Més de 7.000 estudiants han sol·licitat plaça en primera preferència per estudiar un grau a la UPC

Publicació de la reassignació de places: el 2 de setembre

L'estudiant que a la segona assignació de places de la convocatòria de juny és assignat/ada a un centre d’estudis sol·licitat entre la segona i la vuitena preferència, o bé que no ha estat assignat/ada a cap de les preferències sol·licitades, pot continuar en el procés de reassignació de places per millorar la seva assignació, a través del tràmit 'Continuar en el procés de reassignació de places' al Portal d'accés a la universitat. La publicació de la primera reassignació de places es farà el 2 de setembre, i la matrícula els dies 5 i 6 de setembre. 

Més dones a Enginyeria i Arquitectura

Per branques de coneixement, 9.737 estudiants han estat assignats en els graus d’Enginyeria i Arquitectura: una xifra que significa el 20,97 % de l’assignació total del sistema universitari català (era 20,91 % el curs anterior). En els estudis d’aquest àmbit de coneixement ha augmentat de nou el nombre de dones, que han passat de 2.775 el 2021 a 2.916 aquest any, xifra que representa un increment del 5 %.

A la UPC, han estat assignades, en primera preferència, un total de 1.437 dones: 1.245 a centres propis i 192 a centres adscrits. Això significa un augment del 6,7 % respecte al 2021, en què el nombre de dones assignades a la UPC va ser 1.347 (1.157 a centres propis i 190 a centres adscrits).

Dades generals de la preinscripció

Un total de 57.413 estudiants (56.529 el 2021) s’han preinscrit enguany en alguna de les set universitats públiques catalanes (UB, UAB, UPC, UPF, UdL, URV i UdG) i a la Universitat de Vic-Central de Catalunya (UVic-UCC). En la primera assignació de places, el 80,87% dels futurs universitaris ja té assignat un centre d’estudi (79,46% el 2021). D’aquests, un 60,23% podrà estudiar el grau universitari en el centre que havia triat en primera preferència (58,11% el 2021). La UPC és la tercera universitat pública a Catalunya en nombre d’assignacions, amb 6.678 estudiants assignats en la primera assignació de juliol.

Un total de 7.196 estudiants han sol·licitat plaça a la UPC per estudiar, en primera preferència, un grau en centres propis i adscrits el curs 2022-2023. El grau en Enginyeria Informàtica, que imparteix la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB), està entre els deu estudis universitaris més sol·licitats en primera preferència a Catalunya, mentre que el grau en Matemàtiques de la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) té la nota de tall més alta de Catalunya, amb un 13,254.

05/09/2022

En la primera assignació de places universitàries del juliol, un total de 6.678 estudiants han estat assignats per estudiar un grau el curs 2022-2023 a la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC). D’aquests, 5.951 han estat assignats en centres propis i 727 en centres adscrits de la UPC. 

Pel que fa a la demanda, un total de 7.196 estudiants han sol·licitat la UPC en primera preferència i, d’aquests, 4.058 han estat assignats a la UPC en la primera assignació de places d’aquest juliol: 3.571 en centres propis i 487 en centres adscrits.

El grau en Enginyeria Informàtica, que s’imparteix a la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB), és un dels deu graus més sol·licitats en primera preferència a Catalunya, amb 646 sol·licituds per a una oferta de 360 places.  

A més del grau en Enginyeria Informàtica, els estudis de la UPC que han rebut més sol·licituds en primera preferència han estat el grau en Estudis d'Arquitectura a l'Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB); el Programa Acadèmic de Recorregut Successiu (PARS) conformat pel grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials i el màster universitari en Enginyeria Industrial a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB); el grau en Enginyeria Mecànica a l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE); el grau en Estudis d'Arquitectura a l'Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV), i el grau en Arquitectura Tècnica i Edificació a l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB).

Matemàtiques i Enginyeria Física, entre les notes de tall més altes
Pel que fa a les notes de tall, el grau en Matemàtiques que s’imparteix a la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) de la UPC, és la titulació amb la nota de tall més alta de Catalunya en els centres d’estudis que ofereixen 40 o més places: amb un 13,254 per a una oferta de 55 places

Enginyeria Física, que s’imparteix a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB), és el segon grau de la UPC amb la nota de tall més alta, amb un 12,728 per a una oferta de 40 places.

Altres graus de la UPC amb una nota de tall per sobre del 10 són: