Generadora de coneixement

Aquest curs 2020-2022, es manté la inserció laboral dels graduats i graduades de la UPC amb una taxa d’ocupació d’un 93 % i les dades de satisfacció mostren que el 75 % tornaria a triar la UPC per cursar els estudis, segons el darrer estudi realitzat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Les pràctiques en empreses són una de les principals vies d’inserció laboral de l’estudiantat i, enguany, la Universitat ha gestionat 7.310 convenis de cooperació educativa amb 2.173 entitats col·laboradores.

La programació acadèmica d’aquest curs ha incorporat dos nous graus universitaris, el grau en Intel·ligència Artificial, impartit a la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB), i el grau en Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge que imparteix l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa. Pel que fa a l'oferta d'estudis de màster universitari, s'han implantat cinc programes nous de màster: el màster universitari en Recerca en Enginyeria Mecànica, el master’s degree in Electric Power Systems and Drives, el master’s degree in Thermal Engineering, el master’s degree in Data Science, el master’s degree in Quantum Science and Technology i el master’s degree in Aerospace Science and Technology.

Aquest curs acadèmic la matrícula de nou ingrés en els estudis ha estat de 5.364 estudiants de grau i de 2.515 estudiants en els programes de màster universitari.

La recerca d'excel·lència, agent transformador

El talent de les persones, la xarxa d’instal·lacions i equips i l’esperit de col·laboració a través de les aliances establertes amb altres centres de recerca i institucions d’arreu del món, són clau en l’estratègia de la recerca UPC.

L’activitat de recerca de la Universitat la situa com un agent clau en el progrés d'una societat que cada cop més es basa en el coneixement i la innovació. La Universitat ha participat en 1.854 projectes de recerca i 543 contractes i convenis amb empreses i altres institucions, i en 242 projectes d’R+D+I internacionals, que han aportat un total de 31,6 milions d’euros. Pel que fa als projectes d'R+D+I nacionals, la Universitat ha captat més de 19,4 milions d'euros, fruit de la participació en 548 projectes. Pel que fa a les publicacions científiques, cal destacar un increment d’articles publicats en revistes indexades al Journal Citation Reports durant l’any 2021: 2.196 articles.

Al llarg del curs, s'han gestionat 656 contractes nous de personal de recerca i s'han concedit 356 beques perquè estudiantat de grau o màster s'iniciïn en la recerca. S'han realitzat 168 nous contractes predoctorals per a estudiants de doctorat perquè puguin fer la tesi doctoral i s'han iniciat 57 contractes postdoctorals perquè els investigadors i investigadores consolidin la seva tasca de recerca.

Pel que fa als projectes de recerca estratègics institucionals, aquest curs s’ha continuat la participació en el consorci europeu EIT Urban Mobility i, en l’àmbit internacional, en la iniciativa Looming Factory, una agrupació emmarcada en l'estratègia d'R+I per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) i subvencionada amb fons europeus FEDER (2 milions d'euros), per impulsar un dels sectors tecnològics emergents a Catalunya: la indústria 4.0.

L'escenari, el món

La UPC és una de les nou universitats europees que forma part de Unite!, University Network for Innovation, Technology and Engineering. Aquesta aliança d'universitats tecnològiques europees treballa amb el suport de la Comissió Europea per impulsar la construcció del futur espai europeu d'educació superior. Al llarg d'aquest curs acadèmic la UPC ha posat en marxa diferents iniciatives que impliquen la participació d'estudiants, PDI i PAS. Entre aquestes actuacions, cal destacar l'organització del 4t Diàleg UNITE!, celebrat del 29 de novembre a l'1 de desembre de 2021 a la UPC, sota el lema Past, Present and Future. El projecte ha rebut el finançament de 14,4 milions d'euros de la Comissió Europea, a través del programa Erasmus+, per continuar la seva trajectòria en els pròxims quatre anys.

També en el marc del nou Pla d’internacionalització 2022-2026 de la Universitat, que posa èmfasi en inclusió, sostenibilitat i digitalització, s’han signat 64 nous convenis internacionals i actualment hi ha 205 convenis vigents amb 36 països i 158 universitats. Pel que fa a les visites internacionals procedents de diferents institucions, s'han rebut 52 delegacions. Actualment, la UPC ofereix 34 programes de doble titulació amb 26 universitats de 10 països i hi ha 1.640 acords d’intercanvi d’estudiantat signats amb 767 universitats de 61 països.