Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Recerca en Enginyeria Mecànica

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)

Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)

Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)

El màster universitari en Recerca en Enginyeria Mecànica pretén cobrir les necessitats de la indústria i la investigació en relació a personal altament qualificat, que pugui desenvolupar tasques de recerca en enginyeria mecànica en àmbits acadèmics (doctorat i carrera universitària) i no acadèmics (departaments de recerca, desenvolupament i innovació).
Mostra el text complet
Amaga el text complet
Durada i inici
Un cus i mig acadèmic, 90 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense despeses addicionals, 4.149 € (6.224 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes

Les assignatures s'imparteixen en català, castellà o anglès, en funció del nivell de comprensió de l'estudiantat i dels objectius formatius del màster.

Lloc d'impartició

Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)  (centre coordinador)
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)
Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)

Títol oficial
Títol oficial pendent d'aprovació per part del Consell d'Universitats.
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics
Accés directe.
El perfil d'ingrés recomanat per a l'admissió al màster, sense necessitat de cursar complements de formació, és el següent:
  • Titulats/des amb un grau en Enginyeria en l'àmbit industrial.
  • Titulats/des en Enginyeria Industrial de l'anterior ordenació d'estudis.
  • Titulats/des en Enginyeria Tècnica de l'àmbit industrial de l'anterior ordenació d'estudis.
  • Titulats/des amb un grau en Física.
  • Titulats/des amb una Llicenciatura en Física de l'anterior ordenació d'estudis.


Complements formatius.
La Comissió Acadèmica del Màster analitzarà els expedients dels estudiants que sol·licitin l'accés al màster des d'una titulació diferent a les que ofereixen l'accés directe, amb la finalitat de determinar, per a cada cas i si cal, els complements formatius a cursar per l'estudiant, que en cap cas podran superar els 30 ECTS.

El nombre de crèdits a cursar com a complements formatius en aquests casos seria entre un mínim de 0 ECTS i un màxim de 30. Per a complements iguals o inferiors a 15 ECTS, els crèdits es cursarien obligatòriament durant el primer quadrimestre de forma paral·lela al màster. Per a complements superiors a 15 ECTS, aquests es realitzaran abans d'iniciar el màster, un cop admesa la sol·licitud.

Les assignatures a cursar com a complements formatius serien dels Graus de l'àmbit industrial de la UPC.

Places
30
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).
Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció
Sessions informatives

Sol·licita informació