Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Master's degree in Interdisciplinary and Innovative Engineering

Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)

La societat d’avui dia necessita persones expertes en tecnologies avançades en àmbits emergents, com ara la gestió de l’energia, la indústria digital i l’assistència sanitària. Per afrontar els reptes actuals calen equips interdisciplinaris d’enginyers i enginyeres que treballin conjuntament per aconseguir trobar solucions creatives, fiables, ètiques i sostenibles.

Un dels factors clau per tirar endavant projectes d’èxit és que els professionals de diferents àmbits tinguin un gran domini de les eines actuals de l’enginyeria, com ara els sistemes de dades massives, la impressió 3D, els sensors intel·ligents i la simulació per ordinador. El master's degree in Interdisciplinary and Innovative Engineering (web del màster) potencia el teu perfil acadèmic amb aquestes habilitats per preparar-te per al futur.

Les diferents especialitats et permetran aplicar aquests coneixements a problemes reals en tres àmbits emergents: sistemes eficients, fàbriques intel·ligents i tecnologies sanitàries. El treball de fi de màster és un treball orientat a la recerca, amb el qual obtindràs 30 crèdits ECTS i que et permet col·laborar amb els departaments d’R+D d’empreses, centres de recerca i hospitals.

Especialitats

  • Efficient Systems
  • Advanced Manufacturing Systems
  • Healthcare and Biomedical Applications
Mostra el text complet
Amaga el text complet
Durada i inici
2 cursos acadèmics, 120 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense despeses addicionals, 3.320 € (4.980 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Anglès
Lloc d'impartició
Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)
Títol oficial
Títol oficial.
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics
Per accedir al màster s'exigeix el nivell B2 d'anglès que s'ha d'acreditar en el moment de formalitzar la matrícula.

Accés directe.
El perfil d'ingrés recomanat es correspon a persones amb estudis universitaris de caràcter cientificotècnic dels àmbits següents: graus en enginyeria, graus en ciències, llicenciatures en ciències, enginyeries superiors i enginyeries tècniques.

Accés amb complements de formació
Existeix la possibilitat que la comissió acadèmica del màster valori, de manera específica i personalitzada, la formació prèvia acreditada de persones que hagin cursat altres titulacions diferents de les del perfil recomanat, estableixi els complements formatius que s'escaiguin en cada cas.

Els complements formatius poden variar en funció de la formació cursada per l'estudiant, però estaran relacionats amb les matèries següents:
- Electrònica
- Programació
- Mètodes numèrics

En tot cas, no s'admetrà ningú que en funció de la seva formació prèvia requereixi un nombre superior a 30 ECTS de complements de formació.
Criteris d'admissió
  • Expedient acadèmic (60%)
  • Correspondència de les competències d'accés de l'estudiant amb les competències del màster (40%)
Places
60
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).


Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació

Type

Descarrega la publicació

diptic