L'impacte de la UPC sobre l'entorn

La connexió de la UPC amb el teixit empresarial genera entorns d’innovació i permet al sector industrial adaptar-se per fer front als reptes de la societat actual. Aquesta col·laboració es materialitza cada any amb convenis i projectes nacionals i internacionals que transformen en valor productiu el coneixement generat pels grups i centres de recerca de la UPC, amb el focus posat en els sectors emergents, sense oblidar les necessitats de la petita i mitjana empresa, per a les quals es dissenyen solucions a mida.

Durant l'any 2021 s'han desenvolupat 543 contractes amb empreses i entitats, que han aportat 10,9 milions d'euros d'ingressos. S'han dut a terme 1.750 serveis a tercers per un import d'1,8 milions d'euros. Les sinergies entre la UPC i el sector empresarial es materialitzen en els hubs d’innovació, el marc idoni de col·laboració per desenvolupar nous productes o serveis, sovint en connexió amb projectes d’estudiants, spin-offs i start-ups sorgides de la Universitat o incubadores d’empreses emergents.

Algunes de les empreses que treballen amb la UPC sota el model dels hubs d’innovació són SEAT i el Volkswagen Group Research, Huawei, Damm, Port de Barcelona, Innomads i Valenveras, amb les quals es treballa de manera coordinada per avançar en el coneixement científic en els camps de la mobilitat sostenible, el 5G, la fabricació digital o les tecnologies quàntiques. També la incubadora universitària de l’Agència Espacial Europea, (ESA BIC Barcelona), al Campus del Baix Llobregat, accelerarà 18 empreses que basen el seu negoci en l’ús innovador de les tecnologies de l’espai, els propers tres anys.

Aquest curs acadèmic la UPC es consolida com la universitat líder en la generació de patents a l’Estat: s’han presentat 38 sol·licituds de patents, s’han signat 11 acords de llicència de patents i de software i s’han constituït 4 noves spin-offs participades per la UPC.

El compromís de la UPC és promoure un model de mobilitat sostenible de baix impacte ambiental, eficient i equitatiu: la Universitat disposa d'un gran teixit d’aliances amb els principal agents del sector i duu a terme transferència tecnològica a empreses d’automoció. El lideratge en innovació en mobilitat urbana s'assoleix a través del projecte CARNET (el hub creat amb SEAT i Volkswagen Group Research), que aquest curs ha posat en marxa 18 projectes en l’àmbit de l’EIT Urban Mobility, un consorci europeu que impulsa la innovació i l’emprenedoria per assolir ciutats més eficients, intel·ligents i descarbonitzades.

Crear un ecosistema formatiu pioner, especialment dissenyat per a una activitat clau de la indústria, l’automoció i la mobilitat sostenible: aquest és l’objectiu del Campus UPC-FPCAT de la Mobilitat Sostenible (Martorell) des d’aquest mateix curs. És un nou node de coneixement centrat en la formació professional inicial, la formació professional per a l’ocupació, també en modalitat dual, i la formació continuada per a les empreses. L’objectiu és desenvolupar una oferta formativa adaptada a la transformació de la mobilitat, en la qual s’integraran programes formatius vinculats a la sostenibilitat, com les noves formes de mobilitat, la reducció d’emissions i les energies renovables. I també accions i projectes de recerca i innovació tecnològica, com els que estan relacionats amb el vehicle elèctric, el vehicle connectat, el vehicle autònom, la realitat virtual o augmentada, la fabricació additiva i la indústria 4.0, el big data, la robòtica i la intel·ligència artificial, el programari i la sensorització.