tecnològics en forma d’un consorci internacional. El programa tindrà un curs i mig de durada (90 ECTS) i s’impartirà en anglès.

 • L'Erasmus Mundus master's degree in Communications, Engineering and Data Science (CoDaS) és el primer programa promogut per l’aliança Unite!, a la qual pertany la UPC. La formació del màster inclou àrees de coneixement que abasten l’enginyeria elèctrica, l’automatització, la programació, les comunicacions, la ciència de dades, la intel·ligència artificial i l’aprenentatge automàtic, la seguretat de xarxes i la internet de les coses. Els titulats del màster adquiriran habilitats de programació i resolució de problemes orientada a objectius, una bona base matemàtica, així com coneixements en planificació i gestió eficient de projectes.

  Coordinat per la Universitat d’Aalto de Finlàndia, en el màster hi participen l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) de la UPC, la Universitat Tècnica de Braunschweig (Alemanya), la Grenoble INP Graduate Schools of Engineering and Management (França) i la Universitat Tècnica de Lisboa (Portugal). A cada universitat es podrà cursar una especialització: en Comunicacions, Ciència de Dades i Seguretat (Grenoble); Comunicacions i Ciència de Dades (Lisboa); Comunicacions, Automatització i Aprenentatge Automàtic (Aalto); Comunicacions, Aprenentatge Automàtic, Informàtica Mèdica i Biomedicina (Braunschweig), i Comunicacions, 5G/6G i Internet de les Coses, i Ciència de Dades (UPC). Impartit íntegrament en anglès, té una durada de dos cursos acadèmics (120 ECTS).

 • L'Erasmus Mundus master's degree in Risk Assessment and Management of Civil Infrastructures (NORISK) (màster universitari Erasmus Mundus en Avaluació de Riscos i Gestió d'Infraestructures Civils) proporcionarà coneixements i habilitats avançats en l'avaluació, la gestió, l’anàlisi de fiabilitat i riscos, el seguiment, la digitalització i la intervenció en infraestructures civils. Sobretot les que serveixen de base per a activitats humanes o bé es consideren crítiques, com les que tenen relació amb l’energia, el transport, les comunicacions, l’aigua, la salut, la defensa i la seguretat nacional, la banca o el sector financer.

  Coordinat per la Universidade do Minho (Portugal), en la docència del màster hi participen l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) de la UPC, la Università degli Studi di Padova (Itàlia) i La Rochelle Université (França). Tindrà una durada d’un curs acadèmic (60 ECTS) i estarà impartit en anglès.
 • L'Erasmus Mundus master's degree in Sustainable Systems Engineering (EMSSE) (màster universitari Erasmus Mundus en Enginyeria de Sistemes Sostenibles) proporcionarà a l’estudiant el coneixement i les habilitats que es necessiten per crear sistemes que siguin eficients, viables econòmicament i respectuosos amb el medi ambient. Es prioritzarà, per tant, els impactes ambientals, econòmics i socials d’un sistema al llarg de tot el seu cicle de vida, des del disseny i el desenvolupament fins a l'operació i el manteniment.

  El programa ofereix tres itineraris: Enginyeria de Sistemes —que es cursarà a la Università di Genova, a Itàlia–, Metodologia en Estratègies de Predicció i Optimització per a l’Enginyeria de Sistemes —que s’impartirà a la Université de Technologie de Compiègne, a França– i Sistemes de Fabricació –que es farà a l’EEBE–. Impartit en anglès, té una durada de dos cursos acadèmics (120 ECTS).