You are here: Home > More news > Renovats els representants electes al Claustre Universitari

New

Share Share

Els resultats electorals definitius es poden consultar a la Seu Electoral Electrònica

Renovats els representants electes al Claustre Universitari

Del 28 de març i al 31 de març van tenir lloc les eleccions per escollir els representants del PDI, del PAS i de l’estudiantat al Claustre Universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), unes votacions que es van efectuar, per primer cop, íntegrament per urna electrònica durant 72 hores. Aquest procés electoral, iniciat l'1 de febrer passat, ha culminat el 5 d'abril amb la proclamació definitiva dels candidats i candidates electes.

05/04/2017
El 5 d'abril s'han publicat els resultats definitius de les votacions per renovar els membres electes del Claustre Universitari de la UPC, el màxim òrgan de representació i d’expressió de la comunitat universitària. Format per 303 membres (entre nats i electius), que es renoven cada quatre anys, el Claustre Universitari debat les línies generals d'actuació de la Universitat, controla l’actuació dels òrgans de govern, de direcció i de gestió, i impulsar l’activitat normativa d’altres òrgans de govern i representació, entre d'altres funcions. 

També s'ha publicat, a la  pàgina del Claustre Universitari, la composició renovada amb els nous membres electes. Tota la documentació relativa a aquest procés electoral (censos, candidatures i resultats), iniciat l’1 de febrer, es pot consultar a la Seu Electoral Electrònica

Les votacions es van realitzar, durant 72 hores, des de les 10 h del dia 28 de març i  fins a les 9.59 h del 31 de març, mitjançant la Seu Electoral Electrònica i des de qualsevol dispostiu connectat a Internet, prèvia identificació. Un total de 32.526 persones estaven cridades a escollir els seus representants, per primer cop íntegrament per urna elèctronica, d'entre els col·lectius i circumscripcions que s’indiquen tot seguit:

• personal docent i investigador permanent doctor (PDI-A), per circumscripcions d’universitat i d’unitats acadèmiques;

• estudiantat de grau i màster (EGM), per circumscripció de centre docent, amb l’excepció de l’estudiantat de màsters organitzats per instituts universitaris de recerca, que s’escull per circumscripció d’universitat;

• la resta del personal docent i investigador (PDI-B) i del personal d’administració i serveis (PAS), per circumscripció d’universitat
 
La resta dels claustrals nats són el rector, el secretari general, la gerent, els vicerectors i les vicerectores; els degans i les deganes, i directors i directores de centres docents, els directors i directores del departaments i instituts universitaris de recerca, dels instituts universitaris de recerca de titularitat mixta, de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) i de l’Escola de Doctorat.
 
Procediment de votació electrònica
El procediment de votació en urna electrònica ha consistit a emetre un vot des de qualsevol ordinador connectat a Internet fins a una urna digital ubicada en un recinte
protegit. Segons la normativa de votació en urna electrònica, aprovada pel Claustre Universitari del 20 de desembre passat, s'ha garantit que el sufragi sigui universal, lliure, igual, directe i secret.

El sistema d'identificació i autenticació dels electors amb dret a vot s'ha fet mitjançant els certificats electrònics reconeguts admesos en el procés (en aquest cas, autentificant-se amb la identificació de la Intranet UPC).

En la pantalla de votació l’elector o l'electora tenia el nombre màxim de candidats o candidates que podia votar, la relació de les candidatures proclamades, així com l'opció de votar en blanc. En el cas que l’elector o l'electora hagués de votar en més d’una circumscripció, trobava indicada en quina elecció està exercint el vot.

Una vegada confirmat el vot, aquest s’encriptava i s’emmagatzemava a l’urna digital. Es va donar l'opció a imprimir o desar un rebut de vot amb un codi de control, que permet comprovar que el vot ha estat emès i emprat en l’escrutini.

D’acord amb la normativa, el secretari general ha vetllat per la fiabilitat i seguretat del sistema, que, en qualsevol cas, pot ser auditat per tercers. Així mateix, s'han pres mesures per evitar el frau o intervencions desautoritzades que hagin pogut afectar al sistema durant el procés de votació.

Per primer cop el procediment d’urna electrònica en unes eleccions a representants al Claustre Universitari s'ha fet extensiu a tots els col·lectius de la comunitat universitària. Les primeres votacions electròniques vinculants a la UPC (així com a una universitat catalana) es van realitzar, per a una part del cens, en les eleccions del Claustre Universitari del 22 d’octubre de 2009.


Follow us on Twitter Open link in new window
Latest news
Statement by universities and research centres in Catalonia [read +]
200 ‘ICT women’ from around the world meet at the UPC for the womENcourage conference From 6 to 8 September, the Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) is hosting the 2017 ... [read +]
Teaching of optometric practicals in visual impairment care at the National Autonomous University of Nicaragua (a 2016 CCD cooperation project) 56 cooperation projects under way in year Centre for Development Cooperation (CCD) turns 25 Fifty-six development cooperation projects are getting under way during the summer break in ... [read +]
In collaboration with:
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología Science Year 2007 Ministerio de Ciencia e Innovación
This website uses cookies to offer you the best experience and service. If you continue browsing, it is understood that you accept our cookies policy Open link in new window.
Oficina de Mitjans de Comunicació.
C/ Jordi Girona 31, 08034 Barcelona Tel.: +34 93 401 61 43
oficina.mitjans.comunicacio@(upc.edu)
© UPC Open link in new window. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech