La UPC reforça l'oferta d’estudis amb 2 nous graus i 6 nous màsters universitaris

Portes obertes i sessions informatives virtuals

Les diverses escoles i facultats de la UPC organitzen diferents jornades de portes obertes per conèixer els graus i sessions informatives de màster, en format virtual, per explicar el detall dels programes i resoldre dubtes a les persones interessades. L’Escola de Doctorat, per la seva banda, també organitza una sessió virtual de portes obertes, que tindrà lloc el 20 de maig.

Paral·lelament, i dins del programa d’activitats d’informació i orientació dels estudis, la UPC organitza el programa 'ENTER a la UPC', un cicle de converses amb professorat i estudiantat dels diferents àmbits de coneixement de la Universitat. La iniciativa, que té lloc al llarg dels mesos abril i maig, s’adreça específicament a l’alumnat indecís que ha de triar el seu futur grau universitari i encara té dubtes. En format virtual, les converses aborden temes com les sortides professionals dels diferents graus, les pràctiques en empreses, la mobilitat internacional o la vida universitària. Per participar en el programa 'ENTER a la UPC' cal inscripció prèvia.

Obrint les aules a la ciutadania

D’altra banda, aquelles persones que tinguin curiositat en viure en directe l’activitat d’una aula tenen l’oportunitat de fer-ho mitjançant ‘Tasta la UPC’, una iniciativa que, en el marc del programa d’activitats del 50è aniversari de la UPC, ofereix a la ciutadania la possibilitat d’assistir a alguna de les classes programes, en format virtual, durant el mes d’abril. Ja està disponible el programa d’assignatures, dates i horaris al web de la UPC.

De cara al curs acadèmic 2021-2022, la UPC posa en marxa 2 nous graus i 6 nous màsters universitaris en els àmbits de l’enginyeria, l’arquitectura, les ciències i la tecnologia. Per donar a conèixer aquesta oferta entre el futur estudiantat, la Universitat ha programat diverses jornades de portes obertes virtuals, sessions informatives de màster, també online, i la iniciativa 'ENTER a la UPC', un cicle de converses amb professorat i estudiantat dels diferents àmbits de coneixement de la Universitat.

13/04/2021

La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) posa en marxa, el curs 2021-2022, dos nous graus universitaris: el grau en Intel·ligència Artificial, que s’impartirà a la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB), i el grau en Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge, que s’oferirà a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM).

Pel que fa a la primera proposta, es tracta del primer grau universitari oficial en Intel·ligència Artificial, a preu públic, que s’impartirà a Catalunya, i que té com a objectiu formar professionals amb la capacitat d'identificar com les tècniques de la intel·ligència artificial (IA) poden oferir solucions innovadores a problemes de tecnologies de la informació en empreses i organitzacions, i d'aplicar-les de manera que aportin valor afegit. Tindrà una durada de quatre cursos acadèmics (240 crèdits ECTS).

La nova titulació inclou un ampli ventall d’àrees de la IA, com la representació dels coneixements, el raonament automàtic, l’aprenentatge automàtic, el processament del llenguatge natural (textos i veu), els agents autònoms, la robòtica cognitiva i la visió artificial. Tots els perfils tindran una formació transversal en ètica i impacte social.

Les sortides professionals del nou grau inclouen el disseny i desenvolupament de solucions per al processament del llenguatge natural: traductors automàtics, assistents, interfícies; el disseny d’aplicacions de realitat virtual i augmentada; el disseny d’interfícies per a robots, programació avançada i robòtica col·laborativa; la construcció de sistemes intel·ligents en sectors com el financer, la salut o la bioinformàtica; l’optimització de processos productius en la indústria, el comerç i la distribució; o la creació i gestió d’empreses innovadores en tota l’àrea dels sistemes intel·ligents; aplicacions i recerca en medicina, automòbils, xarxes socials, màrqueting i comerç, entre altres.

Amb la posada en marxa d’aquest grau, la UPC es converteix en la primera universitat de tot l’Estat a oferir una formació oficial completa en IA, amb grau, màster i programa de doctorat. El grau està impulsat amb el suport de la Generalitat de Catalunya, en el marc de l’estratègia Catalonia.AI.

Pel que fa al grau en Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge, està pensat per proporcionar els coneixements necessaris per gestionar les etapes d’exploració, prospecció, aprofitament i restauració en qualsevol projecte destinat a l’obtenció de recursos minerals i el seu reciclatge. El nou grau, que habilita per a l’exercici de la professió d'enginyer/a tècnic/a de mines, presta una atenció especial en l'àmbit de la sostenibilitat i l'economia circular. Tindrà una durada de quatre cursos acadèmics (240 crèdits ECTS).

L’estudiant aprendrà a utilitzar els últims avenços tecnològics i informàtics en el disseny i la planificació del sector dels recursos minerals. A més, la formació en enginyeria minera (voladures, disseny d’explotacions mineres, ventilació, processament de minerals, etc.) gestió del territori, geologia aplicada i obra civil  proporcionarà a l’estudiant un ampli ventall d’oportunitats en àmbits laborals diversos.

El grau formarà un/a enginyer/a polivalent capaç de desenvolupar la seva activitat professional amb un elevat nivell d'adaptació a qualsevol tipus de tasca relacionada amb el territori i els recursos minerals que conté. Els coneixements adquirits durant els estudis permeten exercir funcions en camps molt diversos, com ara l'aprofitament dels recursos naturals, l'obra civil, la geologia aplicada, la planificació territorial i la gestió mediambiental.

Dobles titulacions de grau

El curs 2021-2022 també inclou novetats en l'oferta de dobles titulacions pel que fa als graus de la UPC. Per una banda, el Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS) incorpora el grau en Enginyeria Biomèdica en l'oferta de dobles titulacions. A partir del curs vinent, aquest grau que s'imparteix a l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), es podrà cursar en combinació amb els graus en Ciència i Enginyeria de Dades, Matemàtiques, Enginyeria d'Electrònica de Telecomunicació, Enginyeria Física, Enginyeria Informàtica, i Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació.

El CFIS du a terme un procés de selecció propi per garantir que l'estudiantat que hi accedeix podrà fer front a un pla d'estudis intens. Es tracta d'una oferta de formació especialment adreçada a estudiantat amb una capacitat i una motivació elevades que permet cursar alhora dues titulacions oficials de grau de la UPC en un màxim de cinc anys i obtenir els dos títols oficials i un títol propi de la Universitat que acredita haver cursat estudis al CFIS.
 
Per altra banda, l'EEBE també incorpora itineraris de doble titulació entre diferents graus que imparteix l'Escola. Un cop superada la fase inicial dels estudis que cursa, l'estudiantat podrà accedir a un itinerari específic –cursant un nombre determinat de crèdits més– que li permetrà obtenir un altre títol de grau. L'EEBE ofereix quatre itineraris de doble titulació: Enginyeria Biomèdica i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica; Enginyeria de l'Energia i Enginyeria Elèctrica; Enginyeria de Materials i Enginyeria Mecànica, i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i Enginyeria Mecànica.

Nous màsters en àmbits emergents

Pel que fa a l’oferta de màsters universitaris –oficials i a preus públics, la UPC posarà en marxa el pròxim curs 6 nous programes: Thermal Engineering; Electric Power Systems and Drives; Recerca en Enginyeria Mecànica; Data Science; Quantum Science and Technology, i Bio and Pharmaceutical Materials Science (Erasmus Mundus).

El master's degree in Thermal Engineering (màster universitari en Enginyeria Tèrmica) ofereix resposta a problemes i necessitats en el camp de l'enginyeria d’energia tèrmica des de diferents àmbits: sistemes energètics i recursos, intensificació en la transferència de calor i massa i la dinàmica de fluids, mètodes numèrics i experimentals en enginyeria tèrmica, i disseny de sistemes i equips tèrmics, generadors de calor i fred, etc. De 60 crèdits ECTS (un curs acadèmic), serà impartit totalment en anglès a l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB).

L’objectiu del master’s degree in Electric Power Systems and Drives (màster universitari en Sistemes i Accionaments Elèctrics) és formar professionals per poder afrontar els nombrosos reptes a què s’enfronta el sector elèctric, com ara la integració massiva dels sistemes de generació renovables, l'electrificació de la mobilitat, la digitalització de la xarxa elèctrica i la modernització de la indústria, adquirint coneixements específics d’aquests àmbits i noves eines i metodologies d'anàlisi. De 60 crèdits ECTS (un curs acadèmic), també s’impartirà en anglès, també a l’ETSEIB.

El màster universitari en Recerca en Enginyeria Mecànica neix per cobrir les necessitats de la indústria i la investigació de personal altament qualificat, que pugui desenvolupar tasques de recerca en enginyeria mecànica en àmbits acadèmics (doctorat i carrera universitària) i no acadèmics (departaments de recerca, desenvolupament i innovació). Serà impartit conjuntament entre l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), l’Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) i l’ETSEIB, i tindrà una durada d’un curs acadèmic i mig (90 crèdits ECTS).

Amb el master's degree in Data Science (màster universitari en Ciència de Dades) es vol crear una proposta acadèmica d'excel·lència referent en l'àmbit de la ciència de dades, de gran demanda tant en el sector acadèmic com l’industrial. Amb una formació eminentment interdisciplinària, la formació es basarà en dos pilars, la gestió de dades  (data management) i l'anàlisi de dades (data analytics), i aportar una visió holística i incloure aspectes transversals com l'ètica o l'emprenedoria. De dos cursos acadèmics (120 crèdits ECTS) estarà impartit íntegrament en anglès per la FIB.

Per la seva banda, el master’s degree in Quantum Science and Technology (màster universitari en Ciència i Tecnologia Quàntiques) proporcionarà coneixements avançats per desenvolupar recerca d'avantguarda tant teòrica com experimental en simulació quàntica, computació quàntica, sensors quàntics i comunicacions quàntiques, i recerca teòrica purament formal en aquests mateixos àmbits. D’un curs acadèmic (60 crèdits ECTS), la docència serà en anglès.

Coordinat per la Universitat de Barcelona (UB) i amb la participació de la UPC, a través de l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB), en el màster també hi participen la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), el Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), l'Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) i l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2).

Per últim, l’Erasmus Mundus master's degree in Bio and Pharmaceutical Materials Science (BIOPHAM) és un programa de dos anys (120 crèdits ECTS) que té com a objectiu satisfer la demanda internacional de graduats i graduades amb formació teòrica i aplicada d'alt nivell en ciència de materials, i física i química de materials i les seves aplicacions a productes farmacèutics. El màster BIOPHAM ha estat creat per un consorci de quatre reconegudes universitats europees –la Université de Lille (França), la Università di Pisa (Itàlia) i la University of Silesia in Katowice (Polònia), a més de la UPC– i es beneficia de la implicació d’una gran xarxa internacional d’empreses, instal·lacions a gran escala i universitats associades. Impartit en anglès, per part de la UPC hi participa l’ETSETB.

Tots aquests programes se sumen a l’oferta d’estudis de la Universitat, que inclou 66 graus, una trentena de dobles titulacions de grau que imparteixen les escoles i facultats a través d'itineraris específics i 31 dobles titulacions del programa d'excel·lència del Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS). 81 màsters universitaris –34 dels quals impartits totalment en anglès, 45 estudis de doctorat i 241 programes de formació permanent completen l’oferta d’estudis de la UPC en els àmbits de l’enginyeria, l’arquitectura, les ciències i la tecnologia.