Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Enginyeria Estructural i de la Construcció

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)

Proporcionar una sòlida formació en l'àmbit de l'enginyeria estructural i de la construcció (web del màster) és l'objectiu del màster, que aprofundeix en els mecanismes resistents de les estructures, els materials i els processos constructius, i també en aspectes com la durabilitat i la tecnologia de materials, els processos constructius i els mètodes d'organització, la gestió eficaç de projectes i obres, i el seu impacte ambiental i socioeconòmic, la seguretat, la qualitat o la sostenibilitat.

Durada i inici
Un curs i mig, 90 crèdits ECTS. Inici: setembre i febrer
Horaris i modalitat
Matí i tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
2.490 € (9.496 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes

Consulta l'idioma d'impartició de cada assignatura a la guia docent dintre del pla d'estudis.

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició

Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)

Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics

Per accedir a aquest màster amb garanties d'èxit, cal una formació prèvia en ciències bàsiques (matemàtiques, física, química i dibuix), així com en matèries directament relacionades amb l'enginyeria civil, l'enginyeria estructural i la construcció d'obra pública o edificacions. Entre aquestes matèries hi ha: mecànica, resistència de materials, càlcul d'estructures, formigó armat, estructures metàl·liques, materials de construcció, procediments i maquinària de construcció.

Criteris d'admissió

Es valoraran:

  • Titulació acadèmica o estudis acreditats de l'àmbit de l'enginyeria estructural i de la construcció: universitat i data d'obtenció.
  • Altres estudis o cursos realizats.
  • Currículum. 
  • Experiència acadèmica o professional.
  • Si escau, entrevista personal.
Places
45
Preinscripció
Període de preinscripció obert.
Termini previst: fins al 01/07/2024.Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Tercer quadrimestre

  • ObligatòriaECTS
  • OptativaECTS
  • ProjecteECTS
Consulta els indicadors de qualitat de la titulació al portal d'Estudis Universitaris de Catalunya de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Podràs conèixer, entre d’altres, els resultats de l’avaluació dels estudis, el grau de satisfacció de l'estudiantat, o les dades d’inserció laboral dels titulats i titulades.
Més informació

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació

Type