Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Master's degree in Interdisciplinary and Innovative Engineering

Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)

La societat d’avui dia necessita persones expertes en tecnologies avançades en àmbits emergents, com ara la gestió de l’energia, la indústria digital i l’assistència sanitària. Per afrontar els reptes actuals calen equips interdisciplinaris d’enginyers i enginyeres que treballin conjuntament per aconseguir trobar solucions creatives, fiables, ètiques i sostenibles.

Un dels factors clau per tirar endavant projectes d’èxit és que els professionals de diferents àmbits tinguin un gran domini de les eines actuals de l’enginyeria, com ara els sistemes de dades massives, la impressió 3D, els sensors intel·ligents i la simulació per ordinador. El master's degree in Interdisciplinary and Innovative Engineering (web del màster) potencia el teu perfil acadèmic amb aquestes habilitats per preparar-te per al futur.

Les diferents especialitats et permetran aplicar aquests coneixements a problemes reals en tres àmbits emergents: sistemes eficients, fàbriques intel·ligents i tecnologies sanitàries. El treball de fi de màster és un treball orientat a la recerca, amb el qual obtindràs 30 crèdits ECTS i que et permet col·laborar amb els departaments d’R+D d’empreses, centres de recerca i hospitals.

Especialitats

  • Efficient Systems
  • Advanced Manufacturing Systems
  • Healthcare and Biomedical Applications
Durada i inici
2 cursos acadèmics, 120 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
3.320 € (12.662 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Anglès

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició
Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)
Títol oficial
Títol oficial.
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics
Per accedir al màster s'exigeix el nivell B2 d'anglès que s'ha d'acreditar en el moment de formalitzar la matrícula.

Accés directe.
El perfil d'ingrés recomanat es correspon a persones amb estudis universitaris de caràcter cientificotècnic dels àmbits següents: graus en enginyeria, graus en ciències, llicenciatures en ciències, enginyeries superiors i enginyeries tècniques.

Accés amb complements de formació
Existeix la possibilitat que la comissió acadèmica del màster valori, de manera específica i personalitzada, la formació prèvia acreditada de persones que hagin cursat altres titulacions diferents de les del perfil recomanat, estableixi els complements formatius que s'escaiguin en cada cas.

Els complements formatius poden variar en funció de la formació cursada per l'estudiant, però estaran relacionats amb les matèries següents:
- Electrònica
- Programació
- Mètodes numèrics

En tot cas, no s'admetrà ningú que en funció de la seva formació prèvia requereixi un nombre superior a 30 ECTS de complements de formació.
Criteris d'admissió
  • Expedient acadèmic (60%)
  • Correspondència de les competències d'accés de l'estudiant amb les competències del màster (40%)
Places
60
Preinscripció
Període de preinscripció obert.
Termini previst: fins al 24/06/2024.Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
Amb altres universitats internacionals
  • Master's degree in Interdisciplinary and Innovative Engineering (esp: Advanced Manufacturing Systems) / Laurea Magistrales in Ingegneria Informatica (esp: Artificial Intelligence and Human-Centred Computing; Logistics and Production; Networked Control Systems; Software and Computing Platforms). (Università di Genova. Italia)
  • Master's degree in Interdisciplinary and Innovative Engineering (Area d'especialització: Advanced Manufacturing Systems, Healthcare and Biomediacal applications) / Master's degree in Complex System Engineering  (Area de especialització: Machine Learning and Optimization of complex Systems, Automation and Robotics for Intelligent systems, Mechatronic Systems, Biomechanics and bioengineering). (Université de Techonologie de Compiègne (UTC))
  • Grau EEBE (Biomèdica, Elèctrica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Energia, Mecànica, Materials, Química) / Bs. C. Ecole Centrale + Màster EEBE (Ciència i Enginyeria Avançada de Materials, Master in Interdisciplinary and Innovative Engineering, Chemical Engineering). (Ecole Centrale Lille - Centrale de Lyon - Ecole Centrale Marseille - Ecole Centrale de Nantes - CentraleSupélec - França)
Consulta els indicadors de qualitat de la titulació al portal d'Estudis Universitaris de Catalunya de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Podràs conèixer, entre d’altres, els resultats de l’avaluació dels estudis, el grau de satisfacció de l'estudiantat, o les dades d’inserció laboral dels titulats i titulades.
Més informació

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació

Type

Descarrega la publicació

diptic