Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Master's degree in Cybersecurity

El master's degree in Cybersecurity (màster universitari en Ciberseguretat) té com a missió oferir una formació sòlida en l'àmbit de la seguretat de la informació, amb àmplia base científica, per aportar a la societat professionals molt especialitzats en els camps de la protecció de les dades, protecció de les infraestructures i la protecció de les aplicacions.
Mostra el text complet
Amaga el text complet
Durada i inici
1 curs acadèmic, 60 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense expedició del títol, 3.267€ (4.901€ per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Anglès
Lloc d'impartició
Títol oficial
Títol oficial
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics

Per accedir al màster s'exigeix el nivell B2 d'anglès que s'ha d'acreditar en el moment de formalitzar la matrícula.


Accés directe
El perfil recomanat per accedir a aquest màster és el següent:

  • Estudiants amb el grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació.
  • Estudiants amb un grau que habiliti per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic de Telecomunicació:
  • Estudiants amb un grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals.
  • Estudiants amb un grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics.
  • Estudiants amb un grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació.
  • Estudiants amb un grau en Enginyeria Telemàtica.
  • Estudiants amb el grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació.
  • Estudiants amb el grau en Enginyeria Informàtica.
  • Enginyeria de Telecomunicació.
  • Enginyeria Informàtica
Complements formatius
Es considera possible però excepcional l'entrada d'estudiants amb altres titulacions de les indicades al perfil d'ingrés recomanat.

En aquestes situacions excepcionals, la Comissió Acadèmica del Màster podrà estudiar el cas i permetre el seu accés amb possibles complements de formació fora dels 60 ECTS del màster.

En aquest cas, els complements formatius que un estudiant hagi de cursar seran dels Graus dels centres sol·licitants i com a màxim equivaldran a 10 ECTS.

El nombre de crèdits i les assignatures a cursar variaran depenent de la titulació d'ingrés, ja sigui de grau o de l'anterior ordenació d'estudis, i de les competències acadèmiques prèvies de l'estudiant reflectides en el seu expedient acadèmic particular.
Places
40
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).
Com es formalitza la preinscripció?
Matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció
Sessions informatives

1 d'abril, a les 11 h
Sala Multimèdia de l'ETSETB. Edifici B3

Més informació

Sol·licita informació