El Claustre Universitari dedica la sessió del 28 de maig al Pla d'actuacions 2018-2011

El Claustre Universitari dedica la sessió del 28 de maig al Pla d'actuacions 2018-2011
+
Descarregar

L'auditori de l'edifici Vèrtex acull, habitualment, les sessions del Claustre Universitari

Màxim òrgan de representació
El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació i expressió de la comunitat universitària, format per 303 membres (nats i electius), que es renoven cada quatre anys. Entre d’altres funcions, el Claustre Universitari debat les línies generals d'actuació de la Universitat, controla l’actuació dels òrgans de govern, de direcció i de gestió, i impulsa l’activitat normativa d’altres òrgans de govern i representació. Els informes, acords i documents informatius definitius es publiquen els dies posteriors a les sessions al Butlletí UPC (BUPC).

El rector de la UPC, Francesc Torres, presenta el Pla d’actuacions 2018-2011, document obert a la participació de la comunitat universitària a través del blog 'La teva UPC', en la reunió del Claustre Universitari del 28 de maig.

28/05/2018

La sessió del Claustre Universitari del 28 de maig (la primera que es realitza des de la constitució de l’actual Consell de Direcció, el 13 de desembre) ha tingut lloc a l'Auditori de l’edifici Vèrtex  seguint l’ordre del dia aprovat pel Consell de Govern del 4 de maig:

1. Procediment d’elecció per a la provisió de vacants al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre Universitari. 
2. Presentació del rector del Pla d'actuacions UPC 2018‐2021 (document de treball).
3. Debat i aprovació, si escau, d’una declaració en defensa dels drets civils a Catalunya i Espanya.
4. Eleccions per a la provisió de vacants al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre Universitari.
5. Torn obert d’intervencions.

La filmació de la sessió es pot consultar a través de Zonavideo UPC, mentre que els  documents aprovats s'han publicat al Butlletí UPC (BUPC).

Procés participatiu a 'La teva UPC'

Setmanes abans de la reunió del Claustre, s'ha iniciat  un procés participatiu sobre el Pla d'actuacions de la UPC previst per al període 2018-2021 i que encara continua obert al blog ‘La teva UPC’ , a través del qual la comunitat universitària pot fer arribar contribucions sobre els compromisos, els reptes i els objectius estratègics que proposa el Consell de Direcció encapçalat pel rector Francesc Torres.

Una iniciativa que té com a finalitat conèixer i recollir, de manera compartida, les preocupacions i els suggeriments dels diversos col·lectius de la Universitat, per incorporar-los, en la mesura que sigui possible, al document de treball que s'ha presentat i debatut durant la sessió del 28 de maig.

Més informació: