Recerca d'excel·lència

Projectes competitius internacionals i nacionals d'R+D+I: dades generals

L’activitat en recerca i innovació durant l'any 2021 ha generat un total de 78,9 milions d'euros, mitjançant la participació en 1.854 projectes de recerca i 543 contractes i convenis amb empreses i altres institucions.

L'any 2021 la UPC ha participat en 242 projectes d'R+D+I internacionals, que han aportat un total de 31,6 milions d'euros, dada que representa un increment del 28 % respecte del 2020. Un cop finalitzat el programa marc Horizon 2020 de la Comissió Europea, la UPC és la primera universitat catalana i la segona espanyola pel que fa a captació de fons, 88 milions d'euros, aportats a través de la participació en 234 projectes (durant tot el període del programa marc, 2014-2020).

La Universitat coordina grans projectes de recerca i aliances institucionals internacionals, entre els quals destaquen els següents:

 • EHAWEDRY: concepte innovador de conversió basat en la combinació de cicles de càrrega i descàrrega de supercondensadors electroquímics amb l’assecatge i la humidificació dels seus elèctrodes nanoporosos. El responsable de la UPC és Andreu Cabot i l'ajut concedit és de 556.000 euros.
 • REST-COAST: l’objecte és restaurar la costa i adaptar-la als efectes del canvi climàtic. Projecte de quatre anys que inclou accions al delta de l'Ebre i altres punts del Mediterrani, el Bàltic, el mar Negre i el mar del Nord. El responsable de la UPC és Agustín Sánchez-Arcilla i l'ajut concedit és de 18,4 milions d'euros. 
 • UNITE!: l’objecte és abordar el futur de les universitats de l'aliança en recerca i innovació a Europa, i desenvolupar una agenda comuna d'R+D centrada en la interdisciplinarietat i la multidisciplinarietat. El responsable de la UPC és Juan Jesús Pérez i l'ajut concedit és de 2 milions d'euros.

Pel que fa als projectes d'R+D+I nacionals, el 2021 la Universitat ha captat més de 19,4 milions d'euros, fruit de la participació en 548 projectes. S'han presentat 333 sol·licituds a les diverses convocatòries, de les quals s'han concedit 144. Els projectes més destacats són:

 • Convocatòria d'equipament científic i tècnic de l'Agència Estatal d'Investigació (AEI):
  •  Microscopi electrònic d'alta resolució: el responsable de la UPC és José Maria Manero, la unitat de gestió és la UTG Campus Diagonal-Besòs i l'ajut concedit és d'1,5 milions d'euros.
  • LATEM 4.0: el responsable de la UPC és Luca Pelà, la unitat de gestió és la UTG de l'Àmbit de Camins i l'ajut concedit és d'1,2 milions d'euros.
  • Mapa tridimensional de llamps: el responsable de la UPC és Joan Montanyà, la unitat de gestió és la UTG del Campus de Terrassa i l'ajut concedit és de 985.000 euros.
  • Dispositius òptics i fotònics (PHOTON-FAB): el responsable de la UPC és Santiago Royo, la unitat de gestió és la UTG del Campus de Terrassa i l'ajut concedit és de 750.000 euros. 
 • Subvencions UNICO 5G I+D del Govern d'Espanya (fons Next Generation Europe):
  • TIMING: l'objectiu és desenvolupar una infraestructura de telecomunicacions intel·ligent i eficient que satisfaci les necessitats actuals i futures de la indústria. Està organitzat en tres subprojectes per assolir els objectius de manera més precisa. El responsable de la UPC és Luis Velasco i l'ajut concedit és de 2,2 milions d'euros.
  • OPTIMAIX: l'objectiu és dissenyar un entorn de prova de xarxa 5G. S'hi desenvoluparà un bessó digital de xarxa per al suport de la planificació de serveis avançats 5G/6G (subprojecte NDT) integrat en una eina d'ajuda a la planificació (subprojecte OaaS). El responsable de la UPC és Oriol Sallent i l'ajut concedit és d'1,7 milions d'euros.
  • TALENT 6G: l'objectiu és crear un entorn de formació emocionant per als joves espanyols i internacionals amb talent i motivació pel disseny de noves arquitectures, sistemes, algoritmes i aplicacions per construir el sistema de comunicacions mòbils de la propera generació. El responsable UPC és Josep Vidal, en coordinació amb l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) i l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB), i l'ajut concedit és de 250.000 euros.

Producció científica

Pel que fa a les publicacions científiques més reconegudes en l'àmbit internacional, cal destacar els articles publicats en revistes indexades al Journal Citation Reports (JCR), en el qual hi ha un increment en el nombre d'articles: de 1.651 l'any 2019 a 1.829 l'any 2020 i a 2.196 l'any 2021.

Respecte a l'autoria de llibres de recerca, l'any 2019 en van ser 67, 56 l'any 2020 i l'any 2021 han estat 53, i en capítols de llibre s'ha passat de 241 el 2019 a 215 el 2020 i 261 el 2021. I pel que fa a les publicacions presentades en congressos, el 2021 s'ha presentat un total de 1.226 entre textos complets i abstracts. Per tant, també s'ha recuperat el volum respecte al 2020, en què es van presentar un total de 994, i s'està tornant als nivells de 2019, quan es van presentar un total de 1.525.

Iniciació a la recerca

Durant l'any 2021, s'han gestionat 656 contractes nous de personal de recerca i s'han concedit 356 beques perquè l'estudiantat de grau i/o màster s'iniciïn en la recerca. Del total de contractes, 431 corresponen a personal de suport a la recerca i són personal d'administració i serveis de la Universitat finançats per projectes específics. S'han signat 168 nous contractes predoctorals perquè doctorands i doctorandes puguin fer la tesi doctoral. Tenen una durada de 3 anys i 99 dels contractes corresponen a ajuts finançats per convocatòries externes i 69 són finançats per la UPC. També s'han iniciat 57 contractes postdoctorals orientats a consolidar la tasca de recerca dels investigadors i investigadores, entre els quals 15 corresponen a convocatòries externes i 42 a convocatòries pròpies de la Universitat.

Pel que fa a la figura dels contractes d'emèrit de recerca, iniciada l'any anterior, durant el 2021 se n'han gestionat 5.

Projectes estratègics

Durant el 2021 s'ha consolidat la presència de la UPC com a coordinadora de grans xarxes institucionals d'R+D+I. Actualment, participa en un total de 152 xarxes institucionals. En destaca la coordinació de tres de les set xarxes de referència d'R+D+I de la Generalitat de Catalunya, grups i centres de recerca que donen resposta a les necessitats de transferència de tecnologia i desenvolupament científic:

 • BlueNetCat: Xarxa Marítima de Catalunya, Catalan Network for Blue Innovation, punt de contacte per a tot el sector de l'economia blava a Catalunya, tant públic com privat, per fer transferència de coneixement.
 • XaFIR: Xarxa Fourth Industrial Revolution. Agrupa els més importants actors de la recerca i el desenvolupament en l'àmbit de la indústria 4.0 de Catalunya.
 • XarTEC SALUT: xarxa de referència d'R+D+I en tecnologies de la salut. Aglutina 47 grups de recerca de 17 institucions diferents i pretén ser un catalitzador de l'R+D+I en l'àmbit de la healthtech.

D'altra banda, la UPC continua liderant projectes de gran interès estratègic, com ara Looming Factory, una agrupació emmarcada en l'estratègia d'R+I per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) i subvencionada amb fons europeus FEDER (2 milions d'euros), per impulsar un dels sectors tecnològics emergents a Catalunya: la indústria 4.0. És un nou context productiu en què màquines i treballadors actuen de manera integral i connectada. També cal destacar el paper continuat que la UPC protagonitza en el marc de l'EIT Urban Mobility, un consorci europeu en què participa per impulsar la innovació i l'emprenedoria en l'àmbit de les ciutats més eficients, intel·ligents i descarbonitzades, amb una millor qualitat de vida i espais més habitables. En aquest projecte, la Universitat ha liderat el programa d'acceleració al sud d'Europa, en què s'han desenvolupat els batchs 2 i 3 del programa, per als quals s'han rebut fins a 129 propostes d'empreses internacionals.

Finalment, s'ha treballat perquè la UPC sigui present a les noves convocatòries de finançament Next Generation Europe i European Digital Innovation Hub, a través de més de 10 manifestacions d'interès i 2 propostes, respectivament. També s'ha donat suport en la preparació de propostes de promoció del territori, com ara el Campus UPC-FPCAT de la Mobilitat Sostenible (Martorell) o el projecte de la Fàbrica Nova-Hub d'Innovació Tecnològica de la Catalunya Central.

 • Microscopi electrònic d'alta resolució: el responsable de la UPC és José Maria Manero, la unitat de gestió és la UTG Campus Diagonal-Besòs i l'ajut concedit és d'1,5 milions d'euros.
 • LATEM 4.0: el responsable de la UPC és Luca Pelà, la unitat de gestió és la UTG de l’Àmbit de Camins i l'ajut concedit és d’1,2 milions d'euros.
 • Mapa tridimensional de llamps: el responsable de la UPC és Joan Montanyà, la unitat de gestió és la UTG del Campus de Terrassa i l'ajut concedit és de 985.000 euros.
 • Dispositius òptics i fotònics (PHOTON-FAB): el responsable de la UPC és Santiago Royo, la unitat de gestió és la UTG del Campus de Terrassa i l'ajut concedit és de 750.000 euros.