Consell de direcció

Està format per diferents òrgans unipersonals generals (vicerectors i vicerectores, el secretari o secretària general, el o la gerent o gerenta i delegats i delegades del rector o rectora) i assisteixen el rector o rectora en les seves funcions.

Rector Enric Fossas Colet
Vicerector de l'Àrea d'Arquitectura Josep Parcerisa Bundó
Vicerectora d'Estudiants Marisa Zaragozá Monroig
Vicerector d'Ordenació Acadèmica Xavier Cañavate Ávila
Vicerector de Personal Docent i Investigador Miquel Soriano Ibáñez
Vicerector de Política Universitària Antoni Ras Sabidó
Vicerector de Recerca Fernando Orejas Valdés
Vicerectora de Relacions Internacionals Lourdes Reig Puig
Vicerectora de Transferència de Coneixement Esther Real Saladrigas
Secretari General José M. Sallán Leyes
Gerent Olga Lanau Rami
Delegat del rector per a la Política TIC Sebastià Vila Marta
Cap del Gabinet del rector Ana Rosa Cánovas Pérez

Vicerector de l'Àrea d'Arquitectura

Josep Parcerisa Bundó

josep

Vicerectora d'Estudiants

Marisa Zaragozá Monroig

marisa.jpg

Vicerector d'Ordenació Acadèmica

Xavier Cañavate Ávila

xavier

Vicerector de Personal Docent i Investigador

Miquel Soriano Ibáñez

miquel

Vicerector de Política Universitària

Antoni Ras Sabidó

antoni

Vicerector de Recerca

Fernando Orejas Valdés

fernando

Vicerectora de Relacions Internacionals

Lourdes Reig Puig

lourdes.jpg

Vicerectora de Transferència de Coneixement

Esther Real Saladrigas

esther.jpg

Secretari general

José M. Sallán Leyes

jose

Gerent

Olga Lanau Rami

olga.jpg

Delegat del rector per a la política TIC

Sebastià Vila Marta

sebastia.jpg

Cap del Gabinet del Rector

Ana Rosa Cánovas Pérez

ana rosa canovas.jpg