Comparteix:

Nanotecnologies

Resum línia recerca 

La nanotecnologia i la seva aplicació a la industria tèxtil genera moltes expectatives en el sector.

És una de les línies d’investigació prioritàries de l’INTEXTER. Aquí es va dissenyar per primera vegada un prototipus per obtenir nanofibres tèxtils de manera controlada y reproduïble, mitjançant electrospinning, tècnica que permet produir-les mitjançant carregues electrostàtiques. 

Actualment, aquesta tècnica s’està desenvolupant per aplicacions mèdiques i fruit dels estudis són diverses patents i una spin-off.

Per altre banda, també s’ha estudiat l’ús de diferents substàncies com a rebliment de fibres i nanofibres per a l’obtenció de noves fibres amb propietats especials.

L’ús de nanoparticles de carboni ens permet obtenir nanofibres per superconductors.

L’ús de nanopartícules ceràmiques en la fabricació de fibres de polièster permet obtenir polièster amb propietats especials. L’estudi dels processos de compatibilització de les dues fases és una de les línies actualment en desenvolupament.

Línies principals de recerca 

  • Aplicacions biomèdiques 
  • Nanofibres dopades per superconductors 
  • Nanocomposites 
  • Aplicació superficial de nanopartícules 

Projectes/Convenis

  • Optimització de composites d'altes prestacions amb fibres de polièster amb inclusió de nanoparticules ceràmiques