Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Recerca en Enginyeria Mecànica

Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)

El màster universitari en Recerca en Enginyeria Mecànica pretén cobrir les necessitats de la indústria i la investigació en relació amb el personal altament qualificat, que pugui desenvolupar tasques de recerca en enginyeria mecànica en àmbits acadèmics (doctorat i carrera universitària) i no acadèmics (departaments de recerca, desenvolupament i innovació).
Durada i inici
Un curs acadèmic, 60 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
1.660 € (6.331 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes

Consulta l'idioma d'impartició de cada assignatura a la guia docent dintre del pla d'estudis.

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició

Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)  (centre coordinador)
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)
 

Títol oficial
Títol oficial pendent d'aprovació per part del Consell d'Universitats.
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics
Accés directe.
El perfil d'ingrés recomanat per a l'admissió al màster, sense necessitat de cursar complements de formació, és el següent:
  • Graduats i graduades en enginyeria de l'àmbit industrial.
  • Titulats i titulades en enginyeria industrial de l'ordenació d'estudis anterior.
  • Titulats i titulades en enginyeria tècnica de l'àmbit industrial de l'ordenació d'estudis anterior.
  • Graduats i graduades en Física.
  • Llicenciats i llicenciades en Física de l'ordenació d'estudis anterior.


Complements formatius.La comissió acadèmica del màster analitzarà els expedients dels estudiants i les estudiants que sol·licitin l'accés al màster des d'una titulació diferent de les que ofereixen l'accés directe, amb la finalitat de determinar, per a cada cas i si cal, els complements formatius que han de cursar, que en cap cas no podran superar els 30 ECTS.

El nombre de crèdits que s’hagin de cursar com a complements formatius en aquests casos haurà de ser entre un mínim de 0 ECTS i un màxim de 30 ECTS. Per a complements iguals o inferiors a 15 ECTS, els crèdits s’hauran de cursar obligatòriament durant el primer quadrimestre de manera paral·lela al màster. Per a complements superiors a 15 ECTS, s’hauran de fer abans d'iniciar el màster, un cop admesa la sol·licitud.

Les assignatures que s’hagin de cursar com a complements formatius hauran de ser dels graus de l'àmbit industrial de la UPC.

Places
30
Preinscripció
Període de preinscripció obert.
Termini previst: fins al 01/07/2024.
Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
Consulta els indicadors de qualitat de la titulació al portal d'Estudis Universitaris de Catalunya de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Podràs conèixer, entre d’altres, els resultats de l’avaluació dels estudis, el grau de satisfacció de l'estudiantat, o les dades d’inserció laboral dels titulats i titulades.
Més informació

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció
Sessions informatives

Sol·licita informació

Type