Cooperació i solidaritatL'activitat de cooperació per al desenvolupament a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és el resultat de la suma dels esforços de la comunitat universitària. Hi ha moltes maneres de ser protagonista en aquest treball, des del gest solidari d'adherir-te a la campanya del 0,7 % fins a adoptar una actitud més activa: implicant-te en els grups i associacions de cooperació de la UPC o participant de manera directa en projectes específics. Com a estudiant, també pots enfocar el teu treball de fi de grau o de màster cap a temàtiques relacionades amb la cooperació, ampliar els teus coneixements amb assignatures i cursos o bé cursar el màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat, que inclou assigntaures específiques sobre Desenvolupament Humà i Cooperació.

Informar-se i formar-se, col·laborar i cooperar: així es materialitza el compromís de la Universitat amb la cooperació per al desenvolupament. Estudiants, professorat i personal d'administració i serveis, a través del Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) obriu en una finestra nova, impulsen activitats perquè els seus conei xements i capacitats en l'àmbit de la ciència i la tecnologia es posin al servei del desenvolupament humà, amb l'objectiu final d'aconseguir una societat més oberta, justa, sostenible i solidària.

Campanya del 0,7% obriu en una finestra nova

Participa-hi com a estudiant marcant la casella "0,7 % sí" a la matrícula o dedicant-hi un 0,7 % de la nòmina o fent-hi una aportació voluntària, si ets personal docent i investigador (PDI) o personal d'administració i serveis (PAS). La UPC també hi aporta el 0,7 % dels ingressos per convenis.

Grups de cooperació a la UPC obriu en una finestra nova

Els grups de cooperació de la UPC, formats per estudiants, professorat i PAS dels centres de la UPC, organitzen accions de sensibilització, tallers i activitats, i desenvolupen projectes de cooperació amb contraparts del Sud. 

Formació i sensibilització obriu en una finestra nova

Pots aprofundir en el món de la cooperació cursant assignatures, vinculant el treball de fi de grau a un projecte de cooperació o participant en activitats solidàries. També pots fer-ho realitzant la tesi doctoral en el camp de la ciència i la tecnologia per al desenvolupament o implicant-te en activitats per donar a conèixer la realitat del Sud a casa nostra.

Projectes de cooperació obriu en una finestra nova 

53 projectes en 20 països, amb la participació de 213 persones. Aquest és el balanç del curs 2014-2015: uns projectes que la comunitat universitària desenvolupa sobre el terreny i que són possibles, en bona mesura, per les aportacions realitzades a través de la campanya del 0,7 %. El CCD canalitza aquests recursos a través de la convocatòria anual d'ajuts obriu en una finestra nova .

Recerca obriu en una finestra nova

A la UPC, molts grups de recerca tenen la cooperació per al desenvolupament com un dels eixos de treball dels investigadors i investigadores. També s'hi fan tesis doctorals sobre ciència i tecnologia per al desenvolupament, així com publicacions i articles sobre la recerca relacionada amb aquest àmbit.

Voluntariat obriu en una finestra nova

Des del CCD també es promouen diferents iniciatives de voluntariat que promouen accions de voluntariat i sensibilitació entre els estudiants i personal UPC, com el programa UPC ReuTIlitza, el projecte Rossinyol o el projecte Referents, entre atres.

 

 


   
Què fas aquestes vacances? Descobreix en aquest vídeo diferents exemples de la participació de persones de la UPC –estudiants, PDI i PAS– en projectes de cooperació per al desenvolupament. 
 

 

 

Imatge de capçalera: 'Apostant pel futur', fotografia guanyadora a la darrera edició del concurs 'Imatges del Sud'. Autora: Elvira Peris.


Amunt
Contacte Seu Electrònica Perfil de Contractant
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech