La UPC en els rànquings

Entre les 300 millors universitats del món en el rànquing QS;  entre les 500 millors en el rànquing THE i entre les 700 millors en el rànquing Shanghai.

Entre les 50 millors universitats del món en disciplines com Arquitectura, Enginyeria Civil, Telecomunicació i Ciències de la Computació, entre altres, en els rànquings QS i Shanghai by Subjects.

La UPC avui

Més xifres
 • 30.864 estudiants
 • 3.066 PDI
 • 1.942 PAS
 • 65 graus
 • 73 màsters
 • 49 programes de doctorat
 • 21 centres docents
 • 205 grups de recerca
 • 51patents el darrer any
 • 283 M pressupost 2018
 • 58,8 M ingressos per R+D+I
 • 54.440 Alumni