Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Impacte en l'entorn / Transferència de coneixement

Transferència de coneixement

Projectes i convenis de recerca amb empreses

Durant l’any 2020, la majoria de projectes amb entitats privades van ser contractes, que van aportar uns ingressos per un valor de 10,2 milions d’euros. Entre els anys 2016 i 2020 es van ingressar fins a 93 milions d’euros a través d’aquest tipus de col·laboracions, com també per donacions i subvencions, propietat intel·lectual o serveis de formació.

Els contractes més destacats que la UPC va signar amb empreses el 2020 són:

 • Pla de formació en ciberseguretat. La companyia Everis contracta un servei de suport a l’anàlisi de tendències en ciberseguretat, conscienciació i formació per organitzar una formació sol·licitada per l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Les persones receptores poden ser tant formadores com estudiants, ciutadans i ciutadanes i organitzacions. El pla de formació ha d’assegurar que els continguts proposats s’assimilaran amb èxit i que es resoldrà qualsevol dubte plantejat per la ciutadania. El contracte és per un valor de 280.000 €, té una durada de 2 anys i hi participa l’InLab de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB).
 • Algoritmes d’anatomia patològica. La companyia Palex Medical contracta la col·laboració de la UPC en el projecte RDI DigiPATICS (subvencionat amb fons FEDER), a través del qual desenvoluparà una plataforma d’anatomia patològica per a l’Institut Català de la Salut. El paper de la Universitat consisteix a crear algoritmes d’intel·ligència artificial visual sobre els quals es construeix la plataforma, que hauran de permetre detectar el càncer de mama i altres patologies a partir de la identificació de diversos biomarcadors. El contracte és per un valor de 500.000 €, té una durada de 3 anys i hi participa el Grup de Processament de la Imatge (GPI).
 • Anàlegs químics de combustible nuclear. La companyia Enresa encarrega a la UPC la caracterització i l’estudi d’anàlegs químics del combustible nuclear irradiat (SNF, per les sigles en anglès) en les condicions esperades en un emmagatzematge definitiu, en condicions reductores i parcialment oxidants. Aquests anàlegs se sintetitzaran a la UPC, per a una anàlisi posterior en les condicions descrites al projecte comunitari DisCo, i se’n compararà l’estabilitat a llarg termini amb mostres de combustibles reals. El contracte és per un valor de 220.000 €, té una durada de 2 anys i mig i hi participa el Grup de Recuperació de Recursos i Gestió Ambiental (R2EM).
 • Foment de la transició energètica. L’Institut Català d’Energia (ICAEN) i la UPC signen un acord per col·laborar mitjançant programes d’intercanvi de personal, recerca en comú, formació d’estudiants de grau i d’estudiants de doctorat. L’objectiu és el desenvolupament de tecnologies de captació i transformació d’energies renovables, el foment de la recerca i la creació d’empreses centrades en l’emmagatzematge d’energia (sobretot hidrogen), l’anàlisi de la generació distribuïda d’electricitat o els edificis amb zero emissions, entre d’altres. El contracte té una durada de 4 anys i implica l’activitat transversal de diversos col·lectius de la UPC i està subjecte a finançament extern.

L’estratègia institucional en aquest àmbit ha potenciat aquest curs la transferència de coneixement cap a la ciutadania, amb l’objectiu d’impulsar el rol d’aquest col·lectiu dins de la quàdruple hèlix (model que entén l’R+D com un procés de col·laboració entre acadèmia, Administració, empresa i ciutadania). Així, s’han dut a terme actuacions com l’organització de debats participatius al voltant d’àmbits estratègics per a la recerca i la innovació a la Universitat (UPC Diàlegs), la creació d’un espai on es poden trobar tots els projectes de recerca participativa de la UPC (Portal de Ciència Ciutadana) i l’activació d’un perfil específic a la xarxa social Twitter com a punt de trobada i d’intercanvi amb una comunitat creixent d’usuaris amb interès en l’activitat en recerca i innovació de la UPC (@RDI_UPC).

També s’han fet accions per potenciar la transferència de tecnologia a través dels serveis. S’han publicat les noves tarifes dels serveis cientificotècnics de la Universitat, per impulsar un ampli ventall de tecnologies capdavanteres de gran valor, a les quals poden accedir grups i institucions de recerca, desenvolupament i innovació, tant de la Universitat com externs, així com petites i mitjanes empreses, grans corporacions, start-ups o centres de recerca, públics o privats.

La Universitat ha a dut a terme al llarg de 2020 més de 2.000 serveis a tercers per un import de 2.185.953 €. Els serveis més sol·licitats al llarg d’aquest període han estat els següents:

 • Assaigs i assessorament en el disseny electrònic en compatibilitat electromagnètica.
 • Calibratge d’equips de mesura de radiacions ionitzants (laboratori acreditat per l’ENAC).
 • Anàlisi d’aigües residuals i tractament d’efluents.
 • Anàlisi de materials de construcció i diagnosi d’edificis.
 • Caracterització de biomaterials.
 • Consultoria en riscos laborals i ergonomia.
 • Caracterització de propietats físiques i químiques de materials.
 • Assessorament tècnic i de seguretat laboral en mineria a cel obert.
 • Desenvolupament de projectes d’R+D+I multidisciplinaris en l'àmbit de les TIC.
 • Assessoria en TIC i automatització de processos industrials. 

Valorització

L’any 2020 s’han fet 38 sol·licituds de títols de propietat industrial, dels quals 7 són patents prioritàries espanyoles, 5 són models d’utilitat espanyols, 18 són patents prioritàries internacionals i 8 són PCT (patent cooperation treaty).

S’han signat 11 acords de llicència de patents i de software i 11 acords de cotitularitat de patents. La facturació anual obtinguda per royalties de llicències ha estat de 362.785 €. Aproximadament, el 14 % dels portafolis de patents de la UPC està llicenciat actualment. S’han constituït 4 noves spin-offs participades per la UPC (Bio2Coat, SL; Process Talks, SL; Exheus, SL; Energy Aware Solutions, SL), s’ha entrat a participar en una empresa ja constituïda el 2019 (Smart Tower Tech, SL) i s’ha signat un acord de transferència amb la spin-off Biel Glasses, SL. En la data de tancament de 2020, la UPC disposa d’una cartera de 37 spin-offs participades.

La facturació emesa per les spin-offs participades de la UPC durant el 2020 ha estat de 7,2 M€ i la mobilització d’inversions de capital en spin-offs i start-ups ha estat de 21,8 M€.

S’han obtingut diferents ajuts de valorització: ajuts Llavor i Producte de l’AGAUR (Generalitat de Catalunya), CaixaImpulse Consolidate de la Fundació “la Caixa” i programa The Collider de Mobile World Capital, els quals han representat un finançament en ajuts per un import de 727.672 €.

La Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Fundació Bosch i Gimpera-UB i la Fundació Parc de Recerca-UAB han iniciat a finals de 2020 la 3a edició del programa De la Ciència al Mercat, finançat per Catalunya Emprèn (Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya). En aquesta nova edició es van rebre 125 sol·licituds, de les quals es van seleccionar 42 participants per seguir una formació en línia que ajudi a valoritzar els projectes de doctorands i doctorandes i estudiants dels darrers cursos, i ajudar-los a assentar les bases per a la creació d’empreses i l’orientació professional.

Centre d’Innovació i Tecnologia

Durant aquest curs, la Fundació ha continuat donant suport als grups i centres de recerca i transferència de tecnologia de la UPC mitjançant accions de comercialització, promoció i suport tècnic. En el marc de la seva activitat proactiva cap al sector productiu, s'han fet reunions executives amb empreses i entitats que han donat lloc a projectes col·laboratius i directes.

CIT UPC ha participat el MWC Barcelona 2021, la primera gran fira tecnològica que s’ha celebrat en format presencial i virtual. S’hi ha presentat, a més de capacitats i projectes desenvolupats per la UPC en aquest àmbit, el document ‘UPC IN TECH’, en el qual s’inclouen a més les grans tendències de futur en tecnologies mobile.

Enguany, s’ha continuat impulsant la col·laboració amb els clúster tecnològics. CIT UPC ha entrat a formar part del Clúster de la Qualitat de l’Aire Interior, del qual és a més soci fundador, i el Clúster Audiovisual. S’han organitzat jornades de presentació de projectes i capacitats tecnològiques amb el Clúster Foodservice, amb el Clúster Nàutic i amb el Clúster Rail Group. Així mateix, s’ha participat en l’esdeveniment virtual enerTIC live!, organitzat per la Plataforma enerTIC, de la qual CIT UPC és membre.

En el marc del projecte Ariadna, s’ha coorganitzat una hackató i un webinar sobre l’aplicació de Galileo a la gestió de les ciutats.

En la línia del curs acadèmic anterior, la UPC ha continuat participant en les trobades de l’Open Innovation Forum 2020 i 2021.

Cal destacar la publicació del nou web de CIT UPC, més dinàmic i orientat a millorar-ne la navegació i l’accés als continguts: capacitats tecnològiques, projectes, temàtiques específiques i sectors d’aplicació.

Pel que fa a l’estratègia CARNET, s'han iniciat 14 projectes (4 en l'àmbit de la innovació, 5 de l'educació, 3 de la business creation i 2 en una convocatòria especial per lluitar contra els efectes de la COVID-19), en el marc de l’EIT Urban Mobility, del qual és soci a través de CIT UPC, i un projecte d'Horizon Europe sobre les dades de mobilitat i Galileo. A més, s'ha col·laborat en el Pla director d'urbanisme impulsat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

CIM UPC

Durant l’any 2020, va confluir un procés de transformació i reorientació estratègica impulsat pel Patronat i el gran impacte de la pandèmia de la COVID-19. Malgrat la situació pandèmica, la planta pilot no va tancar durant el període d’alarma i amb l’esforç de l’equip humà es van fabricar multitud de productes mèdics per fer front a la COVID-19 i ajudar el sector sanitari, des de peces de respiradors fins a pantalles de seguretat i mascaretes. Han sorgit projectes que han rebut el suport del Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la Universitat o el patrocini d’entitats com la Fundació “la Caixa” i Condis, entre d’altres.

Els ingressos derivats de l’activitat del centre durant l’exercici van ser de 2.961.243,78 €. D'aquests, 561.280 €, són de projectes de Recerca i Desenvolupament, dels quals 143.408 € corresponen a fons privats i 417.872 € a fons públics competitius. En destaquen alguns projectes, com el disseny d’una impressora d'extrusió de pasta o direct ink writing (DIE) pel grup de recerca de Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits de la Universitat; l’estudi comparatiu de diferents materials impresos en 3D de darrera generació amb el PVC comercialitzat per l’empresa client Inovyn, i el desenvolupament d'un teclat que facilita la comunicació amb malalts en els quals el deteriorament de la parla és molt ràpid, per a pacients de l’Hospital Sant Joan de Déu.

Cal destacar el desenvolupament d’un gran nombre de projectes amb altres organismes i empreses en diferents àmbits, com ara el FENIX, basat en el concepte de cicles de vida circulars; l’AMFEED, orientat a tècniques de fabricació additiva caracteritzades per un grau de porositat controlat; l’EXPERT 3D, un innovador programa de capacitació de processament d'imatges i impressió 3D per als professionals de la salut; la participació en les agrupacions BASE3D i LOOMING; la comunitat Llavor 3D; etc.

Finalment, el Centre treballa en la integració de l’activitat de formació de màsters i postgraus a la Fundació Politècnica de Catalunya.