Comparteix:

Comunicació i projecció

L'acció comunicativa i de màrqueting durant el curs 2021-2022 ha evolucionat per emmarcar-se en el pla estratègic de la Universitat, aprovat a finals de 2021. Amb aquesta premissa, la comunicació s'ha reorientat en alguns aspectes per avançar en el posicionament de la UPC com a referent en els temes que li són propis, sobretot a través de la comunicació de la recerca i la transferència. Tècnicament, la UPC avança cap a una universitat multicanal, que fa una atenció especial als seus públics preferents mitjançant diferents suports. Un dels elements clau en la comunicació són les accions de màrqueting adreçades a la captació de nou estudiantat, en què es fa èmfasi, especialment, en el missatge de la igualtat d'oportunitats.

L’acord per a la creació del Campus UPC FPCAT de la Mobilitat Sostenible (Martorell), el projecte del Campus de Manresa sobre la Fàbrica Nova, l’impuls al nou FAB Terrassa, la casa TO, la investidura com a doctor honoris causa de l’arquitecte Ricardo Bofill o el 50 aniversari són només algunes de les campanyes comunicatives que s’han portat a terme aquest curs. També s’han realitzat diferents campanyes de comunicació interna, algunes adreçades a la sensibilització, com ara ‘Torna a buscar aigua a la font’, o les accions de comunicació sobre el projecte UNITE!, dirigides a posicionar l’aliança tant internament com externament.

S’ha continuat avançant també en la introducció de l’audiovisual en la comunicació corporativa i en la comunicació de la recerca i en la divulgació. Així, s’han produït i difós productes com ara ‘Fa 50 anys que vam emprendre aquest viatge’, la sèrie ‘UPC for people, for companyies. Technological solutions for global challenges?’, ‘Hola UPC, tot sobre la matrícula de grau i màster’ o l‘Aventura espacial amb la nau UPC-ESEIAAT’, en el marc de la sèrie Loopers.

Més informació de qualitat

Millorar la qualitat i l'abast de la informació que la Universitat ofereix ha estat una de les línies de treball. Es van resoldre 17.298 consultes, de les quals 11.272 es van respondre telefònicament, 4.415 per correu electrònic i 1.611 per Whatsapp. Aquest darrer canal s'ofereix en el període crític de la matrícula de grau i aquest curs ha incorporat millores per incrementar la capacitat de resposta als potencials estudiants.

En el marc de la comunicació interna, s'han elaborat 13 edicions del newsletter Fil Directe, adreçat al PDI i al PAS sobre l'actualitat corporativa, i 11 edicions del butlletí mensual per als estudiants, Ep!, que conté informació especialment dissenyada per a aquest col·lectiu.

En l'àmbit de la comunicació mediàtica, s'ha continuat avançant en la línia de la divulgació dels resultats de la recerca i la transferència i en la projecció de l'opinió dels experts i expertes. S'han produït continguts especialment dissenyats per als mitjans de comunicació sobre temes com ara la visibilitat de les dones en la ciència, els darrers avenços sobre energia, la mobilitat o la intel·ligència artificial, entre altres. S'han portat a terme 484 campanyes mediàtiques i s'han resolt 382 peticions de periodistes.

Els resultats controlats són 18.883 impactes als mitjans de comunicació (4.315 a mitjans escrits, 13.474 en mitjans on line, 517 en mitjans audiovisuals i 577 en la ràdio).

La comunicació corporativa en les xarxes socials

Als comptes institucionals de la UPC, en acabar el curs, es comptabilitzaven 164.634 seguidors i seguidores a LinkedIn (121 publicacions durant el curs), 34.758 a Twitter (1.243 tuits), 15.172 a Instagram (613 publicacions), 14.566 a Facebook (297 publicacions) , 10.100 a YouTube (115 nous vídeos) i 675 a Telegram (126 publicacions).

Màrqueting dels estudis

La campanya de promoció dels estudis del curs ha recuperat grans esdeveniments presencials del màrqueting de captació, com el Saló de l'Ensenyament i el Saló Futura i fires arreu del territori, que han reintegrat amb naturalitat les accions presencials, a distància i híbrides. També en el cas de les jornades de portes obertes, que organitzen els mateixos centres docents. Les accions promocionals directes dels graus van impactar sobre 25.295 estudiants, mentre que les accions directes de promoció de màster universitari van impactar sobre 2.817 persones.

La UPC va organitzar 150 jornades de portes obertes per presentar l'oferta de grau i 171 de màster, i va participar en 48 fires promocionals dels estudis de grau i 20 de màster. Les accions de màrqueting es van emmarcar en una campanya de tipus multisuport que girava a l'entorn de l'eslògan Sense límits! Estudia a la UPC i estava centrada a proposar una universitat per a tothom en un missatge difós a través de canals de comunicació tant propis com aliens. Uns 200.000 euros es van invertir en diverses fórmules publicitàries que van des de la ràdio fins a suports en mitjans de transport.

Foment de les vocacions STEAM

Un total de 29.668 estudiants de primària, secundària i batxillerat van participar durant el curs en accions vinculades al Pla de foment de les vocacions STEAM de la UPC, que integra l'oferta als centres educatius del Catàleg de conferències de divulgació cientificotecnològica, els tallers que organitzen els centres docents, així com un ampli ventall d'activitats organitzades amb altres institucions.

La tercera edició del programa Aquí STEAM UPC, que té com objectiu atraure el talent femení als estudis de tecnologia i enginyeria en l'alumnat d'entre 9 i 14 anys, ha impactat en 1.360 nens i nenes de 20 escoles i centres de secundària públics de Catalunya.

El curs 2021-2022, 200 membres de la comunitat universitària UPC han participat en el programa Enllaça UPC, que connecta els centres de secundària amb la institució a través de persones interessades en aspectes que van des de la promoció dels estudis fins a la canalització d'activitats de divulgació.

Disseny i marca

En l'àmbit de la projecció de la marca UPC, s'ha encetat una línia intensa d'acció per cohesionar la identitat UPC, que ha donat lloc a nous logotips institucionals, com ara el del Centre Específic de Recerca de l'Hidrogen, CER H2, i l'Hidrogen Lab, o el del Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD). També s'ha dotat d'identitat el Pla estratègic, al Pla de llengües i al pla Sostenible 2030, entre altres.

S'ha assessorat 95 projectes a l'entorn de l'aplicació de la marca institucional i s'han dissenyat materials corporatius i promocionals, que van des de les presentacions multilingües de la UPC o els materials sobre els estudis, fins al marxandatge i els desenvolupaments específics per a accions comunicatives, com ara les campanyes Roses UPC per a Sant Jordi, Dona el teu mòbil a la ciència o el IV Dialogue de l'aliança UNITE!, entre altres.