Comparteix:

Processos tèxtils

Resum línia recerca 

El desenvolupament de processos tèxtils encaminats a l'òptima qualitat del producte tèxtil acabat, el rendiment òptim dels processos, la disminució en el consum d'energia i a la multifuncionalitat dels teixits amb el respecte al medi ambient (absència de toxicitat i amb biodegradabilitat) de summa importància en el valor afegit en els productes que, avui dia, exigeixen els consumidors i la competitivitat de la indústria tèxtil europea.

 

Per aconseguir l'anterior, s'estudia la fenomenologia dels processos (blanqueig, tintura, acabats, detergència, tractaments enzimàtics etc.) per a l'adequada aplicació industrial, així com també, el desenvolupament de nous materials i productes tèxtils d'altes prestacions. S'investiguen els problemes tècnics per augmentar l'eficiència d'un determinat procés de producció en el camp tèxtil i sectors afins, per millorar la qualitat i disminuir els costos. Es disposa de l’utillatge necessari per dur a terme dins del seu àmbit, el necessari per aconseguir els objectius fonamentals indicats.

Línies principals de recerca 

 • Blanqueig de cotó i llana
 • Tintura i acabats 
  • Fisico-química i cinètica de la tintura 
  • Optimització i control de processos 
  • Reutilització dels banys de tintura i reducció de la contaminació 
  • Qualitat i control del color
  • Productes auxiliars pels diferents requeriments dels processos de filatura i teixidora
 • Tensioactius i detergència 
  • Detergència tèxtil i cura de la roba 
  • Suavitzants 
  • Aplicació de tensioactius com auxiliars tèxtils 
 • Tractaments enzimàtics 

Projectes/Convenis

 • Blanqueig de cotó i llana
 • Tintura i acabats 
  • Millores dels procediments de tintura, estampacions acabades i acabades de teixits mitjançant radiacions UV i auxiliars ecològiques.
  • Aplicació de mètodes electroquímics a la degradació de colorants reactius i reutilització de les aigües residuals de tintura
  • Estudi i desenvolupament d’un procés per a la reutilització directa dels banys de tintura
  • Desenvolupament d’un procés per a la reutilització directa dels banys de tintura
 • Tensioactius i detergència 
  • Millores en la inhibició de la transferència de colorant en el rentat d'articles tèxtils
  • Agents inhibidors de la transferència de colorant en la detergència d'articles tèxtils suavitzats: efectes produïts i electrocinètica dels seus mecanismes d'acció
 • Tractaments enzimàtics
  • Acabat enzimàtic de fibres naturals respectuós amb el medi ambient (Biofinishing)