Foment i suport a la recerca

La Universitat Politècnica de Catalunya ofereix línies d'ajuts exclusius per a promoure i facilitar l'activitat de recerca del seu personal investigador. Des de convocatòries amb dotació econòmica dirigides a l'activitat general dels grups de recerca, fins a ajuts per a activitats específiques com l'organització de congressos, la participació en xarxes o consorcis de recerca o la publicació i edició d'articles en obert. A més, també ofereix ajuts directes a la carrera investigadora a través dels contractes predoctorals i els ajuts per a professorat lector.