Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Enginyeria Estructural i de la Construcció

Proporcionar una sòlida formació en l'àmbit de l'enginyeria estructural i de la construcció és l'objectiu del màster, que aprofundeix en els mecanismes resistents de les estructures, els materials i els processos constructius, i també en aspectes com la durabilitat i la tecnologia de materials, els processos constructius i els mètodes d'organització, la gestió eficaç de projectes i obres, i el seu impacte ambiental i socioeconòmic, la seguretat, la qualitat o la sostenibilitat.

Mostra el text complet
Amaga el text complet
Durada i inici
Un curs i mig, 90 crèdits ECTS. Inici: setembre i febrer
Horaris i modalitat
Matí i tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense expedició del títol, 4.901 € (7.352 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes

Les assignatures s'imparteixen en espanyol o anglès, en funció del nivell de comprensió de l'estudiantat i dels objectius formatius del màster.

Lloc d'impartició

Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)

Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics

Per accedir a aquest màster amb garanties d'èxit, cal una formació prèvia en ciències bàsiques (matemàtiques, física, química i dibuix), així com en matèries directament relacionades amb l'enginyeria civil, l'enginyeria estructural i la construcció d'obra pública o edificacions. Entre aquestes matèries hi ha: mecànica, resistència de materials, càlcul d'estructures, formigó armat, estructures metàl·liques, materials de construcció, procediments i maquinària de construcció.

Criteris d'admissió

Es valoraran:

 • Titulació acadèmica o estudis acreditats de l'àmbit de l'enginyeria estructural i de la construcció: universitat i data d'obtenció.
 • Altres estudis o cursos realizats.
 • Currículum. 
 • Experiència acadèmica o professional.
 • Si escau, entrevista personal.
Places
45
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).
Com es formalitza la preinscripció?
Matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Primer quadrimestre

Segon quadrimestre

 • Anàlisi Funcional en Mecànica dels Medis Continus 5
 • Anàlisi i Comportament No Lineal d'Estructures de Formigó 5
 • Anàlisi No Lineal d'Estructures d'Acer 5
 • Anàlisis Avançat d'Estructures 5
 • Curs Avançat de Ponts 5
 • Disseny i Avaluació Sísmica d'Estructures Basat en Prestacions 5
 • Durabilitat d'Estructures 5
 • Enginyeria d'Estructures 6
 • Estructures d'Edificació 5
 • Gestió Ambiental 5
 • Gestió de la Qualitat 5
 • Gestió de la Seguretat en la Construcció 5
 • Materials Avançats en la Construcció 5
 • Models Numèrics en Enginyeria Civil i Estructural 5
 • Nanotecnologia en la Construcció 5
 • Ponts 5
 • Seguretat i Salut en la Construcció 5
 • Seminaris d'Anàlisi Estructural 2.5
 • Seminaris de Construcció 2.5
 • Seminaris de Tecnologia Estructural 2.5
 • Tècniques Experimentals de Caracterització de Materials Estructurals 5

Tercer quadrimestre

 • Treball de Fi de Màster 30
 • ObligatòriaECTS
 • OptativaECTS
 • ProjecteECTS

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació