Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)

El màster interuniversitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals (web del màster) organitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), té com a objectiu formar professionals amb els coneixements, les habilitats i les competències necessaris per assumir responsabilitats laborals de nivell superior en matèria de prevenció de riscos laborals. L'especialització en les àrees preventives no mèdiques –seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada– permet l'actualització de coneixements tecnològics i l'accés als estudis de doctorat.

Durada i inici
Un curs i mig, 90 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
2.490 € (6.225 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Espanyol

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició

Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics

Els estudiants que hagin obtingut el títol en universitats o institucions estrangeres d'educació superior hauran de presentar original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) de la credencial d'homologació del títol que dóna accés al màster.

Criteris d'admissió
  • Qualificació obtinguda a l'expedient acadèmic. Nota mitjana obtinguda a partir de les qualificacions segons la valoració següent: Aprovat-1; Notable-2; Excel·lent-3; Matrícula d’Honor-4; Suspens-0.
  • Currículum.
  • Es valoraran les cartes de recomanació i les tasques relacionades amb la prevenció de riscos laborals. 
Places
30
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
Consulta els indicadors de qualitat de la titulació al portal d'Estudis Universitaris de Catalunya de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Podràs conèixer, entre d’altres, els resultats de l’avaluació dels estudis, el grau de satisfacció de l'estudiantat, o les dades d’inserció laboral dels titulats i titulades.
Més informació

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació

Type

Descarrega la publicació

diptic