Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / RECERCA / Medi Ambient / Ecotoxicologia

Ecotoxicologia

Resum línia recerca 

ecotoxicologia.jpg

L’objectiu general de la línia es estudiar l’impacte que els diversos tipus de contaminants poden produir en el medi aquàtic i terrestre, ja sigui en comunitats naturals o a nivell de laboratori. 

En l’avaluació de l’impacte ecològic es poden tenir en compte diferents paràmetres o aspectes tals com els efectes sobre la supervivència i el comportament de les espècies d’organismes, la incidència a nivell de metabolisme sobre alguns biomarcadors generals i específics de determinades funcions metabòliques, les alteracions transitòries o permanents ocasionades per situacions de contaminació ambiental, entre altres com la permanència o biodegradació, etc..

Línies principals de recerca

 • Estudis de toxicitat aguda i crònica.
 • Estudis de camp amb organismes aquàtics. 
 • Caracterització fisicoquímica i biològica de sòls i de sediments 
 • Estudis amb plantes 
 • Estudis amb invertebrats terrestres

Projectes/Convenis

 • Biomonitorització de sòls contaminats: Avaluació del risc ecològic (ERA) en comunitats d’invertebrats de zones seleccionades de Cataluña.(Soilbiomonitor)
 • Viabilitat d’un assaig per l’avaluació ambiental del sòl. (Coltox).
 • Mètodes Biològics per Avaluar el Risc Ambiental de Substàncies Contaminants en Ecosistemes Fluvials Mediterranis.
 • Desenvolupament de tests ecotoxicològics per mesurar organismes del Riu Ebre i anàlisi del risc químic dels fangs de l´embassament de Flix.
 • Desenvolupament d’estudis de recerca toxicològics. 
 • Avaluació del risc ecològic de pesticides en les comunitats naturals i explotades d´invertebrats al Delta de l´Ebre i zones d´influència.
 • Desenvolupament d´un nou compost biocida biodegradable per al control i eliminació de patògens en aigües.
 • Recerca ecotoxicològica per a l’avaluació del Risc ambiental d’un API. 
 • Efectes d´hidrocarburs contaminants sobre comunitats de peixos en ecosistemes aquàtics de la riera de les Arenes; Incendi a Talamanca.
 • Avaluació d'efectes ecològics de barreges de contaminants en comunitats aquàtiques.
 • Toxicitat i capacitat de disrupció tiroidea dels retardants de flama bromats i dels seus productes de degradació i metabolització.
 • Riscos ambientals de barreges de contaminants en ecosistemes aquàtics. Bases científiques per a la gestió ambiental sostenible.

Serveis 

 • Estudis de toxicitat aguda i crònica segons guies i normes estandarditzades, i mètodes propis.
 • Assaigs amb bacteris, algues, dafnies i peixos.
 • Estudis de biodegradació en medi aquàtic.
 • Paràmetres fisicoquímics i biològics en mostres de sòls i de sediments.Estudis de toxicitat aguda i crònica segons guies i normes estandarditzades, i mètodes propis amb plantes i amb invertebrats terrestres:
 • Estudis de toxicitat amb plantes
 • Estudis amb invertebrats terrestres 
 • Assaigs d’allunyament amb cucs de terra 
 • Assaigs de toxicitat aguda i de reproducció amb cucs de terra   
 • Assaigs d’alunyament i de toxicitat amb insectes (col·lèmbols)