Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Grau en Ciència i Enginyeria de Dades

Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)

Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)

El grau en Ciència i Enginyeria de Dades respon a la necessitat de formar graduats amb una visió multidisciplinària de l’enginyeria i capaços de fer front als reptes que planteja un entorn tecnològic en evolució i que es basa, en bona part, en sistemes computacionals que generen i analitzen quantitats massives de dades. El grau vol formar així professionals experts en anàlisi i enginyeria de dades estructurades i no estructurades (text, àudio, vídeo, proves mèdiques, indicadors financers, etc.), amb una base matemàtica i habilitats pròpies de l’enginyeria que els permetin modelitzar i resoldre problemes complexos. És un àmbit de treball emergent amb aplicacions tan diverses com ara l’analítica financera, l’estudi de fenòmens físics, el comerç electrònic, les ciutats intel·ligents, la informàtica biomèdica, la genòmica o les xarxes socials, entre d'altres.

El pla d'estudis proporciona formació en tres pilars bàsics: matemàtiques i estadística, per poder modelitzar sistemes i tractar la informació de manera rigorosa; computació, per utilitzar els dispositius de càlcul de manera generalitzada i eficient en el tractament de la informació i l'aprenentatge autònom, i processament de senyals, per tractar la complexa informació representada en imatges, àudio i vídeo o generada per qualsevol font de dades codificades digitalment. L'esperit emprenedor i la capacitat d'aprenentatge autònom seran fomentats durant els estudis a partir de matèries específiques i de la participació en projectes multidisciplinaris.
Durada
4 anys
Càrrega lectiva
240 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de grau). Un crèdit equival a 25-30 hores de treball.
Tipus de docència
Presencial
Nota de tall del curs 2023-2024
12,694
Idiomes

Consulta l'idioma d'impartició de cada assignatura a la guia docent dintre del pla d'estudis, i als horaris dels grups.

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Preus i beques
Preu aproximat per curs, 1.107 €. Consulta el percentatge de minoració en funció de la renda (beques i modalitats de pagament).
Lloc d'impartició
Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) (centre docent coordinador)
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)
Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)
Places nou ingrés
50
Places canvi d'estudis
3
Codi de preinscripció
31089
Nota de tall del curs 2023-2024
12,694. Notes de tall
Ponderacions PAU
Taula de ponderacions de les matèries per a la fase específica
Com s'hi accedeix
Totes les vies d'accés, preinscripció i matrícula.
Convalidacions de crèdits de CFGS
Consulta el cercador d’estudis universitaris del Canal Universitats de la Generalitat de Catalunya
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Vuitè quadrimestre

  • Treball de Fi de Grau 18
  • ObligatòriaECTS
  • OptativaECTS
  • ProjecteECTS
Sortides professionals
El tractament de dades i la presa autònoma de decisions són components primordials en l’activitat quotidiana de moltes empreses i institucions. Àmbits tan diversos com la biotecnologia, la genòmica, el comerç electrònic, l’automoció, les finances, la realitat virtual, la medicina, l’esport, l’energia, el transport, la domòtica, etc., estan immersos  en  quantitats colossals d’informació que requereixen un tractament matemàtic, estadístic i computacional. Aquests àmbits cobreixen una gran part del teixit industrial i les institucions públiques d'arreu del món on la presència de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) és indispensable per gestionar, competir i innovar.

Els titulats en Ciència i Enginyeria de Dades seran enginyers que gaudiran d'una formació multidisciplinària indispensable per atendre les necessitats de les empreses, centres de recerca i institucions públiques en els àmbits abans esmentats. Ocuparan llocs de treball altament qualificats on calgui tenir capacitat de raonament científic, habilitats d'enginyeria i esperit d’innovació.

Segons el caràcter i les preferències particulars, els titulats podran optar per tasques més científiques (per exemple, creant models matemàtics per analitzar dades dins d'un cert àmbit), d'enginyeria (per exemple, dissenyant aplicacions informàtiques per gestionar processos industrials) o d'innovació (per exemple, creant nous dispositius que donin més fiabilitat als cotxes autònoms).
En el marc de l’oferta d’estudis del Centre de Formació Interdisciplinària Superior CFIS
També pots cursar una doble titulació interdisciplinària a dos centres docents UPC coordinada pel CFIS.
Més informació al web del CFIS
Organització dels estudis
Els 240 crèdits ECTS de què consta el pla d'estudis s'organitzen en 4 cursos acadèmics. Cada curs té 60 ECTS, dividits en dos períodes semestrals de 30 ECTS. El calendari acadèmic preveu de 38 a 40 setmanes d'activitat acadèmica. Es considera que un crèdit ECTS correspon a una dedicació de 25 hores de l'estudiant, 11 de les quals, com a màxim, corresponen a activitats amb presència de professor.
  • Formació bàsica: 60 ECTS
  • Formació obligatòria: 126 ECTS
  • Formació optativa i pràctiques en empreses: 36 ECTS
  • Treball de Fi de Grau:18 ECTS
Calendari acadèmic
Calendari acadèmic dels estudis universitaris de la UPC
Normatives acadèmiques
Normativa acadèmica dels estudis de grau de la UPC
Acreditació i reconeixement d'idiomes
Els estudiants de grau han d'acreditar la competència en una tercera llengua per obtenir el títol de grau. Certifica el teu nivell d’idiomes.

Versió per imprimir

Activitats per a futurs estudiants Consulta totes les activitats

Jornades de portes obertes

Sol·licita informació

Type

Descarrega la publicació

diptic