Vés al contingut (premeu Retorn)

Docència de qualitat

Programació dels estudis de grau i màster universitari

La programació acadèmica del curs 2018-2019 ha implicat la implantació de cinc nous graus universitaris:

 • Bachelor’s degree in Industrial Technologies and Economic Analysis, grau interuniversitari amb la Universitat Pompeu Fabra i que coordina l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) de la UPC. Aquest grau dona accés al màster universitari en Enginyeria Industrial i s’imparteix íntegrament en anglès.
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, impartit per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) i que extingeix la menció de Sistemes Electrònics del grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació.
 • Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques, impartit per l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB). Inclou dues mencions: en Hortofructicultura i Jardineria i en Producció Agropecuària.
 • Grau en Ciències i Tecnologies del Mar, coordinat per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB). Part del seu itinerari curricular s’imparteix també a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) i l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB). Incorpora dues mencions: Ciències i Enginyeria del Mar i Tecnologies del Mar.
 • Grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l’Esport i al Fitnes, impartit pel centre adscrit EUNCET.

Pel que fa a l’oferta d’estudis de màster universitari, s’ha implementat un programa nou, el master’s degree in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions (SAHC), impartit a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona. Es tracta d’un màster interuniversitari amb universitats internacionals que s’imparteix íntegrament en anglès.

Novetats normatives

Durant aquest curs acadèmic s’han produït canvis en la Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster (NAGRAMA), com ara l’ampliació de l’excepcionalitat de l’admissió condicional per a l’estudiantat pendent del treball de fi de grau d’altres universitats; la limitació de la matrícula dels estudiants visitants a un màxim de 60 crèdits ECTS per als estudis de grau; la diferenciació de dues tipologies d’estudiants que fan estades esporàdiques en alguns màsters universitaris a la UPC; la redefinició d’alguns aspectes sobre l’assoliment de la competència transversal en una tercera llengua als estudis de grau, i l’aclariment sobre la preservació dels documents d’avaluació dels estudiants.

D’altra banda, s’han actualitzat els procediments administratius i de gestió econòmica vinculats a aquesta normativa, així com les activitats que són objecte de reconeixement de crèdits en els estudis de grau.

Programes de doctorat        

Durant aquest curs s’han ofert un total de 634 places per a l'accés a programes de doctorat. Respecte a l'oferta, cal destacar la desprogramació dels programes d'Enginyeria i Infraestructures del Transport, l’Erasmus Mundus en Simulació en Enginyeria i Desenvolupament de l'Emprenedoria i l’Erasmus Mundus en Ciència i Enginyeria dels Materials Avançats. I s'ha treballat en l'elaboració de les memòries de verificació de dos nous programes: Educació en Enginyeria, Ciències i Tecnologia i Administració i Direcció d'Empreses, un programa interuniversitari amb la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Politécnica de Cartagena, la Universitat Politècnica de València i la Universitat Oberta de Catalunya, i del qual la UPC és coordinadora.

Enguany, l'Escola de Doctorat ha continuat participant en el pla de Doctorats Industrials 2018 i 2019, promogut per la Generalitat de Catalunya, amb un total de 31 nous projectes concedits durant el 2018, que es desenvolupen en empreses de diferents sectors. Així, des de l'inici del pla pilot l’any 2012 i fins avui, s'han concedit un total de 539 projectes al conjunt d'universitats catalanes, dels quals 168 corresponen a la UPC, dada que representa un 31 % del total de projectes.

Pel que fa a la relació amb altres entitats nacionals de doctorat, s’ha participat en la reunió anual de la Conferencia de Directores de Escuelas de Doctorado de España, celebrada a la Universidad Politécnica de Madrid el novembre de 2018. Atès que la presidència de la comissió enguany recau en el director de l'Escola de Doctorat de la UPC, s’ha participat en les diferents sessions de la comissió permanent d'aquest òrgan i en accions compromeses amb el seguiment i desenvolupament dels estudis de doctorat, entre les quals cal destacar les reunions a la Universidad de Cantabria i a la Universidad de Sevilla. En l’àmbit autonòmic, s’ha continuat participant en les reunions convocades per l'Associació Catalana d'Escoles de Doctorat, ACED, com, per exemple, la que va tenir lloc el 18 de gener a la Universitat Internacional de Catalunya i la del 29 de març a la Universitat Pompeu Fabra.

L'Escola també ha participat en les diferents reunions i activitats del Cluster Leading Universities of Science and Technology. Com a membres de la European University Association (EUA) i concretament del Council for Doctoral Education, s'ha participat i preparat ponències sobre temàtiques vinculades a les cotuteles i el marc per establir col·laboracions entre universitats a la 2019 EUA-CDE Thematic workshop: Inter-institutional collaboration in doctoral education (Amsterdam, gener de 2019), la The European Landscape of doctoral education - the future of research collaboration (Londres, maig de 2019) i la 2019 EUA-CDE Annual Meeting: The societal dimension of doctoral education (Breschia, juny de 2019).

En l'àmbit de la qualitat dels programes de doctorat, durant aquest curs s'han rebut els informes d'AQU Catalunya respecte al resultat dels informes i les visites dels comitès externs per a l'acreditació dels programes de doctorat. També s’ha treballat amb el Gabinet de Planificació i Avaluació de la Qualitat (GPAQ) en un projecte per a la implementació del seu sistema de garantia interna de qualitat (SGIQ).

Pel que fa a accions específiques de l'Escola adreçades a la comunitat de doctorands i futurs doctorands, cal destacar la Welcoming Ceremony (9 de novembre de 2018).  La sessió inaugural va estar a càrrec de Francesc Xavier Grau, secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, que va impartir la lliçó “Both sides of the coin while doing a PhD: the good and the bad from the supervisor and the supervised”. En aquest acte va tenir lloc el lliurament dels premis extraordinaris a les persones guardonades de la convocatòria de 2017.

Un altra acció destacada del curs ha estat la Jornada de Portes Obertes (16 de maig de 2019), sessió per a la promoció dels estudis de doctorat adreçada a l’estudiantat de màster de la Universitat, i final del concurs “Presenta la teva tesi en 4 minuts”, organitzat pel Consell Interuniversitari de Catalunya, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Matrícula de nou ingrés      

Aquest curs 2018-2019, la Universitat ha consolidat l'oferta de places de nou ingrés. La matrícula de nou ingrés en els estudis de grau universitari ha estat de 5.597 estudiants, xifra que representa un lleuger increment respecte del curs anterior, en concret d’un 2,7%. D'altra banda, la matrícula de nou ingrés dels estudis de màster universitari suma un total de 2.882 estudiants. En conjunt, la matrícula de nou ingrés dels estudis de màster universitari s’ha incrementat un 145,7 % des del curs 2012-2013.

Resultats acadèmics 

La taxa d'èxit dels estudiants de grau, que mesura els crèdits superats respecte dels crèdits presentats, ha estat del 81,85 %, mentre que la taxa d'èxit dels estudiants de màster ha estat del 97,57 %. Les dues taxes s’han mantingut respecte al curs anterior.

D'altra banda, la taxa de rendiment dels estudiants que mesura els crèdits superats respecte dels matriculats ha estat del 77,74 % pel que fa als estudis de grau i del 93,57 % pel que fa als de màster. En aquest sentit, ambdues taxes representen valors similars respecte al curs anterior.

Pel que fa als indicadors d’inserció laboral, segons el darrer estudi, realitzat l’any 2017 en relació als titulats UPC del curs 2012-2013 i publicat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), el 92,7 % dels titulats de la Universitat treballen (un augment significatiu respecte a l’edició anterior, en què el percentatge era del 86 %). D'aquests, el 90,3 % ho fa a temps complet i el 73,8 % desenvolupa funcions que requereixen estudis universitaris en el seu lloc de treball.

També, segons aquest mateix estudi, el 67,1 % dels estudiants repetirien la mateixa titulació i el 72,2 % dels enquestats tornarien a triar la UPC (aquest percentatge ha pujat significativament segons els resultats de l’anterior edició de l’enquesta, que situava en un 62,3 % els estudiants que tornarien a estudiar la mateixa titulació i en un 60 % els que ho tornarien a fer a la UPC).

Finalment, cal destacar que els titulats i titulades valoren amb una mitjana de 3,71 (en una escala d'1 - molt insatisfet/a a 5 - molt satisfet/a) la seva satisfacció general amb la titulació de la qual s'acaben de graduar, resultat que es troba lleugerament per sobre del 3,63 obtingut en l’enquesta de l’edició anterior.

Avaluació de les titulacions de grau i màster    

Durant aquest curs acadèmic, AQU Catalunya ha acreditat 17 màsters universitaris de la Universitat, que tenen una validesa màxima de quatre anys. 

 • De l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), el màster universitari en Enginyeria Aeronàutica.
 • De l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), el màster universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat.
 • De l’Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB), el màster universitari en Enginyeria Ambiental, el màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports i el master's degree in Numerical Methods for Engineering.
 • De l’Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), el màster universitari en Ciència i Enginyeria de Materials.
 • De l’Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB), el màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació i el màster universitari en Gestió de l'Edificació.
 • De l’Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB), el màster universitari en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos (KET4FOOD+BIO).
 • De l’Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC), el màster universitari en Ciència i Tecnologia Aeroespacials i el màster universitari en Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de Telecomunicació (MASTEAM).
 • De l’Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM), el màster universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals.
 • De l’Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), el màster universitari en Arquitectura, el màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona i el màster universitari en Paisatgisme.
 • De l’Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV), el màster universitari en Arquitectura i el màster universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït.

Totes les titulacions avaluades han obtingut una valoració global favorable. El màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports i el master's degree in Numerical Methods for Engineering de l’ETSECCPB han estat acreditats en progrés d’excel·lència.

Institut de Ciències de l’Educació (ICE)      

L’ICE ha treballat perquè la qualitat i la innovació docent siguin l’epicentre a la UPC, fent xarxa oberta amb la comunitat universitària. Les principals línies d’actuació han estat seguir implicant el professorat en la formació permanent i la qualitat docent; esdevenir eix vertebrador de la recerca en innovació docent, i donar visibilitat i suport als agents implicats en la innovació i millora de la docència. S’ha consolidat la línia de treball de relació amb els centres docents i els departaments, per donar resposta a les demandes de col·laboració en els temes propis de l’ICE, per tal de fomentar una cultura compartida d’intercanvi docent i promoure l’enfocament acadèmic de la docència i l’aprenentatge, com a vies per enfortir la qualitat docent. Enguany, s’ha col·laborat amb el Consell Social de la Universitat en el Premi UPC a la Qualitat de la Docència.

Com a activitat destacada d’implicació del professorat entorn de la qualitat docent, cal destacar el seminari Contextualització de les Matemàtiques als estudis de la UPC, que ha implicat un gran nombre de professorat en les 13 edicions realitzades. El seminari ha comptat amb la vinculació de l’ICE de la Universitat Politècnica de València. D’altra banda, s’ha començat a treballar per extrapolar aquest model d’intercanvi docent als àmbits de la física i de la informàtica, en una segona etapa. 

Durant aquest curs s’ha promogut el programa de doctorat en Educació en Enginyeria, Ciències i Tecnologia de la UPC, aprovat pel Consell de Govern de la Universitat per al curs 2020-2021. En procés de verificació, es tracta d’un programa de caràcter transversal en tots els àmbits de coneixement de la Universitat. 

S’ha treballat per donar visibilitat i suport als agents implicats en la innovació i millora de la docència, mitjançant l’articulació d’una nova línia d’ajuts UPC a la millora docent, aprovada pel Consell de Govern de juliol de 2019. L’objectiu de la iniciativa és fomentar i prioritzar alguns aspectes d’aprenentatge i rendiment dels estudis, vinculant-los a equips docents dels diferents centres docents.

L’ICE també ha col·laborat en projectes específics com Visions, STEAM Anella, la jornada educativa que va convertir l’Estadi Olímpic en un laboratori gegant, una gran festa de la ciència, la tecnologia, les matemàtiques i l'art, i el Fisidabo, un projecte educatiu impulsat conjuntament pel professorat del grau en Enginyeria Física de la UPC, l’Ajuntament de Barcelona/Parc d’Atraccions del Tibidabo i Ciència360.

Durant aquest curs s’ha coorganitzat el X Simposi del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació 2019, en col·laboració amb totes les universitats públiques, sota el paraigües de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP).

S’ha participat en els grups de treball del Programa Margalida Comas per a la millora de la docència i l’aprenentatge a la universitat. Es tracta d’un programa de la Generalitat de Catalunya que pretén innovar i adequar els mètodes docents i d’aprenentatge de les universitats. 

S’ha col·laborat en els grups de treball de l’associació Red de Docencia Universitaria (RED-U), per documentar, sobre la base de la recerca, els elements de la bona docència universitària i donar-los visibilitat. 

Pel que fa a la formació del professorat, l’ICE ha continuat treballant amb l’objectiu d’impulsar la millora de la docència i la promoció de la innovació docent a la UPC. Pel que fa a la programació de cursos de formació adreçat al PDI, s’han programat 121 cursos, amb un total de 1.811 persones inscrites i en què s’ha assolit un nivell de satisfacció de 4,49 sobre 5. També s’ha continuat amb la segona edició del programa de postgrau en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM), del qual es va fer una primera lectura de projectes el febrer de 2019 i una altra el juny de 2019, amb un total de 6 projectes defensats.

A l’entorn de secundària, s’ha incrementat l’oferta formativa adreçada al professorat de formació professional i s’ha mantingut l’oferta de cursos per a professorat d’ESO i batxillerat. Els grups de treball encarregats per la direcció general de FP, s’han incrementat dels dos inicials a quatre en les especialitats d’Electricitat i electrònica, Fabricació mecànica, Instal·lació i Manteniment i Tèxtil, i Confecció i Pell.

Pel que fa a la col·laboració de l’ICE en el Pla d’Igualtat de la Universitat, s'ha col·laborat en el programa Aquí STEAM amb el disseny d’una formació específica per al professorat de cicle mitjà i superior de primària i d’ESO perquè puguin coordinar i/o dinamitzar accions STEAM amb perspectiva de gènere. En aquesta mateixa línia de treball, també s'ha col·laborat en el procés d’avaluació de l’impacte del projecte Let’s Go Engineering, liderat per Schneider Electric, orientat a fomentar vocacions cientificotecnològiques.

En el marc del màster de Secundària, l’ICE en coordina principalment el pràcticum. Així mateix s’ha continuat participant en la comissió d’accés, creada per la Generalitat de Catalunya per a la millora del màster en el territori català. L'Institut coordina també el grup transversal de l’especialitat de Tecnologia i forma part de la comissió de pedagogia del pràcticum.  

Durant aquest curs s’ha facilitat que els MOOC de la UPC, en les convocatòries d'ajuts de la Generalitat de Catalunya, hagin pogut ser visibles al nou catàleg web institucional, amb la qual cosa se n’assegura la transició cap a la nova plataforma institucional MOOC basada en Moodle. Així mateix, s’han atès les demandes de nous MOOC per part del professorat i s’ha donat suport als cursos Women Up i Tecnociència i Ciència-ficció: de King Kong a Einstein.

Enguany, el Laboratori d’Innovació i Suport Audiovisual (LISA) ha continuat donant suport al professorat en la realització de produccions audiovisuals a través de 15 projectes (2 MOOC, vídeos per a classes invertides i vídeos de difusió i promoció d’activitats, conferències i jornades). El setembre de 2018, la UPC va posar en marxa els Serveis Audiovisuals UPC, dels quals el LISA forma part. 

Finalment, pel que fa a l'entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge ATENEA, aquest curs s’ha implementat una nova versió del portal de l’estudiantat, amb aplicacions com el control d’assistència, les insígnies com a elements de ludificació i un nou logotip d’ATENEA.

També aquest curs, l’ICE ha iniciat el projecte MINERVA, que vol fer del campus virtual d’ATENEA un entorn simple que fomenti la incorporació d'innovacions docents, alhora que permeti mesurar la qualitat i innovació del docent i faciliti el progrés de l’estudiantat. Fruit d’aquesta iniciativa s’han incorporat a ATENEA noves funcionalitats.

Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius

Accés a les biblioteques

El Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC l’integren 12 biblioteques, que ocupen 21.188 m2 i posen a l’abast de les persones usuàries 3.458 places de lectura, 100 sales de treball en grup amb 623 places i 8 sales de formació amb una capacitat de 165 places.
Durant l’any 2018, han visitat les biblioteques 1.325.075 persones. D’aquestes, 105.757 hi han accedit en horaris d’obertura extraordinària els caps de setmana i festius durant el període d’exàmens.
La reserva de les sales de treball continua sent un dels serveis més demanats pels estudiants. En total, s’han registrat més de 37.000 ocupacions de les sales de treball en grup.
Les biblioteques han obert 2.816 dies i 30.432,5 hores. La mitjana de dies d’obertura anual ha estat de 226.

Col·leccions

S’ha posat en marxa DiscoveryUPC, una nova eina de recerca d’informació disponible a Bibliotècnica per buscar continguts, tant en paper com electrònics, així com la producció allotjada a UPCommons, el dipòsit institucional de la UPC. Des de la seva posada en funcionament al juliol, ha comptabilitzat més de 80.000 sessions, amb un total de 297.722 consultes.
S’han subscrit 20.000 revistes electròniques i 19 bases de dades dins del marc del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), i 402 títols de revistes i 19 bases de dades d’àmbit politècnic.
Les biblioteques de la UPC han proporcionat accés a més de 28.000 llibres digitals, dels quals 821 són de producció pròpia, inclosos en diferents paquets comercials. Cal destacar la renovació dels títols de l’editorial Springer sobre enginyeria i energia, la subscripció de 43 títols d’Ingebook i la renovació de 50 títols de la plataforma Safari.
S’han digitalitzat 2.630 plànols i dibuixos de l’Arxiu Gràfic i la Càtedra Gaudí, 4.138 plaques fotogràfiques de vidre i 11 llibres del fons antic de la Biblioteca de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona i 6 de la Càtedra Gaudí.

Serveis bibliotecaris

Les biblioteques de la UPC han fet 135.351 préstecs de documents, dada que representa una disminució del 13,8 % respecte al 2018.
Actualment, les biblioteques disposen de 171 ordinadors portàtils en préstec. Durant el 2018 s’han realitzat un total de 45.622 préstecs.
Durant els mesos de setembre i octubre les biblioteques han realitzat les anomenades “sessions d’acollida” als nous estudiants. En total, s’han realitzat 128 sessions, amb 3.425 estudiants assistents.
S’han revisat i ampliat les metadades d’un total de 7.978 activitats a l’aplicació DRAC (Descriptor de la Recerca i l’Activitat Acadèmica de la UPC) i s’ha introduït el text complet de 4.470 publicacions a UPCommons.
En total, s’han impartit 280 sessions de formació en habilitats informacionals, corresponents a més de 555 hores de docència i amb un total de 4.983 assistents (estudiants de grau i màster i PDI).

Producció científica d’accés obert UPC

Durant el 2018, UPCommons ha continuat augmentant els seus continguts i actualment ja disposa de més de 100.000 documents, dels quals més de 89.000 són en accés obert. El 2018 ha tingut 12.998.292 visites i 13.682.208 descàrregues de documents.
Respecte a GEOCommons, el portal amb la geolocalització de la producció acadèmica de la UPC, ja disposa de més de 12.693 documents acadèmics geolocalitzats i més de 1.500 entitats col·laboradores.
Des de la posada en marxa l’any 2014, FUTUR, el portal de la producció científica dels investigadors de la UPC, acumula un total de 2.645.980 pàgines consultades des d’arreu del món.
Les biblioteques han introduït la gestió de les dades de recerca en 29 sessions de formació, han assessorat 6 investigadors en matèria de dades i s’ha publicat un nou dataset a la col·lecció ResearchData, i s’han elaborats 8 plans de gestió de dades.

Bibliotècnica

Durant l’any 2018 s’ha renovat completament el portal Bibliotècnica, la biblioteca digital de la UPC, que ha tingut un total de 779.055 visites. El nou portal ofereix un disseny més usable i atractiu i es presenta en català, castellà i anglès.

Edicions

Al llarg de l’any 2018 s’han editat un total de 19 títols nous, dins de les diverses col·leccions, de les quals destaquen les col·leccions UPCGrau i UPCPostgrau, orientades a proveir de continguts les titulacions pròpies de la Universitat.
Entre els reconeixements obtinguts, cal remarcar el premi obtingut per la col·lecció JIDA. Textos de arquitectura, docencia e innovación en el marc de la XIV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. La col·lecció, dirigida pels professors Daniel García-Escudero i Berta Bardí i Milà, ha publicat cinc títols.
Destaca també l’edició i presentació del llibre de Guillermo Lusa Història, enginyeria i compromís, disponible a: <http://hdl.handle.net/2117/111270> (ISBN: 9788498806793).
Pel que fa a les revistes, cal esmentar la convocatòria d’ajuts per editar revistes científiques en accés obert, amb una dotació de 15.000 euros, dels quals s’han beneficiat nou revistes de la Universitat.

Arxius

Durant el curs, s’ha posat en explotació un nou dipòsit institucional, Memòria Digital UPC (MDUPC), amb quasi 3.000 fotografies i l’objectiu del qual és preservar i difondre la memòria gràfica de la Universitat. També s’ha treballat en la licitació d’un nou gestor documental per garantir els requeriments legals i les necessitats de la UPC.