Comparteix:

Reutilització i reciclat d'aigues

Resum línia recerca 

Tot i tenir cura per minimitzar el consum de productes químics, d’aigua i energia durant el procés productiu, al final queden uns efluents líquids amb productes orgànics e inorgànics, alguns de difícil eliminació ( colorants, retardadors de flama, antiestàtics, repel·lents al aigua i oli, tensioactius, sals etc).

En aquesta línia s’estudia el comportament i la millora dels diferents processos de depuració en la depuració d’efluents industrials. Es treballa tant en processos biològics ( Fangs actius, Bioreactors de Membrana- MBR, Reactors de llit mòbil- MBBR etc) com amb processos fisico-químics ( coagulació-floculació, membranes, processos electroquímics d’oxidació avançada ...).

La recerca se centra principalment per resoldre els problemes dels efluents de l’industria tèxtil, però també d’altres sectors industrials com la química fina, detergents, alimentari etc.

Línies principals de recerca 

 • Processos avançats d’oxidació electroquímica
 • Processos de membrana : MF,UF,NF i OI
 • Recuperació de colorants
 • Reutilització d’aigües residuals
 • Recuperació de salmorra dels banys de tintura 

Projectes/Convenis

 • ElectroChemical technique (EC) combined with UV irradiation for the treatment and reuse of dyeing textile wastewaters: Industrial marketing
 • Tractament d'efluents insdustrials mitjançant tècniques de membranes
 • TRATAMIENTO ELECTROQUIMICO DE COLORANTES Y REUTILIZACION DE EFLUENTES INDUSTRIALES
 • Regeneration and reuse of runoff and drainage water in agricultural plots by combined naturally water treatment systems
 • TECNICAS ELECTROQUIMICAS FOTOELECTRICAS Y MEMBRANA APLICADAS A LA DEGRADACION DE COMPUESTOS POCO BIODEGRADABLES EN EFLUENTES INDUSTRIALS
 • Aplicación de procesos electroquímicos y radiación ultravioleta a la degradación de colorantes reactivos para la reutilización de los efluentes de tintura.
 • Aplicación de métodos electroquímicos a la degradación de colorantes reactivos y reutilización de las aguas residuales de tintura 
 • Decoloración de aguas residuales textiles por métodos electroquímicos y estudio de su reciclado.
 • Estudio del efecto de las microfibras y mircroplásticos en el mar y la salud humana. Métodos de medición y reducción.

Serveis 

 • Estudis de reciclat i reutilització d’aigües residuals
 • Estudis de decoloració d’efluents
 • Estudis de recuperació de colorants 
 • Estudis de recuperació de salmorres