Responsabilitat i projecció social

El curs 2020-2021 han continuat els actes de celebració del 50è aniversari de la UPC, que va culminar el 27 de juny amb un acte de cloenda, que va congregar la comunitat universitària, així com representants institucionals i d'entitats i empreses.

Aquest curs acadèmic s'ha elaborat la primera edició de l'Informe de compromís social, que ha recollit la percepció de la comunitat en relació amb els reptes de l'entorn, el posicionament de la UPC en el rànquing THE Impact sobre els objectius de desenvolupament sostenible, i ha posat en valor un recull d'iniciatives destacades en relació amb la missió social de la Universitat.

S'ha aprovat el primer Pla d'equitat, que ha de trencar les barreres d'accés a la universitat a persones amb vulnerabilitat socioeconòmica, i s'ha posat en marxa la primera edició de les beques Compromís. Amb el desplegament del I Pla d'inclusió, s'ha continuat treballant per garantir el suport educatiu a tot l'estudiantat i durant el curs s'ha atès 148 estudiants amb necessitats de suport educatiu. També aquest curs s'ha aprovat el IV Pla d'igualtat, compost de set eixos estratègics que donen continuïtat a la feina feta els darrers anys i permet avançar en aquest àmbit.

En l'àmbit de la sostenibilitat destaca l'aprovació del pla Campus UPC Sostenible 2030, que té com a objectiu accelerar la transformació dels campus de la Universitat a partir de quatre àmbits temàtics -acció climàtica, transició energètica, consum responsable i campus saludable- i tres de transversals -lideratge a l'entorn, cultura de sostenibilitat i Campus Lab-.

En l'àmbit de la cooperació per al desenvolupament i el voluntariat social, aquest curs es mantenen actius 54 projectes a 21 països. Cal destacar que, a través del programa UPC Reutilitza, gestionat de manera conjunta per l'associació Tecnologia per a Tothom (TxT) i el CCD, s'han cedit 356 equips a 23 entitats sense ànim de lucre.

Pel que fa a les accions de comunicació i màrqueting, que s'emmarquen en el pla estratègic de la Universitat, s'avança cap a una universitat multicanal orientada als seus públics preferents. Millorar la qualitat i l'abast de la informació que la Universitat ofereix ha estat una de les línies de treball: s'han resolt 17.298 consultes, 11.272 telefònicament, 4.415 per correu electrònic i 1.611 per Whatsapp. En el marc de la comunicació interna, s'han elaborat 13 edicions del newsletter Fil Directe, dirigit al PDI i al PAS sobre l'actualitat corporativa, i 11 edicions del butlletí mensual per als estudiants, Ep!

En l'àmbit de la comunicació mediàtica, s'ha continuat avançant en la línia de la divulgació dels resultats de la recerca i la transferència i en la projecció de l'opinió dels experts i expertes. S'han realitzat 484 campanyes mediàtiques i s'han resolt 382 peticions periodístiques, amb un total de 18.883 impactes als mitjans de comunicació.

Els centres docents han organitzat 150 jornades de portes obertes de grau i 171 sessions informatives de màster, i la Universitat ha participat en 48 fires promocionals dels estudis de grau i 20 de màster. Les accions de màrqueting s'han emmarcat en una campanya que té l'eslògan "Sense límits! Estudia a la UPC". Les accions de promoció dels graus van impactar sobre 25.295 estudiants, mentre que les accions directes de promoció dels màsters universitaris van impactar sobre 2.817 persones. D'altra banda, 29.668 estudiants de primària, secundària i batxillerat van participar durant el curs en accions vinculades al Pla de foment de les vocacions STEAM de la UPC. També el programa d'atracció de talent femení, Aquí STEAM UPC, ha impactat en 1.360 nens i nenes de 20 centres educatius.

Finalment, i en l'àmbit de la projecció de la marca UPC, s'ha iniciat una línia intensa d'acció per cohesionar la identitat UPC, que ha donat lloc a nous logotips institucionals i més de 95 projectes assessorats a l'entorn de l'aplicació de la marca institucional, i s'han dissenyat diferents materials corporatius i campanyes institucionals.