Comparteix:

Responsabilitat i projecció social

Aquest curs acadèmic s'ha anat reprenent la normalitat, també en les activitats d'impuls a la responsabilitat social de la Universitat, en les quals s'ha fet un esforç important en la planificació per als propers anys, així com en el treball amb visió internacional, aprofitant l'aliança Unite!. Per partir d'un diagnòstic compartit, s'ha fet la primera edició de l'Informe de compromís social, que ha recollit la percepció de la comunitat en relació amb els reptes de l'entorn, el posicionament de la UPC en el rànquing THE Impact sobre els objectius de desenvolupament sostenible, i ha posat en valor un recull d'iniciatives destacades en relació amb la missió social de la UPC. Durant el curs, s'han fent diverses jornades sobre economia social, impacte social i compromís social de la Universitat, entre les quals cal destacar les tres jornades UPCTalks per als ODS.

D'altra banda, amb el desplegament del I Pla d'inclusió, s'ha continuat treballant per garantir el suport educatiu a tot l'estudiantat i s'ha atès 148 estudiants amb necessitats de suport educatiu (discapacitat, transtorns de neurodesenvolupament, salut mental, malalties), un nombre creixent a causa de la pandèmia i els efectes sobre la salut mental. Per aquest motiu, s'han augmentat les sessions del servei d'orientació psicològica i s'han iniciat intervencions grupals sobre benestar psicològic (Meetup). També cal destacar l'impuls de la UPC a Fora barreres!, una activitat col·laborativa simultània per promoure l'accessibilitat, en la qual han participat 8 municipis, el 3 de desembre, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.

També s'ha aprovat el primer Pla d'equitat, que ha de trencar les barreres d'accés a la universitat a persones amb vulnerabilitat socioeconòmica, un àmbit en què la Universitat destaca pel fet que és a la cua de les universitats públiques. Un dels elements clau ha estat la posada en marxa de les beques Compromís, que per al curs vinent rebran 30 estudiants i que es preveu augmentar fins a 90 en 3 cursos.

En l'àmbit de la sostenibilitat, destaca l'aprovació del pla Campus UPC Sostenible 2030. Aquest pla té com a objectiu accelerar la transformació dels campus de la Universitat a partir de quatre àmbits temàtics (acció climàtica, transició energètica, consum responsable i campus saludable) i tres de transversals (lideratge a l'entorn, cultura de sostenibilitat i campus lab). A principis de curs es va activar la comunitat climàtica amb un equip d'estudiants presents a la COP26 per fer-nos-la viure. També s'ha posat en marxa la segona fase del Solar Campus, avui amb 224 kWp instal·lats. S'han distribuït les noves mascaretes higièniques reutilitzables a tota la comunitat. Així mateix, s'han iniciat diverses campanyes de consum responsable amb la implicació de diferents unitats: "Torna a la font" per evitar l'ús d'ampolles d'un sol ús; "Dona el teu mòbil a la ciència", que ha permès recuperar més de 400 mòbils per a un projecte de recerca en economia circular, i la quarta edició de la competició universitària Recircula Challenge, enguany amb solucions d'economia circular per fer que el sistema alimentari local i global sigui més sostenible.

En l'àmbit de la cooperació per al desenvolupament convé destacar la nova configuració orgànica del Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD), que esdevé una unitat operativa que fonamenta la seva governança en la participació directa de tots els centres propis de la UPC.

D'altra banda, aquest curs s'ha iniciat la recuperació de l'activitat de cooperació, que s'havia vist molt afectada per la situació de pandèmia, amb la posada en marxa d'un total de 54 projectes a 21 països. Igualment s'han reforçat les activitats en l'àmbit local, en què destaquen els resultats obtinguts a través del programa UPC Reutilitza, gestionat de manera conjunta per l'associació Tecnologia per a Tothom (TxT) i el CCD, que durant l'any 2021 ha cedit 356 equips a 23 entitats sense ànim de lucre.