Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Generadora de coneixement / Docència de qualitat

Docència de qualitat

Programació dels estudis de grau i màster universitari

Les principals novetats a la programació universitària del curs 2020-2021 respecte als estudis de grau i màster han estat les següents:

L’Escola de Camins ha dut a terme una reorganització dels seus estudis de grau que s’ha materialitzat en el redisseny dels estudis d’Enginyeria Civil per donar-los un caràcter netament professional i finalista, alhora que habiliten per a l’exercici professional d’enginyeria tècnica d’obres públiques, i en la implantació de dos nous estudis:

 • Grau en Tecnologies de Camins, Canals i Ports: impartit íntegrament en anglès i orientat a l’accés al màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports.
 • Grau en Enginyeria Ambiental: s’imparteix en col·laboració amb l’Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB). Aquest grau ofereix dues intensificacions: Medi Urbà i Industrial i Medi Natural i Canvi Global. 

Pel que fa a l’oferta d’estudis de màster universitari, s’han implantat set programes nous, un dels quals és Erasmus Mundus:

 • Master’s degree in Cybersecurity: màster de 60 ECTS impartit íntegrament en anglès i organitzat per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) i la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB). El centre que coordina és l’ETSETB.
 • Màster universitari en Neuroenginyeria i Rehabilitació: màster de 90 ECTS interuniversitari amb la UAB i coordinat per la UPC. S’imparteix a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) i a l’Institut Universitari de Neurorehabilitació Guttmann, adscrit a la UAB.
 • Master’s degree in Urban Mobility: màster de 120 ECTS vinculat al KIC de Mobilitat Urbana del European Institute of Innovation & Technology (EIT). En la docència participen diferents centres de la UPC: l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB), l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB), l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) i la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB). És una titulació impartida íntegrament en anglès, ofereix l’especialitat Innovation and Entrepreneurship i està coordinada per l’Escola de Camins.
 • Màster universitari en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció en l'Edificació: màster de 60 ECTS impartit per l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB).
 • Màster universitari en Tecnologia Paperera i Gràfica: màster de 60 ECTS impartit per l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT). La seva implantació implica la desprogramació de l’anterior màster en Enginyeria Tèxtil i Paperera.
 • Màster universitari en Disseny i Tecnologia Tèxtils: màster de 60 ECTS impartit per l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT). La seva implantació implica la desprogramació de l’anterior màster en Enginyeria Tèxtil i Paperera.
 • Erasmus Mundus master's degree in Decentralised Smart Energy Systems (DENSYS): nou Erasmus Mundus emergent impartit a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB). Ofereix 3 especialitats, de les quals la UPC imparteix Thermal Energy Engineering.

Finalment, cal destacar la implantació d’itineraris conduents a dobles titulacions entre estudis de la UPC i altres universitats o escoles, com la doble titulació de grau en Matemàtiques de la Facultat de Matemàtiques i Estadística i el títol superior de Música de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), o la doble titulació de grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques de l’Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB) i el grau en Enologia de la Universitat Rovira i Virgili.

Matrícula de nou ingrés

Aquest curs acadèmic 2020-2021, la Universitat ha consolidat l'oferta de places de nou ingrés. La matrícula de nou ingrés en els estudis de grau universitari ha estat de 5.953 estudiants, xifra que representa un increment d’un 5,3 % respecte del curs anterior. D'altra banda, la matrícula de nou ingrés dels estudis de màster universitari suma 2.678 estudiants, xifra que representa una disminució d’un 8,2 %.

Resultats acadèmics

La taxa d'èxit dels estudiants i les estudiants de grau, que mesura els crèdits superats respecte dels crèdits presentats, ha estat del 81,4 %, xifra que representa un disminució del 2,4 %, mentre que la taxa d'èxit dels estudiants i les estudiants de màster ha estat del 97,2%, de manera que gairebé s’ha mantingut respecte de l’any anterior.

La taxa de rendiment dels estudiants i les estudiants de grau, que mesura els crèdits superats respecte dels matriculats, ha estat del 77,8 %, xifra que representa un disminució del 2,6 %, mentre que la taxa de rendiment dels estudiants de màster ha estat del 94 %, xifra que representa un 1 % de disminució respecte del curs anterior.

D'altra banda, segons el darrer estudi fet el 2020 (abans de la pandèmia de COVID-19) sobre la inserció laboral dels graduats i graduades UPC del curs 2015-2016, fet per l’AQU Catalunya, el 93 % dels graduats i graduades de la Universitat treballen (es manté la taxa d’ocupació respecte a l’edició anterior, que es situava en el 92,7 %). D'aquests, el 95 % ho fa a temps complet i el 72 % du a terme tasques pròpies de la seva titulació específica.

Així mateix, l’enquesta de satisfacció dels graduats i graduades del curs 2019-2020 assenyala que el 71,5 % repetiria la mateixa titulació i el 63,2 % tornaria a triar la UPC. Això implica que es manté l’augment progressiu de la taxa de repetició de la titulació.

També cal destacar que les persones enquestades valoren amb una mitjana de 3,6 (en una escala d'1 - molt insatisfet/a 5 - molt satisfet/a) la seva satisfacció general amb la titulació de la qual es van graduar.

Novetats normatives

Durant aquest curs no s’ha produït cap novetat pel que fa a la normativa acadèmica dels estudis de grau i màster de la UPC, atès que el Consell de Govern de 2 de juliol de 2020, segons l’acord CG/2020/05/51, va aprovar la pròrroga de la Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster de la UPC del curs 2019-2020 per al curs 2020-2021.

S’ha treballat en la revisió i modificació de la Normativa de permanència del proper curs 2021-2022, la qual ha estat aprovada pel Consell de Govern amb l’Acord CG/2021/01/37, de 25 de febrer de 2021; ha obtingut l’informe favorable del Consejo de Universidades i ha estat aprovada pel ple del Consell Social de la UPC de 19 d’abril de 2021, i s’aplicarà als estudiants que accedeixin a partir del curs 21/22.

S’han actualitzat els procediments administratius i de gestió econòmica vinculats a la normativa (possibilitat d’obrir l’oferta de màster per als quadrimestres de tardor i primavera en el mateix període de preinscripció, modificació de procediments relacionats amb la matrícula de nou accés i legalització de documents acadèmics expedits per la UPC), així com les activitats que són susceptibles de reconeixement de crèdits en els estudis de grau.

El maig de 2020 es va aprovar la primera revisió de la Normativa de pràctiques acadèmiques externes de la UPC, que elimina el requisit d’haver de superar 15 ECTS per fer pràctiques en el màster i regula les pràctiques acadèmiques en unitats de la mateixa UPC. També incorpora que les entitats col·laboradores han de complir el protocol de prevenció de l’assetjament, fer una acollida a l’estudiantat en pràctiques i adaptar la prevenció de riscos a les pràctiques.


Programes de doctorat

Durant curs 2020-2021 s’han ofert 622 places de nou accés a programes de doctorat. Cal destacar que els programes Erasmus Mundus vigents es troben en extinció i no ofereixen cap plaça de nou accés. S’ha posat en marxa el programa de doctorat promogut per l'Institut de Ciències de l’Educació (ICE) anomenat Educació en Enginyeria, Ciències i Tecnologia.

Enguany, l'Escola de Doctorat ha continuat participant a les convocatòries 2020 i 2021 del Pla de Doctorats Industrials, promogut per la Generalitat de Catalunya, amb un total de 27 nous projectes concedits durant el 2020 i 5 més, per ara, de la convocatòria 2021 (convocatòria oberta), que es desenvolupen en empreses de diferents sectors. Així, des de l'inici del pla pilot l’any 2012, s'han concedit un total de 730 projectes al conjunt d'universitats catalanes, dels quals 214 corresponen a la UPC (un 29 % del total de projectes). El 18 de juny de 2021, el Pla de Doctorat Industrials de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb l’Escola de Doctorat, va organitzar la sessió informativa online per a estudiantat de màster a la UPC “Després del màster, vols seguir innovant a l’empresa?”.

La pandèmia de COVID-19 ha comportat, d’una banda, desenvolupar processos i eines per garantir l’activitat doctoral i, de l’altra, la participació en actes i esdeveniments en format virtual. En aquest sentit, pel que fa a la relació amb altres entitats nacionals i internacionals de doctorat s’ha participat en els esdeveniments:

 • Comissió permanent de la Conferencia de Directores de Escuelas de Doctorado (CDED), online (desembre 2020).
 • Reunions virtuals i presencials de la comissió permanent de la Conferencia de Directores de Escuelas de Doctorado.
 • Reunió organitzada per l’Associació Catalana d’Escoles de Doctorat, celebrada online per la UIC (febrer de 2021).
 • 2021 EUA-CDE Thematic Workshop. Artificial intelligence, data management and the digital world of doctoral education. Acte online (21-22 de gener de 2021).
 • 2021 EUA-CDE Survey on current developments in doctoral education (22 de juny de 2021).
 • 2021 EUA-CDE New EUA-CDE report: Tracking the careers of doctorate holders (27 d’octubre de 2021).
 • Energy Transition: Pathways towards net zero (CLUSTER) Summer School 2021.
 • 11th UNICA PhD Master Class, celebrada a Dubrovnik (setembre de 2020).
 • Xarxa UNITE-University Network for Innovation, Technology and Engineering: participació en el Work Package 8 - PdD as Learning-Research-Innovation.

Altres actes, esdeveniments i concursos organitzats durant el curs 2020-2021 han estat:

 • Jornada de benvinguda del curs acadèmic, Welcome Ceremony (06/11/2020). En aquesta jornada va tenir lloc el lliurament dels premis extraordinaris de doctorat.
 • Jornada de portes obertes de l’Escola de Doctorat (20/05/2021). En aquesta jornada va tenir lloc el desenvolupament de la final institucional del concurs “Presenta la teva tesi en 4 minuts!”, promogut per la FCRI. El candidat de la UPC va guanyar el premi del públic (22/06/2021).
 • 1a Edició del Concurs promogut per la CRUE “Tu tesis doctoral en un hilo de Twitter: #HiloTesis”.
 • Sessió informativa online “Després del màster, vols seguir innovant a l’empresa?”. Sessió organitzada amb el Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya (8 de juny de 2021).
 • 10a edició NTD - Networking Talent Day. Recerca i Innovació. NTD Day, organitzat per UPCAlumni en col·laboració amb l’Escola de Doctorat.
 • Pla de formació transversal de l’Escola de Doctorat. Cursos de formació transversal online adreçats a doctorands i doctorandes i a directors i directores de tesi.

Cal destacar la participació de l’Escola de Doctorat a UNITE! University Network for Innovation, Technology and Engineering, concretament en els projectes vinculats al doctorat i la recerca: el campus d’estiu (Università degli Studi di Torino) i el disseny d’un programa de doctorat en energia.
En aquest acte va tenir lloc també el lliurament dels premis extraordinaris a les persones guardonades de la convocatòria de 2020 (corresponents a la promoció del curs 2017-2018). Respecte als premis extraordinaris de doctorat, durant el 2021 s’ha gestionat la convocatòria de la promoció 2018-2019.

Conscients de la importància de desenvolupar les capacitats personals i professionals complementàries dels investigadors i investigadores en formació, l'Escola de Doctorat ofereix cursos i activitats de formació transversal adreçades als doctorands i doctorandes per facilitar l’adquisició de les competències mitjançant el Pla de formació transversal 2021-2023. Destaquen els cursos d’ètica i responsabilitat en la recerca i de gestió de tecnologia i patents per a científics, i cursos per a la millora d’habilitats en la supervisió doctoral adreçats a directors i directores de tesi. A més, la direcció de l’Escola de Doctorat ha impartit el curs Com acabar la redacció de la tesi i iniciar el dipòsit. També cal destacar els cursos que organitzen el Servei de Biblioteques, UPC Alumni, l’Institut de Ciències de l’Educació i el Servei de Llengües i Terminologia.

En l'àmbit de la qualitat dels programes de doctorat i, concretament, en el marc de la verificació, seguiment, modificació i acreditació dels programes de doctorat VSMA d’AQU Catalunya, cal destacar que durant el 2020 va tenir lloc la visita de seguiment a l'Escola de Doctorat i la d’alguns programes. Abans es va treballar en la implementació del SGIQ de l’Escola de Doctorat i, a més, es va desenvolupar el nou web de l’Escola de Doctorat. Els resultats del seguiment van ser favorables i es va destacar especialment la qualitat del web per l’estructura, l’organització dels apartats i la publicació d’indicadors. L'informe de seguiment i acreditació final de l’Escola de Doctorat es pot consultar en el web i també a l’apartat de qualitat de la fitxa de cadascun dels programes. D’acord amb el calendari establert per l’AQU, s’han continuat rebent els informes d’avaluació finals de l’AQU dels programes que ja han fet el seguiment/acreditació i, a la vegada, enviant a l’AQU els informes de seguiment i acreditació dels programes que, d’acord amb la seva planificació i calendari, encara ho estan fent. Els resultats de l’avaluació que per ara s’han rebut (informes i segells) es poden consultar en el web de l’Escola de Doctorat, concretament a la fitxa de cada programa, i, a més, al web d’EUC. Cal destacar que totes les avaluacions han estat favorables i que fins ara 14 programes han estat acreditats amb excel·lència.


Recursos de suport a l'aprenentatge i biblioteques

Les actuacions més destacades del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius (SBPA) han estat:

 • Gestió i aplicació a les biblioteques de les mesures de seguretat, higiene, protecció i neteja relacionades amb la COVID-19 i aprovades per la UPC i el PROCICAT per a les biblioteques de Catalunya i continuar oferint els serveis bibliotecaris COVID-19.
 • Creació del nou Servei de préstec de portàtils a domicili Et deixem un portàtil! Amb l'adquisició de 97 nous ordinadors portàtils, l'estudiantat que ho necessiti pot disposar d'un ordinador.
 • Publicació del repositori APRÈN. El portal de la producció docent del professorat de la UPC, que ja dona accés a l'estudiantat a 90.857 documents docents (apunts, enunciats d'exàmens, treballs, etc.). Aquest portal potencia la qualitat d'aquests materials, protegeix l'autoria i millora el suport a la docència.
 • Posada en marxa del nou sistema de gestió del Catàleg de les biblioteques ALMA. L'adquisició i migració al nou sistema s'ha fet conjuntament amb totes les biblioteques universitàries catalanes mitjançant una compra consorciada dins el marc del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). ALMA és un sistema d'informació que gestiona els processos de la biblioteca: adquisició, catalogació, gestió de recursos electrònics, consulta pública, préstec i retorn de llibres, etc.
 • S'ha treballat en projectes de Ciència Oberta negociant amb els proveïdors de revistes científiques la modalitat dels acords transformatius. Es tracta de contractes que transformen els acords tradicionals de subscripció de revistes entre les editorials i les universitats o consorcis. Aquests acords permeten publicar en accés obert els articles publicats pels autors i autores quan són membres de la institució que subscriu l'acord sense càrrec.
 • S'han editat i publicat 38 llibres digitals de les col·leccions d'Iniciativa Digital Politècnica del professorat de la UPC, seguint la política d'accés obert i gratuït a la comunitat universitària i per donar suport a la docència i la recerca.
 • En el marc del projecte del Gestor documental institucional (gDOC), s'ha migrat una gran part del fons tant electrònic com físic. S'ha continuat donant suport a la implementació del projecte d'e-administració a la UPC amb la creació de sèries documentals corresponents al gDOC per allotjar la documentació de tots els tràmits electrònics. Actualment, hi ha més de cent sèries administrades electrònicament.

Finalment, cal destacar la incorporació de més de 3.600 imatges a la Memòria digital de la UPC, entre les quals hi ha les dels actes del 50è aniversari de la UPC.


Institut de Ciències de l'Educació (ICE), formació permanent per al PDI

Amb motiu dels 50 anys de l’ICE, el 8 d’abril de 2021 es va celebrar un acte de reconeixement i agraïment a la feina feta pel PAS i el PDI que ha liderat la feina de l'Institut durant el primer mig segle de vida.

Actuacions d’innovació docent i millora dels processos d’aprenentatge. Les principals línies d’actuació han estat: continuar implicant el professorat en la formació permanent i la qualitat docent; esdevenir eix vertebrador de la recerca quant a innovació docent, i donar visibilitat i suport als agents implicats en la innovació i millora de la docència.

Durant el curs, s’ha consolidat la línia de treball de relació amb els centres docents i els departaments per donar resposta a les demandes de col·laboració en els temes propis de l’ICE, per tal de fomentar una cultura compartida d’intercanvi docent i promoure l’enfocament acadèmic de la docència i l’aprenentatge, com a vies per enfortir la qualitat docent.

S’ha posat en marxa el programa de doctorat en Educació en Enginyeria, Ciències i Tecnologia de la UPC, de caràcter transversal a tots els àmbits de coneixement de la Universitat. S’hi han matriculat 10 estudiants. Enguany, s’ha col·laborat amb el Consell Social de la Universitat en el Premi UPC a la Qualitat de la Docència.

A més, durant el curs, s’ha treballat per donar visibilitat i suport als agents implicats en la innovació i la millora de la docència, mitjançant l’articulació d’una nova línia d’ajuts UPC per a projectes d’innovació docent per un import de 120.000 €. En total, s’han finançat 24 projectes.

S’ha consolidat el projecte dels seminaris Contextualització de les Matemàtiques i Contextualització de la Física en els estudis de la UPC, per millorar l’aprenentatge d’aquestes matèries i com a activitat destacada d’implicació del professorat en la qualitat docent.

Aquest curs s’ha obert el cicle de conferències Converses docents. Per celebrar els 50 anys de l'Institut de Ciències de l'Educació, s'inicia aquesta sèrie de programes podcast en àudio i vídeo amb converses sobre la temàtica de la formació dels enginyers i enginyeres i les professions cientificotecnològiques. És un espai de diàleg, centrat en la formació de formadors a la UPC, les noves formes docents, la innovació educativa i la recerca en engineering education.

Suport a projectes institucionals. L’ICE col·labora i participa activament en el projecte internacional UNITE! University Network for Innovation, Technology and Engineering amb dues de les propostes presentades: WP4 Creació d’un campus virtual i WP5 Aprenentatge in learning. Durant el curs, en el marc de l’aliança UNITE!, l’ICE ha col·laborat en el disseny i posada en marxa del Metacampus UNITE (M4U), una eina per connectar digitalment les 7 universitats de l’aliança.

Al mes de juliol, s’ha col·laborat en l’organització del XII Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació 2021 (online), en col·laboració amb totes les universitats públiques catalanes, sota el paraigües de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP).

S’ha continuat col·laborant en els grups de treball de l’associació Red Estatal de Docencia Universitària (RED-U), per documentar, sobre la base de la recerca, els elements de la bona docència universitària i donar-los visibilitat.

Com a part de l’aposta per la internacionalització de l’Institut, s’ha continuat col·laborant, juntament amb la Fundació UPC, en el postgrau de Mestratge en Processos Innovadors a l’Aprenentatge de la Universidad de Guadalajara (Mèxic).

Programes de formació del professorat. L'ICE ha continuat treballant amb l’objectiu d’impulsar la millora de la docència i la promoció de la innovació docent a la UPC. Pel que fa a la programació de cursos de formació adreçats al PDI, fins al mes de juliol s’han programat 165 cursos, amb 2.719 participants i 11.778 hores de formació, i un grau de satisfacció de 4,5 punts sobre 5.

A causa de la incidència de la COVID-19, l’ICE ha donat suport al professorat en la formació i experiències de treball online, en l’elaboració d’eines i exemples per a la docència no presencial i en el suport per fer els exàmens i l’avaluació online, i ha elaborat la Guia de bones pràctiques per fer exàmens amb qüestionaris a Atenea.

S’ha continuat fent el programa de postgrau en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM) i s’han lliurat els diplomes de la 4a promoció del postgrau STEM, titulació homologada per la Fundació UPC, amb 11 persones titulades.

En l’àmbit de secundària, s’ha mantingut l’oferta formativa adreçada al professorat de formació professional i al professorat d’ESO i batxillerat. L’ICE ha portat a terme activitats de formació per al professorat de formació professional i de secundària emmarcades dins del Pla de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

L’ICE col·labora en el programa Aquí STEAM amb la certificació de la formació específica per al professorat de cicle mitjà i superior de primària i d’ESO perquè siguin capaços de coordinar i/o dinamitzar accions STEAM amb perspectiva de gènere, orientades a fomentar vocacions cientificotecnològiques.

En el marc del màster en Formació del Professorat d’Educació Secundaria, l’ICE coordina, principalment, la gestió del PDI adscrit a la unitat i la gestió del pràcticum. Així mateix, s’ha continuat coordinant el grup de treball, creat per la Generalitat de Catalunya, per a la millora del màster en el territori català. El màster de Formació del Professorat de Secundària té una entrada anual de 100 estudiants.

Suport a la docència i l’aprenentatge. Enguany, el Laboratori d’Innovació i Suport Audiovisual (LISA) ha continuat donant suport al professorat per fer produccions audiovisuals: s’han fet 87 actuacions. És important ressaltar, amb motiu de la COVID-19, els treballs que s’han dut a terme per donar suport al PDI en la gestió tècnica i el seguiment per streaming de conferències, jornades i cursos.

Finalment, pel que fa a l'entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge ATENEA, aquest curs s’ha implementat una nova versió del portal de l’estudiantat que ha permès millorar l’aplicació. S’han fet 1.615 intervencions de suport, amb una mitjana mensual de més d’1.508.037 sessions d’entrada.

Aquest curs, l’ICE també ha continuat el projecte MINERVA, que vol fer del campus virtual ATENEA un entorn simple que fomenti la incorporació d'innovacions docents, alhora que permeti mesurar la qualitat i innovació del professorat i faciliti el progrés de l’estudiantat.

Fruit d’aquesta iniciativa s’han incorporat a ATENEA noves funcionalitats, com ara la millora de l’accessibilitat i de l’entorn de la plataforma; la millora de la interfície del procediment d’exportació de notes a PRISMA, i la millora de l’accés als continguts de la informació de les guies docents, i s’ha afegit un nou enllaç al nou portal APRÈN que facilita l’accés als continguts docents de les assignatures.

Alhora, s’ha dissenyat una vista més senzilla del llibre de qualificacions per ajudar el professorat a publicar les notes a ATENEA i s’han continuat definint els indicadors per incorporar-los a la plataforma BI UPC, a fi de poder interrelacionar informació de diferents fonts de dades i extreure’n més coneixement per a la presa de decisions.


Avaluació de les titulacions universitàries oficials de la UPC

Durant aquest curs acadèmic, l’AQU ha acreditat 12 màsters universitaris i 4 graus:

 • De la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME), el màster universitari en Matemàtica Avançada i Enginyeria Matemàtica i el màster universitari en Estadística i Investigació Operativa.
 • De l’Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB), el màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals.
 • De l’Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG), el màster universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial.
 • De l’Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT): el màster universitari en Enginyeria d'Organització, el màster universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial, el màster universitari en Gestió de la Tecnologia i de l'Enginyeria i el màster universitari en Enginyeria Espacial i Aeronàutica.
 • De l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB): el màster universitari en Enginyeria Nuclear, el màster universitari en Automàtica i Robòtica i el màster universitari en Enginyeria d'Organització.
 • De la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB), el màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim i el màster universitari en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marítimes.
 • De la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT), el màster universitari en Optometria i Ciències de la Visió.
 • De l’Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB), el grau en Enginyeria Alimentària i el grau en Enginyeria de Sistemes Biològics.
 • Del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM), el grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs.

Totes les titulacions avaluades han obtingut una valoració global favorable. Cal remarcar que el màster universitari en Enginyeria Nuclear de l’ETSEIB, el màster universitari en Matemàtica Avançada i Enginyeria Matemàtica de l’FME i el màster universitari en Estadística i Investigació Operativa de l’FME han estat acreditats en progrés d’excel·lència.

Els certificats i els segells d'acreditació que emet l’AQU Catalunya tenen una validesa màxima de quatre anys en el cas dels màsters i de sis en el cas dels graus.

En el darrer trimestre del 2020, l’AQU Catalunya va dur a terme l’avaluació de dos aspectes rellevants de l’Escola de Doctorat de la UPC:

 • La informació pública que ofereix l’Escola, que incorpora com a novetat una eina informàtica basada en un sistema de business intelligence que permet mostrar els resultats dels indicadors d’una manera més dinàmica, completa i exhaustiva segons diferents criteris: per programes de doctorat, per àmbits i globals.
 • I l’eficàcia del seu sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ).

Arran de la valoració favorable d’aquest seguiment, 13 programes de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya, dels 22 avaluats fins ara per l'Agència per a la Qualitat de Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), van assolir la consideració de programes amb excel·lència:

 • Doctorat en Arquitectura de Computadors
 • Doctorat en Computació
 • Doctorat en Enginyeria Ambiental
 • Doctorat en Enginyeria Biomèdica
 • Doctorat en Enginyeria Civil
 • Doctorat en Enginyeria de la Construcció
 • Doctorat en Enginyeria del Terreny
 • Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural
 • Doctorat en Intel·ligència Artificial
 • Doctorat en Urbanisme
 • Doctorat en Ciències i Energia dels Materials
 • Doctorat en Enginyeria de Processos Químics
 • Doctorat en Polímers i Biopolímers 


Durant el primer quadrimestre del curs 2020-2021, s'han dut a terme consultes al PDI i a l'estudiantat per recollir informació sobre el suport i les eines TIC i les condicions tecnològiques disponibles per continuar l’activitat acadèmica, arran de la posada en marxa de la docència no presencial. També s’han portat a terme les següents accions en relació amb el sistema d’assegurament de la qualitat de la recerca aplicada, també conegut com SAQRA:

 1. S’ha dissenyat el sistema sencer aplicant-hi la filosofia de la ISO 9001-2015.
 2. S’ha iniciat una fase pilot amb un grup reduït d’unitats de recerca de la UPC per comprovar el funcionament del sistema i enriquir-lo amb el feedback que se’n derivi.
 3. S’ha iniciat el disseny del programari que donarà suport al SAQRA.


Una formació integral

La política lingüística

Pel que fa a la política lingüística universitària, des del Vicerectorat de Docència i Estudiantat i, posteriorment, des del Vicerectorat de Qualitat i Política Lingüística s'ha participat activament en la Comissió de Política Lingüística del Consell Interuniversitari de Catalunya per concretar acords de sistema. D'una banda, l'acord de novembre de 2020 sobre la competència en tercera llengua en els graus, en què s'insta el Govern de la Generalitat a presentar al Parlament de Catalunya la modificació de la llei que estableix el requisit del nivell B2 per obtenir el títol de grau. D'altra banda, l'acord sobre la garantia de la llengua de docència de l'activitat acadèmica de les universitats catalanes, en què es referma el compromís sobre la transparència i la seguretat lingüístiques i amb l'impuls i el foment del català com a llengua docent i administrativa d'ús normal i majoritari en el sistema universitari de Catalunya. Així mateix, la UPC forma part del grup de treball sobre indicadors lingüístics, concretament per millorar la informació sobre l'ús de llengües en la docència de les universitats.

Pel que fa a la política lingüística de la Universitat, s'ha impulsat l'avaluació del Pla de llengües UPC 2010-2020 (Acord CG 12/2010), amb l'obtenció de dades i indicadors i amb la valoració de punts forts i febles, que han de permetre definir els objectius del nou període. El desembre de 2020, es va presentar un informe sobre el coneixement de terceres llengües de l'estudiantat, a petició del Consell Social, i durant el 2021 s'han publicat un conjunt d'informes que estan disponibles a la nova pàgina web sobre política lingüística de la UPC. Així mateix, en relació amb acords de la Universitat en matèria de llengües, s'ha de fer constar l'Acord CG 2021/01/39, per a l'ampliació dels supòsits d'exempció sobre la competència en tercera llengua entre els estudiants que han finalitzat els estudis de grau durant els cursos 2010-2020 i 2020-2021, ateses les circumstàncies de la pandèmia.

Pel que fa als serveis i recursos que ofereix el Servei de Llengües i Terminologia, destaquen els següents:

Versions multilingües dels webs dels centres. Com a novetat, el 2021 s'ha organitzat una convocatòria per a la revisió i la traducció de les versions en català i anglès dels webs dels centres docents, orientada a facilitar la disponibilitat de versions i la qualitat lingüística dels continguts sobre els estudis de grau i màster universitari, que inclouen les guies docents de les assignatures. Hi han participat 12 unitats acadèmiques. També s'ha creat una pàgina web de serveis i recursos lingüístics adreçats als centres. En total, el 2020 l'SLT ha corregit i traduït 7.000 fulls.

Suport lingüístic al PDI per a la docència en anglès. S'han ofert dues convocatòries de l'examen CLUC-EMI per obtenir el certificat del nivell d'anglès per a la docència, en col·laboració amb la UPF, amb 34 inscripcions i 29 aptes el 2020, a més d'un taller preparatori de 12 hores dins el Pla de formació del PDI, amb 30 assistents. El 2020 s'ha fet una convocatòria per revisar i traduir material docent en anglès, en què han participat 11 PDI amb 37 assignatures.

Suport lingüístic al PDI per a la docència en català. S'ha creat una nova pàgina web que aplega els serveis i recursos adreçats al PDI per a la docència en català. S'ofereix l'itinerari complet de cursos de català gratuïts per al PDI, des del nivell inicial fins al nivell de suficiència per a la docència en català, i s'organitzen dues convocatòries d'exàmens oficials. Durant el 2020 s'hi han inscrit 35 persones, dels quals 8 eren PDI. També s'ofereix la revisió gratuïta de material docent i de recerca i ajuts per a la revisió de tesis doctorals en català.

Competència en tercera llengua i nivell B2 de l'estudiantat de grau. A l'inici del curs 2020-2021 s'ha fet una campanya informativa sobre la competència en tercera llengua adreçada a l'estudiantat de grau de nou ingrés, amb una enquesta sobre nivells de coneixement, en què han participat 2.292 estudiants. Durant el 2020 s'han ofert cursos de pràctica oral d'anglès B2, adreçats a l'estudiantat de grau, i sessions Time to Talk, de pràctica d'anglès, en format 100 % virtual com a mesura davant la pandèmia, en què han participat més de 300 persones. El 2020 s'han rebut 1.300 tiquets de consultes sobre la competència en tercera llengua, certificats d'acreditació i formació d'idiomes.

Programa d'idiomes UPC. S'ha continuat oferint l'accés de la comunitat UPC a l'oferta de les escoles d'idiomes universitàries, a través dels convenis amb la UAB, la UB, la UOC i la UPF. Durant el curs 2020-2021 s'han organitzat dues convocatòries per a l'accés a cursos d'idiomes virtuals gratuïts: s'han concedit 203 llicències del programa Rosetta Stone i 136 beques d'idiomes Santander. S'ha creat una pàgina web per difondre els diversos ajuts per aprendre idiomes.

Acollida lingüística i cultural de l'estudiantat internacional. Les activitats es continuen oferint en format virtual a causa de la pandèmia: tallers dins de l'Orientation Week, cursos de català inicial i el programa de mentories Salsa'm, que posa en relació estudiants locals i internacionals de 9 centres i 4 campus. En total hi han participat més de 1.100 estudiants durant el 2020.

Formació en llengua catalana per al PAS i en comunicació eficaç per al PDI. Dins del Pla de formació del PAS i amb motiu de la pandèmia, s'han incrementat les activitats formatives, que s'ofereixen en un nou format 100 % virtual. Hi han participat 165 membres d'aquest col·lectiu durant el 2020. Dins del Pla de formació del PDI i en col·laboració amb el Servei de Biblioteques, s'han impartit 2 cursos, en què han participat 375 PDI i doctorands i doctorandes.

Recursos lingüístics i terminològics multilingües. Durant el curs 2020-2021 s'han publicat els recursos següents: nova versió del recurs Com Comunicar, nova versió de la Guia d'interculturalitat: un món divers, Guia de redacció científica en castellà i anglès. A més, s'han virtualitzat tots els cursos, s'han digitalitzat els materials de les activitats formatives i els certificats s'emeten digitalment. Durant aquest període, la UPC coordina el grup de treball de la Xarxa Vives d'Universitats que treballa en la fixació de la terminologia i la nomenclatura en català, castellà i anglès de la gestió universitària.


UPCArts, la comunitat cultural de la Universitat

La pandèmia va modificar els plans previstos per desplegar l'activitat presencial als campus, però ha permès continuar oferint una agenda quinzenal amb sis propostes destacades amb el binomi cultura i tecnologia a les ciutats amb campus UPC. Els membres de la comunitat han gaudit de descomptes o propostes exclusives en activitats culturals durant aquest curs. El mes de juny es va reunir per primera vegada la comissió interna UPCArts, formada per un membre de cada escola o facultat i del TRESC, comunitat col·laboradora del programa. També s'ha creat una comissió externa, amb membres destacats de les indústries culturals de Catalunya i d'Europa.

Aquest curs s'ha iniciat una línia de treball per posar en contacte grups de recerca de la Universitat vinculats a les indústries culturals. Un primer exemple és la col·laboració entre el Museu de Ciències Naturals de Barcelona i la Facultat d'Informàtica de Barcelona.

D'altra banda, cal destacar les accions impulsades des del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) i l'aliança de UPCArts amb Sònar. En aquesta mateixa línia, al maig es va celebrar el workshop col·laboratiu Exploring connections between AI and music.

Biblioteques UPC també són un punt cardinal d'aquest programa, que continua treballant els projectes de clubs de lectura i, amb el Teatre Nacional de Catalunya, en el projecte Llegir l'escenari, que mobilitza la comunitat d'associacions de teatre de la Universitat.