L’assignació en primera preferència augmenta un 5 % a la UPC

Un total de 4.194 estudiants han estat assignats en primera preferència per cursar un grau a la UPC el curs 2019-2020: un 5 % més que el curs anterior. En total, han estat assignades 5.624 persones a la UPC: 5.065 a centres propis i 559 a centres adscrits. El grau en Enginyeria Informàtica a la UPC-FIB destaca entre els deu estudis més sol·licitats en primera preferència, mentre que els graus en Matemàtiques de la UPC-FME (amb una nota de tall de 12,854 per a 50 places) i Enginyeria Física de la UPC-ETSETB (amb un 12,770 per a 40 places) se situen de nou entre les deu titulacions amb la nota de tall més alta en aquesta primera assignació.

19/07/2019

Els resultats de la primera assignació de places de la preinscripció universitària per al curs 2019-2020 mostren que el grau en Enginyeria Informàtica que s’imparteix a la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) és el sisè més sol·licitat en primera preferència a Catalunya, amb 582 sol·licituds (amb una oferta de 400 places). En la llista dels més sol·licitats també destaca el grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), que se situa com a onzena titulació més sol·licitada en primera preferència i per a la qual s’han presentat 473 sol·licituds (per a 400 places).

Els altres estudis de la UPC que s’inclouen entre els més sol·licitats de Catalunya en primera preferència són el grau en Estudis d’Arquitectura a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), amb 370 sol·licituds per una oferta total de 350; el grau en Enginyeria Mecànica a l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), amb 249 sol·licituds per a 225 places; i l’entrada comuna dels graus en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Mecànica i Enginyeria Química, a l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), amb 248 sol·licituds en primera preferència per a 270 places.

També són molt sol·licitats per al curs 2018-2019 el grau en Estudis d’Arquitectura de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV), amb 199 sol·licituds en primera preferència per a una oferta de 100 places; el grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació, a l’Escola de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB), amb 171 sol·licituds per a 220 places; el grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica a l’EEBE, amb 156 sol·licituds per a 125 places; el grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials a l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC), amb 146 sol·licituds per a 120 places, i el grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials, a l’ESEIAAT, amb 133 sol·licituds per a 60 places.

Un 77 % dels nous estudiants, assignats en primera preferència

Un total de 4.194 estudiants han estat assignats en primera preferència per cursar un grau a la UPC el curs 2019-2020: un 5 % més que el curs anterior. En total, han estat assignades 5.624 persones a la UPC: 5.065 a centres propis i 559 a centres adscrits. Un 77 % dels nous estudiants han estat assignats en primera preferència, dos punts per sobre de l’any passat i nou punts per sobre de la mitjana del sistema universitari català (68 %).

Pel que fa l’assignació per branques de coneixement, els estudis de la branca d’Enginyeria i Arquitectura signifiquen el 19,70 % de l’assignació total del sistema universitari català (19,48 % el curs anterior). Els estudis d’aquest àmbit de coneixement continuen mantenint un biaix de gènere però es constata un increment en el nombre de dones assignades en Enginyeria i Arquitectura, que han passat de 1.980 dones el 2018 a 2.199 aquest any.

Les notes de tall més altes
La nota de tall més alta del sistema universitari català és el doble grau en Física i Matemàtiques que ofereix la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb una nota de tall de 13,418 per una oferta de 20 places. Pel que fa a la UPC, el grau en Matemàtiques, que s’imparteix a la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME), amb una nota de 12,854 per a 50 places, i Enginyeria Física, impartit a l’Escola de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB), amb una nota de tall de 12,770 per a 40 places, se situen, respectivament, en el quart i el cinquè lloc entre les deu titulacions amb la nota de tall més alta.

Altres graus de la UPC amb una nota d’admissió per sobre del 10 són el grau en Ciència i Enginyeria de Dades, que imparteix conjuntament la FIB, l’ETSETB i l’FME, amb una nota de 12,364; el grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials, que imparteix l’ESEIAAT, que exigeix un 12,194; el grau interuniversitari en Industrial Technologies and Economic Analysis, que imparteixen conjuntament l’ETSEIB i la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), amb una nota de tall de 12,024; el grau en Enginyeria Biomèdica, que s’imparteix a l’EEBE, amb un 11,354; el grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials, que es cursa a l’ESEIAAT, amb un 11,338; la doble titulació interuniversitària entre els graus en Economia i Estadística, impartida conjuntament amb la Universitat de Barcelona (UB), amb un 11,072; la doble titulació de grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Enginyeria Telemàtica, que imparteix l’EETAC, amb un 10,996, i el grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte a l’ESEIAAT, amb una nota de 10,094.

Pel que fa als estudis que presenten una gran oferta de places i en relació a la nota d’admissió, el grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials de l’ETSEIB exigeix un 9,698 per a una oferta de 400 places, i el grau en Enginyeria Informàtica de la FIB, que oferta també 400 places, precisa que l’estudiant hagi obtingut una nota de 9,255 per obtenir una plaça en aquesta primera assignació.

Dades generals de la preinscripció d'enguany

Un total de 47.559 estudiants (46.956 el 2018) s’han preinscrit aquest any en alguna de les set universitats públiques catalanes. Pel que fa a les assignacions, gairebé un nou de cada deu, un 88,40 % (88,04 % el 2018), ja tenen assignat un centre d’estudi. D’aquests, gairebé set de cada deu, un 68,28 % (67,40 % el 2018) podran estudiar l’ensenyament que volien en el centre que havien triat en primera preferència.

Els alumnes assignats a les diferents universitats són: 11.626 a la UB, 9.137 a la UAB, 5.624 a la UPC, 3.969 a la UPF, 2.458 a la UdL, 3.526 a la UdG, 3.353 a la URV i 1.835 a la UVic-UCC.

Dels sol·licitants, la majoria (42.083) procedeix de les PAU i de Cicles Formatius de Grau Superior, una xifra que representa un increment del 1,96 % respecte l’any passat (41.274 el 2018). Hi ha 1.113 estudiants universitaris (1.213 al 2018) que volen fer un segon grau universitari, xifra propera a la del curs passat. Els estudiants procedents de les proves per a més grans de 25 i 45 anys són 881 (828 l’any 2018). El nombre d’alumnes universitaris que ha demanat un canvi d’estudi de grau ha estat en aquesta convocatòria 3.482, una xifra inferior al 2018 (3.641).