Els valors de la UPC, a debat en el Claustre Universitari del 7 de juny

El Claustre Universitari de la UPC es reunirà el 7 de juny per debatre al voltant dels valors de la UPC, entre altres qüestions recollides a l'ordre del dia. La sessió, de caràcter ordinari, es desenvoluparà en modalitat mixta i s'emetrà en directe per Zonavídeo UPC. Els acords i documents corresponents a la sessió estaran disponibles, posteriorment, al web Govern UPC.

01/06/2023

Després de l'aprovació de la missió i la visió de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) en el Consell de Govern del 26 d'abril, el Claustre Universitari debatrà, a la sessió del 7 de juny, sobre els valors de la Universitat. La sessió 02/2023 del Claustre tindrà lloc en modalitat mixta, presencialment a l’Auditori de l’edifici Vèrtex, a Barcelona, i per videoconferència, i s'emetrà en directe i en obert per Zonavídeo UPC., on es podrà visualitzar properament.

El debat del Claustre Universitari es produeix en el marc del projecte Galàxia Aprenentatge i és una part important del procés de treball col·laboratiu que s’està duent a terme per acordar els valors que han d’impregnar l’activitat de la Universitat. En la sessió participaran Ester Busquets, professora de Filosofia de la Universitat de Vic (UVIC-UCC), coordinadora de la Càtedra de Bioètica, i el professor Joan Manel del Pozo, catedràtic emèrit de filosofia de la Universitat de Girona (UdG) i membre del comitè d’ètica de la UPC, que formaran part de l’equip de treball per dur a terme la definició dels valors de la Universitat.

Després de la reunió del Claustre, i a partir del document inicial sobre els valors de la UPC que elabori l’equip de treball, s’obrirà un procés participatiu mitjançant l’eina de participació Kialo, per recollir les aportacions de tota la comunitat UPC. Amb les aportacions recollides, es redactarà una proposta de definició dels valors de la UPC que, un cop ratificada pel Consell de Direcció, es portarà a aprovació del Claustre Universitari el gener del 2024.

D’altra banda, en la mateixa sessió, el rector presentarà el seu informe al Claustre Universitari i s'elegiran les representacions de les vacants al Consell de Govern, així com les de la Comissió de Revisió d’Estatuts de la UPC.

Els acords i documents corresponents a la sessió estaran disponibles, posteriorment, al web Govern UPC.