Comparteix:

Formació integral

Potítica lingüística

Pel que fa a la política lingüística, aquest curs cal destacar l'aprovació de plans i l'activació d'òrgans de representació i grups de treball per impulsar nous objectius de política lingüística universitària, tant objectius globals, és a dir, acordats per totes les universitats, com específics de la UPC.

Pla d'enfortiment del català del sistema universitari i de recerca. Des del Vicerectorat de Qualitat i Política Lingüística s'ha participat activament en l'elaboració del Pla, presentat el 2 de juny i treballat en el si de la Comissió de Política Lingüística del Consell Interuniversitari de Catalunya i en diferents grups de treball tècnics i polítics durant el curs 2021-2022.

Pla de llengües UPC 2022-2025. Al febrer es va aprovar el Marc del Pla de llengües UPC (Acord CG 2021/02/34), en què es presenten els principals criteris sobre ús de llengües i els 12 objectius estratègics. Els objectius s'organitzen en 4 àmbits: ús de llengües, coneixement de llengües, qualitat lingüística i acollida lingüística i interculturalitat. També es va fer pública una pàgina web amb tota la informació sobre el Pla. Al juny es va presentar la proposta de plans d'acció a la Comissió de Política Lingüística del Consell de Govern. Entre els mesos de juliol i setembre hi ha la fase d'audiència pública, en què la comunitat hi pot fer aportacions.

Òrgans de govern i grups de treball de política lingüística. S'han celebrat 4 reunions de la Comissió de Política Lingüística, creada per l'Acord CG/2021/04/07, que ha elevat 3 acords al Consell de Govern. S'ha constituït el Grup Promotor del Pla de Llengües als Centres, que s'ha reunit per acordar mesures concretes per millorar la informació pública sobre la llengua de la docència i per obtenir dades sobre l'ús de llengües per titulacions i per grups.

Usos i drets lingüístics a la UPC. S'ha aprovat el Protocol d'ús de llengües a l'aula (Acord CG 2021/02/33), amb els drets i compromisos lingüístics del professorat i l'estudiantat. S'ha creat una bústia per fer arribar queixes i suggeriments: de setembre a juny hi han arribat 42 tràmits, s'han fet 2 informes al Departament de Recerca i Universitats, s'ha dut a terme una campanya informativa i s'ha creat una pàgina web específica. També s'ha obert una convocatòria de revisió i traducció de material docent i exàmens per donar-hi suport.

Competència en tercera llengua de l'estudiantat de grau. L'Acord CG/2022/04/02, d'aprovació de la NAGRAMA 2022-2023, amplia les opcions per assolir la competència amb la possibilitat d'obtenir els 9 crèdits ECTS amb la combinació d'assignatures impartides en anglès, estades de mobilitat i cursos i exàmens d'idiomes.

Nivell de suficiència en llengua catalana del PDI. Derivat del Pla d'enfortiment del català del sistema universitari i de recerca, les universitats es comprometen a aplicar el Decret 128/2010, sobre l'acreditació del nivell de suficiència en les noves convocatòries d'accés i selecció del PDI. Per donar-hi suport, s'ha ampliat l'oferta de cursos, exàmens i serveis de suport al PDI, que es recullen en una pàgina web específica.

Programa Idiomes UPC. S'han signat 3 convenis per al període 2021-2025 per facilitar l'accés dels membres de la UPC a l'oferta de cursos i exàmens d'acreditació de les escoles d'idiomes de la UAB, la UB i la UOC, amb preus especials i descomptes, principalment per a l'estudiantat de grau.

Servei d'Esports

Més de 350 estudiants han format part de les seleccions esportives UPC. Els equips de la UPC han aconseguit un èxit històric als Campionats de Catalunya Universitaris què s'han dut a terme a Puigcerdà i Llívia guanyant 4 medalles d'or i 3 de bronze. Pel que fa als esports individuals, la UPC ha aconseguit 37 medalles; 5 d'or, 17 d'argent i 15 de bronze.
5 estudiants de la UPC han estat escollits per l'Esport Català Universitari (ECU) com a millors esportistes universitaris catalans.

La UPC ha estat representada als Campionats d'Espanya Universitaris (CEU) pels equips campions dels CCU i per esports individuals amb un total de 84 estudiants què han aconseguit 8 medalles; 4 d'argent i 4 de bronze.

A la Cursa de les Universitats catalanes, Unirun, la UPC ha quedat 2a classificada per equip amb una participació de 1.231 corredors i corredores.

La UPC ha col·laborat en la II Setmana Saludable Interuniversitària de Catalunya, dedicada enguany a la millora de la salut mental i del benestar emocional, conjuntament amb les 6 universitats públiques catalanes que formen part de la Xarxa Catalana d'Universitats Saludables (UsCat).

Dins de l'àmbit de Campus Saludable (Pla de Campus UPC Sostenible 2030) s'ha encetat un nou programa de benestar emocional orientat bàsicament a l'estudiantat.

La participació en el programa d'activitats físiques i salut del curs 2021-22 ha estat de 2.575 persones.

El consell de govern aprova la denominació del programa Tutoresport-UPC, adaptant-se a la nomenclatura proposada dins del Pla Estratègic de l'Esport Universitari Català (PEUC). En aquest programa d'alt nivell esportiu han participat 121 estudiants i estudiantes pertanyents a 17 escoles i facultats de la UPC.

La UPC i el Club Balonmano Granollers (BMG) signen un conveni de col·laboració per a la tutorització de l'estudiantat de la UPC i esportista del BMG amb l'objectiu de fer més compatible els seus estudis universitaris amb la carrera d'alta dedicació esportiva.

Dins dels actes del 50è aniversari de la UPC, es va organitzar l'exposició "Retrospectiva de l'esport a la UPC", que neix del recull de la història del Servei d'Esports des del seu inici al 1989 i fins al 2021. L'exposició va ser itinerant per 5 campus de la universitat.

El nombre d'associacions actives a la UPC ha estat de 90 i s'ha concedit ajuts a 19 projectes i activitats d'associacions de la UPC. A la 4a edició del Premi UPC adreçat a associacions han estat premiats 5 dels projectes presentats.

UPCArts

Aquest curs s'ha posat l'accent a donar a conèixer el programa a l'estudiantat i a recuperar la vida cultural als campus després de la pandèmia. Al novembre es va fer una presentació per a tota la comunitat al Teatre Lliure i durant la primavera s'han programat 11 presentacions per arribar a tots els campus i centres. En totes les presentacions s'ha entrat en contacte amb les delegacions i associacions d'estudiants. El fet de disposar des d'aquest curs d'una comissió interna —amb un PDI de cada centre— i d'una comissió externa d'experts, ha reforçat la presència del projecte.

En l'àmbit extern, s'han signat acords i convenis amb equipaments culturals de primera línia, com el CCCB, el Macba, el Teatre Lliure, la Sala Beckett, el MNAC, el FAD, IDEAL Centre d'Arts Visuals, la Institució de les Lletres Catalanes i l'Institut Ramon Llull. A més, s'han dut a terme reunions de coordinació amb les regidories de cultura de Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Vilanova i la Geltrú i Manresa.

UPCArts s'ha tornat a encarregar de la celebració de la Diada de Sant Jordi a la UPC, en què ha donat a conèixer la nova figura de l'escriptor en residència UPCArts i ha impulsat la nova acció digital de #RosaUPC.