La UPC planifica com serà l’inici del curs 2020-2021 i aprova un paquet d’iniciatives per adequar l’activitat a noves necessitats

El Consell de Govern de la UPC ha aprovat un document que defineix un model de docència presencial, però flexible i híbrid pel que fa a la presencialitat durant el primer quadrimestre del proper curs, en funció de les exigències de la pandèmia i del requeriments formatius dels estudis. La UPC prioritzarà l’estudiantat de primer curs de grau i les activitats acadèmiques amb alt valor presencial, com activitats de laboratori, pràctiques clíniques i de camp, i algunes avaluacions. En total, un paquet econòmic extraordinari d’1,5 milions d’euros ha de contribuir a preparar l’escenari acadèmic del proper curs.

25/06/2020

En sessió extraordinària del Consell de Govern, la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) ha aprovat el 3 de juny els criteris generals per a la planificació acadèmica del curs 2020-2021. Un curs que el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) ja ha definit com a excepcional. El criteri general de la UPC és mantenir la modalitat de docència indicada a les memòries de verificació de cada titulació i assolir la màxima normalitat possible. Tanmateix, els centres docents planificaran les activitats docents del quadrimestre Q1 del curs 2020‐2021 amb la previsió que determinades activitats es puguin fer de manera no presencial, per tal de complir les directrius que les autoritats sanitàries puguin emetre com a conseqüència de la crisi que ha provocat la COVID-19.

La raó que condiciona la presencialitat a les universitats catalanes és la limitació del 50% de l’ocupació dels espais. Un condicionament que implica la necessitat de planificar un quadrimestre flexible i híbrid. En tot cas, la UPC ha acordat planificar l’activitat en funció del requeriments formatius, donant prioritat a l’estudiantat de primer curs de grau (estudiants de nou accés) i a les activitats difícils de realitzar de forma virtual i que tenen un alt valor presencial, com ara les activitats als laboratoris, les pràctiques clíniques i de camp, i algunes avaluacions.

Els centres docents de la UPC decidiran abans del 30 de juny la planificació de les activitats docents del quadrimestre i determinaran les activitats que es fan en format virtual, i aquelles que poden impartir-se de forma presencial.

La previsió per al primer quadrimestre dels curs és que la docència es podrà fer en format presencial però amb limitacions de l’ocupació d’espais i també de mobilitat de l’estudiantat entre diferents localitats. La planificació de la docència tindrà en compte aquestes circumstàncies i també les incerteses de l’evolució de la pandèmia durant els propers mesos.

Iniciatives de suport a un curs excepcional
La UPC ha previst un paquet de mesures de suport que se sumen a les eines i recursos per a la formació i l’adaptació de la docència no presencial, que s’han desplegat des de l’inici de la crisi. En total, 1,5 milions d'euros es destinaran a preparar millor la universitat per assolir un inici de curs que s’albira híbrid pel que fa a la presencialitat.

El Consell de Govern ha aprovat la dotació d’una partida pressupostària per tal que els centres docents puguin adequar espais per a la docència en remot. Es dotarien així les tradicionals aules físiques i també les anomenades ‘aules híbrides’, que permetran al professorat impartir a la vegada una classe presencial i en remot. El Consell de Govern ha aprovat igualment la dotació econòmica de diverses iniciatives de suport a l’activitat de la UPC entre les quals hi ha una convocatòria de beques d’aprenentatge per a estudiantat de grau i màster que donaran suport a la docència presencial durant el primer quadrimestre.

Suport a estudiantat de nou accés
Altres iniciatives estan especialment dirigides a facilitar l’adaptació de l’estudiantat de nou accés als estudis universitaris i a la UPC en la línia dels criteris generals aprovats per desenvolupar el primer quadrimestre a la UPC. La primera acció consisteix a fer proliferar les mentories per a l’estudiantat de primer curs a tots els centres docents a través d’una convocatòria de beques d’aprenentatge.

Un altra acció prevista consisteix en una convocatòria de beques per a estudiants de grau i màster per a suport a l’organització de cursos introductoris als estudis de la UPC. Aquests cursos introductoris, que ja s’imparteixen en alguns centres de la UPC i són coneguts també com a cursos zero, oferiran als nous i les noves universitàries activitats per reforçar conceptes acadèmics de matèries bàsiques. La iniciativa està dirigida a afavorir l’adaptació als estudis de la UPC.