Guia de matrícula per a l'estudiantat de nou ingrés

Calendari convocatòria de setembre 2022

20 i 21 de setembre

Preinscripció de setembre

27 de setembre

Publicació assignació

28 de setembre

Matrícula

4 d'octubre 

Publicació 1a reassignació

5 d'octubre

Matrícula 1a reassignació1.Registra't abans de matricular-te

  • IMPORTANT: si encara no has rebut cap comunicació, la rebràs en les properes hores i en tot cas et podràs matricular en data i l'hora prevista.

   A partir del moment en què rebis un missatge (via correu o SMS) de la UPC, pots iniciar el procés d’activació del teu compte a la UPC, abans no. El nom d’usuari i la contrasenya que obtindràs et permetran validar les teves dades personals i modificar-les, si cal, i durant la teva vida universitària et donarà accés a diversos serveis de la UPC.

   Has de de fer-ho abans de matricular-te. Trobaràs una pantalla que et demanarà el número de DNI o el correu electrònic que vas fer servir per al procés de preinscripció (Accesnet).


   Activa el teu compte


   A continuació rebràs un correu per poder obtenir les teves credencials d’usuari i contrasenya.
   - Una vegada completat aquest procés ja podràs accedir a l’e-Secretaria i a la resta d’intranets docents i de serveis de la UPC.

Un cop activat el compte personal

Amb el compte UPC tens associat un compte GSuite que hi pots accedir amb l'adreça "nom.cognom@estudiantat.upc.edu" i la contrasenya del teu compte UPC que acabes d’activar i que té associada una bústia de correu amb un 1 Tb de capacitat i la resta de serveis del G Suite (Drive, Meet, xat,...).Més informació

2.Accedeix a l'e-Secretaria per validar i completar les teves dades

 • Si ja has activat el teu compte, ja podràs accedir a l’e-Secretaria, que és la plataforma virtual amb la qual accediràs al teu expedient i a tots els tràmits acadèmics durant la teva vida universitària.


  Accedeix a l'e-Secretaria


  Des de l’e-Secretaria hauràs de:

  - Revisar i modificar les teves dades personals.

  - Modificar, si cal, el domicili familiar i el domicili que tens durant el curs.

  - Autoritzar l’ús de les teves dades (RGPD).

  - Autoritzar la domiciliació dels pagaments, si optes per aquesta modalitat (pujar-hi l'ordre SEPA signada electrònicament pel titular del compte o signada manualment, escanejada i pujada).

  - Pujar-hi la teva foto per tramitar el teu carnet UPC. La foto ha d’estar feta de cara i s'hi han de veure els ulls, i el fons ha de ser blanc. La relació d'aspecte de la fotografia (amplada/llargada) ha de ser 0,82 i les dimensions mínimes han de ser de 180 píxels d'amplada x 220 píxels de llargada. La resolució mínima ha de ser de 100 dpi. El format del fitxer ha de ser JPG, GIF o PNG.

  - Llegir i acceptar el compromís d’integritat acadèmica (s'activa en el moment que ja vas a fer la matrícula). Te vigència per un curs acadèmic. És un compromís que implica, sobretot, l'acceptació de valors ètics: no plagiar, no cometre frau, actuar amb honradesa i respectar les mesures de protecció de la salut implantades a la UPC.

  Una vegada hagis revisat la informació a l’e-Secretaria, recorda que encara no hauràs completat la MATRÍCULA.

3.Què has de saber abans de matricular-te

  • Si no et matricules en el termini assignat, perds la plaça

   - Si no et matricules en els períodes establerts al calendari de preinscripció, perds la plaça assignada.  En cas de no haver pogut fer la matrícula, tens l'opció de sol·licitar fer-la fora de termini exposant el motius.

   - Quan se t’assigna una plaça deixes fora una altra persona. Si no et matricules, aquesta plaça es reassigna a la persona que hi ha en llista d’espera.

  • La matrícula és el contracte entre tu i la Universitat. Un cop matriculat, has de fer el pagament

   - Com a estudiant exerceixes el teu dret de matrícula de forma voluntària i responsable. La sol·licitud de matrícula implica obligatòriament el pagament dels preus públics fixats per a la prestació de serveis acadèmics i estàs obligat a pagar-los, una vegada aplicats els recàrrecs i les bonificacions establerts.

   - El fet de no pagar la matrícula no implica que s’anul·li, però s’hi aplicaran recàrrecs per pagaments realitzats fora del termini establert.

   - Aquest contracte obliga la UPC a prestar-te els serveis previstos i a tu a pagar-los, a seguir-los i a respectar les normatives com a estudiant de la UPC.

  • La matrícula és en línia

   La matrícula dels estudiants de nou accés a la UPC es fa en línia (no presencial) mitjançant el sistema d’automatrícula.

   - La matrícula s’ha de formalitzar el dia i l’hora assignats

   -
   En casos excepcionals la matrícula podrà ser presencial, si així està informat al web del centre docent on t'has de matricular. Si convé, es pot delegar en una altra persona. En aquests casos, el centre docent podrà sol·licitar l'autorització escrita de l’estudiant a la persona que realitza la matrícula. Es pot fer servir el model UPC o qualsevol altre que contingui les mateixes dades.

  • Documentació necessària per a la matrícula

   - Si tens la nacionalitat espanyola la matrícula s’ha de fer amb el DNI. El núm. de document ja consta al nostre sistema perquè l’has d’haver utilitzat per a la preinscripció universitària.

   - Si ets estranger i disposes del NIE cal que prèviament a la matrícula dipositis el document a l’e-secretaria (apartat ENTRADA DE DOCUMENTACIÓ). En cas de no disposar de NIE el teu centre et requerirà el document d'identitat del teu país o el passaport amb posterioritat a la matrícula.

   - Tots aquests documents han d’estar vigents en el moment de la matrícula.

  • Documentació que cal portar segons la via d'accés

   Via d'accés Documentació
   Estudiants que han fet les proves d’accés a la universitat No cal portar cap document.
   Estudiants procedents de sistemes educatius dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats que hagin subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat No cap portar cap document.
   Títol universitari de grau o de l'ordenació anterior a l'EEES No cal portar cap document.
   Títol de CFGS, FP2 i assimilats No cal portar cap document.
   PAU, CFGS, FP2 o assimilats que han iniciat alguna vegada estudis universitaris Trasllat d'expedient o, si escau, simultaneïtat d’estudis (1)
   Accés per a més grans de 25/40/45 anys No cal portar cap documentació.

(1) En el cas de trasllat (o simultaneïtat) intern a la UPC, no cal portar cap document. El centre farà les comprovacions necessàries al sistema. En el cas de trasllat d’altres universitats els estudiants han de dipositar a l’e-secretaria (apartat ENTRADA DE DOCUMENTACIÓ) el comprovant de pagament de la taxa de trasllat (o simultaneïtat) prèviament o amb posterioritat a la matrícula. Els centres indicaran a les seves pàgines web la manera i els terminis màxims per pujar-hi la documentació.

 • Modalitat de dedicació als estudis i crèdits que has de matricular

  - Pots triar, a l’inici dels estudis i sense necessitat de cap justificació addicional, la modalitat de dedicació als estudis a temps complet o bé a temps parcial. El més habitual és el temps complet.

  - Si curses els estudis a temps complet i et matricules per primera vegada de primer curs en uns estudis de grau, t'has de matricular de 30 crèdits, si la matrícula és quadrimestral, o de 60 crèdits, si la matrícula és anual.

  - Si curses els estudis a temps parcial no t’has de matricular del curs complet, sinó d’un màxim de 36 crèdits per any acadèmic (18 crèdits per quadrimestre).

  - La modalitat triada es mantindrà en cadascuna de les matrícules següents que realitzis durant la fase inicial dels estudis, llevat que sol·licitis una modificació de modalitat i aquesta sigui acceptada.

Avís important

En acabar la matrícula rebràs un correu electrònic indicant que s’ha fet correctament, amb instruccions per al pagament i amb enllaç a l’e-Secretaria.

En qualsevol moment pots descarregar el full comprovant de la matrícula a través de l’e-Secretaria.

4.Quan et costarà? Tens dret a beca? Com es pot pagar?

La Generalitat de Catalunya publica els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes a través del decret de preus.

Els coeficients d'estructura docent que s'apliquen per aquest curs als estudis de la UPC i els preus corresponents són aquests:

 • Graus de coeficient B: 18,46 € per crèdit
 • Preu per a estudiants estrangers no residents que no siguin nacionals d'estats membres de la UE: 37,56 €.
Sistema de preus:
Es determinen de forma progressiva en funció de la renda familiar i el patrimoni, així com del nombre de membres de la unitat familiar a través de les beques Equitat. S’estableixen llindars diferents de renda familiar, en funció dels quals es paga entre el 0% i el 25% del cost total dels estudis.
Per conèixer el llindar de preus corresponent es pot consultar la pàgina web del Servei de Gestió Acadèmica sobre el sistema de preus públics a Catalunya i sobre la sol·licitud de beques i d'ajuts al pagament dels estudis universitaris.

Els graus del Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia, el Centre Universitari EAE i l'EUNCET apliquen preus privats.

Taxes de matrícula per a la gestió de l'expedient acadèmic i recursos de suport a l'aprenentatge i assegurança escolar (menors de 28 anys):
 • Matrícula quadrimestral: 54,54 € + 35,00 € (per cada matrícula) + 1,12 € una vegada
 • Matrícula anual: 69,80 € + 70,00 € + 1,12 € una vegada

Altres despeses opcionals
 • L'assegurança voluntària d'accidents ofereix als estudiants que així ho desitgin ampliar l'assegurança escolar. Té un cost de 13,24 € el curs sencer. Més informació
 • Participa amb la campanya del 0,7% per a la cooperació. Selecciona a la casella on apareix el logo de la campanya 0,7% sí, i fes una aportació de 5 €. Més informació
 • El Servei d'Esports et dóna la possibilitat de fer esport i activitat física mentre curses els teus estudis universitaris. No t'ho pensis més, abona-t'hi anualment amb un 10% de descompte per gaudir d'un munt d'activitats digirides, escoles esportives, arts marcials, activitats de salut i fitnes.... Més informació


5. On i quan

  • La matrícula és en línia (no presencial) a través de l'e-Secretaria

   En casos excepcionals la matrícula podrà ser presencial, si així està informat al web del centre docent on t'has de matricular.

   Dates matrícula: matrícula tancada

   Busca el teu grau en el quadre següent per informar-te del dia i hora concret que et tocarà matricular. Si no et matricules en les dates corresponents perds la plaça. En cas de dubtes, posa't en contacte amb el teu centre docent. Per a consultes sobre les assignacions: Accesnet

Codi Estudi Centre
31098 Grau en Paisatgisme Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB-ETSAB)
31107/08 Grau en Administració i Direcció d'Empreses Centre Universitari EAE

6. Recull el teu carnet UPC

 • El carnet UPC t'acredita com a estudiant de la Universitat i et permet l'accés a diferents serveis: biblioteques, laboratoris, edificis...

  Per generar el carnet és imprescindible que pugis la teva foto al sistema en el moment del registre.

  Dates per recollir el carnet: del 5 al 23 de setembre. A partir del dia 1 de setembre ja podràs sol·licitar cita prèvia des d'aquesta mateixa pàgina web.

  Si ets estudiant del centre docent que indiquem tot seguit, hauràs de recollir el teu carnet a qualsevol dels següents punts d'emissió:

  » FIB, ETSETB, ETSECCPB, al Campus Diagonal Nord
  » ETSEIB, ETSAB, EPSEB, FME, al Campus Diagonal Sud
  » EEBE, al Campus Diagonal-Besòs
  » EEABB, EETAC, al Campus del Baix Llobregat
  » ESEIAAT, FOOT, CITM , al Campus de Terrassa

 • En cas que el teu centre docent sigui l'EPSEM, l' EPSEVG, l' ETSAV, l'FNB o CFIS, el rebràs per correu postal a l'adreça que hagis informat al camp "domicili curs" de l'e-Secretaria. Si aquest camp no conté informació, el rebràs a l'adreça informada al camp "domicili familiar".

  Més informació sobre el carnet

 • Com a nou estudiant també rebràs la carpeta UPC.
  El teu centre docent t'informarà d'on i quan es podrà recollir la carpeta.