Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Grau en Ciències i Tecnologies del Mar

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)

Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB)

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)

El grau en Ciències i Tecnologies del Mar està orientat cap a la capacitació científica i tècnica de professionals per dur a terme feines de recerca i assessorament en els àmbits mediambiental i climàtic, i sobre els impactes de les actuacions econòmiques i socials en el medi marí i costaner (aprofitament ètic, responsable i sostenible dels recursos marins, caracterització de costes, canvi climàtic i el seu impacte sobre el medi marí i la zona costanera, etc.). També s’orienta cap a la formació per a altres científics i tècnics i, en general, per a la societat sobre totes les activitats relacionades amb les ciències i tecnologies marines (bàsiques i aplicades), el seu desenvolupament i la seva divulgació.

Podràs escollir entre dos mencions:

Ciències i Enginyeria del Mar
Rebràs una formació multidisciplinària que et capacitarà per resoldre els principals problemes i reptes als quals s'enfrontarà la zona costanera en un futur proper, en diferents escenaris de desenvolupament i canvi climàtic.

Tecnologies del Mar
Menció orientada a l'aplicació de tecnologies en observació, percepció remota i exploració mitjançant autòmats del medi marí, que és essencial per al monitoratge dels cossos d'aigua costaners i l'obtenció de les dades necessàries per al control de les activitats humanes en el medi marí relacionades amb l'explotació dels recursos marins i costaners.

Mencions

 • Ciències i Enginyeria del Mar
 • Tecnologies del Mar
Durada
4 anys
Càrrega lectiva
240 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de grau). Un crèdit equival a 25-30 hores de treball.
Tipus de docència
Presencial
Nota de tall del curs 2024-2025
6,244
Idiomes

Consulta l'idioma d'impartició de cada assignatura a la guia docent dintre del pla d'estudis, i als horaris dels grups.

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Preus i beques
Preu aproximat per curs, 1.107 €. Consulta el percentatge de minoració en funció de la renda (beques i modalitats de pagament).
Lloc d'impartició
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) (centre docent coordinador)
Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB)
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)
Places nou ingrés
60
Places canvi d'estudis
5
Codi de preinscripció
31096
Nota de tall del curs 2024-2025
6,244. Notes de tall
Ponderacions PAU
Taula de ponderacions de les matèries per a la fase específica
Com s'hi accedeix
Totes les vies d'accés, preinscripció i matrícula.
Convalidacions de crèdits de CFGS
Consulta el cercador d’estudis universitaris del Canal Universitats de la Generalitat de Catalunya
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
 • ObligatòriaECTS
 • OptativaECTS
 • ProjecteECTS
Sortides professionals
Podràs desenvolupar la teva activitat professional en els àmbits i temàtiques següents:
 • Gestió integrada de la zona costanera (dels recursos marins i dels recursos costaners).
 • Gestió maritimocostanera a l’Administració pública.
 • Consultories en el camp del mar i la costa.
 • Ports.
 • Desenvolupament d'aparells, sensors i infraestructures per mesurar i monitorar el mar.
 • Planificació i optimització de les activitats socioeconòmiques (i els seus impactes) relacionades amb el mar i la costa.
 • Empreses de serveis marítims i adequació d’aquestes a les normatives sobre medi ambient.
 • Estudis d'impacte ambiental al mar, contaminació marítima i manteniment de la qualitat de l'aigua del mar, i canvi climàtic i els seus efectes en el mar i la costa.
 • Energies renovables marines.
 • Aqüicultura.
 • Plataformes offshore de petroli i gas.
 • Pesca i altres recursos marins.
 • Obtenció d'aigua potable del mar.
 • Docència i recerca.
Consulta els indicadors principals de qualitat de la titulació al portal Estudis Universitaris de Catalunya de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Podràs conèixer, entre d’altres, els resultats de l’avaluació dels estudis, el grau de satisfacció de l’estudiantat o les dades d’inserció laboral dels titulats i titulades. 

Calendari acadèmic
Calendari acadèmic dels estudis universitaris de la UPC
Normatives acadèmiques
Normativa acadèmica dels estudis de grau de la UPC
Acreditació i reconeixement d'idiomes
Els estudiants de grau han d'acreditar la competència en una tercera llengua per obtenir el títol de grau. Certifica el teu nivell d’idiomes.

Versió per imprimir

Activitats per a futurs estudiants Consulta totes les activitats

Sol·licita informació

Type

Descarrega la publicació

diptic