Comparteix:

Compòsits

Resum línia recerca 

L’objectiu d’aquesta línia de recerca és l’aprofitament de recursos biogènics per desenvolupar aplicacions industrials en l’àrea dels materials com per exemple la fabricació de materials biocompòsits. En concret, la recerca es concentra en transformar residus biogènics (cel·lulòsics o queratínics) en materials tècnics que puguin ser manipulats industrialment mitjançant pretractaments d’estabilització de baix cost i de mínim impacte ambiental. Aquests residus estabilitzats es poden mesclar amb polímers per l’obtenció de biocompòsits o “green” compòsits. En qualsevol cas, l’objectiu és la millora de l’eficiència en l’ús dels recursos naturals.

Línies principals de recerca 

 • Valorització de residus biogènics (cel·lulosa, queratina) per a diferents aplicacions industrials. 
 • Pretractaments físics i/o químics per a l’estabilització dels residus.
 • Fabricació de materials biocompòsits de matriu polimèrica
 • Caracterització estructural i mecànica dels materials biocompòsits 
 • Tractaments químics per a la millora de la compatibilitat dels components

Projectes/Convenis

Biocompòsits 100% biodegradables

 • Material compòsit fabricat amb un polímer biodegradable (poliàcid làctic) i un residu estabilitzat de plomes de pollastre. Aquest biocompòsit permet reduir l’ús de matriu polimèrica fins a un 30% v/v i obtenir un material 100% biodegradable i més lleuger (doi: 10.1177/0731684413500546).
 • Material biocompòsit fabricat amb un polímer biodegradable (acetat butirat de cel·lulosa) i una fibra tèxtil de cel·lulosa regenerada (doi: 10.1177/0021998310386261)


Serveis 

 • Barreja i conformació per compressió de materials compòsits
 • Anàlisi de polímers per espectroscopia FTIR i UV-Vis
 • Microscopia òptica i electrònica
 • Anàlisi de superfície per angle de contacte
 • Propietats mecàniques de tracció
 • Coeficient d’absorció acústic amb Tub de Kundt