Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Grau en Enginyeria Ambiental

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)

Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB)

Les actuacions de la indústria, així com les activitats econòmiques i socials, tenen una influència en el medi ambient i la qualitat de vida i hi repercuteixen directament o indirectament.

Els propers anys, les societats hauran de fer front a reptes climàtics i ecològics i requeriran professionals amb base científica i un coneixement global del funcionament del planeta, tant físicament com química, geològica, biològica..., que prevegin els desafiaments que se’ns plantejaran i hi aportin solucions.

Amb el grau en Enginyeria Ambiental formaràs part d’una professió amb un gran futur i projecció, ja que treballaràs en el disseny de nous processos productius que vetllin pel control i mitigació de problemes ambientals i la conservació dels recursos naturals, mitjançant les energies i tecnologies netes.

Al quart curs podràs cursar una de les dues intensificacions que s’ofereixen: Medi Urbà i Industrial i Medi Natural i Canvi Global.
Mostra el text complet
Amaga el text complet
Durada
4 anys
Càrrega lectiva
240 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de grau). Un crèdit equival a 25-30 hores de treball.
Tipus de docència
Presencial
Nota de tall del curs 2021-2022
7,834
Idiomes
Les assignatures s'imparteixen en català, castellà i anglès, en funció del nivell de comprensió de l'estudiantat i dels objectius formatius del grau.
Preus i beques
Preu aproximat per curs, 1.660 €. Consulta el percentatge de minoració en funció de la renda (beques i modalitats de pagament).
Lloc d'impartició
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) (centre docent coordinador)
Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB)
Places nou ingrés
60
Codi de preinscripció
31100
Nota de tall del curs 2021-2022
7,834. Notes de tall
Ponderacions PAU
Taula de ponderacions de les matèries per a la fase específica
Com s'hi accedeix
Totes les vies d'accés, preinscripció i matrícula.
Convalidacions de CFGS
Convalidacions de CFGS
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Segon curs

 • Estadística 6
 • Geomecànica 6
 • Hidràulica 6
 • Hidrogeologia i Geoquímica Ambiental 6
 • Matemàtiques II 6
 • Mecànica de Fluids 6
 • Microbiologia i Biotecnologia Ambiental 6
 • Principis d'Ecotoxicologia i Anàlisi Ambiental 6
 • Processos Atmosfèrics i Hidrologia 6
 • Sistemes d'Informació Geogràfica 6

Tercer curs

 • Aigües Residuals i Reutilització 6
 • Avaluació d'Impacte Ambiental 6
 • Descontaminació de Sòls i Aqüífers 6
 • Estructures 6
 • Instrumentació, Teledetecció i Big Data 6
 • Modelització Numèrica 6
 • Procediments i Materials de Construcció 6
 • Residus Sòlids 6
 • Tractament d'Aigües 6
 • Transport Sostenible 6

Quart curs

 • Canvi Climàtic i Riscos Naturals 6
 • Construcció Sostenible 6
 • Contaminació Atmosfèrica i Acústica 6
 • Energies Renovables 6
 • Gestió de l'Espai Fluvial i Costaner 6
 • Gestió de Projectes i Legislació Ambiental 6
 • Impacte Ambiental de les Grans Infraestructures 6
 • Mobilitat Sostenible i Smart-City 6
 • Sistemes de Presa de Decisió 6
 • Sostenibilitat i Ètica Ambiental 6
 • Tecnologies per a la Producció Aqüícola Sostenible 6
 • Transició del Model Energètic 6
 • Treball de Fi de Grau 12
 • Xarxes de Proveïment i Drenatge 6
 • ObligatòriaECTS
 • OptativaECTS
 • ProjecteECTS
Sortides professionals

Com a graduat o graduada en Enginyeria Ambiental, podràs desenvolupar la teva professió en empreses i institucions que vetllin pel medi ambient i controlin els plans de gestió ambiental, el tractament i recuperació de sòls, i el disseny de tecnologies netes, i facin estudis d’impacte ambiental, entre altres.

 

 • Direcció i direcció tècnica en la indústria, les empreses d'enginyeria, l'Administració i el sector de serveis.
 • Docència universitària.
 • Exercici lliure de la professió.
 • Recerca.
 • Empreses: responsables de departaments de medi ambient i qualitat, de la implantació de les normes de qualitat (ISO, EMAS) i d’auditories ambientals.
 • Oficines d'enginyeria: desenvolupament de projectes de minimització d'emissions i tractament de gasos, de recuperació d'espais degradats, de tractament de sòls, de disseny i operació d'EDAR (industrials i urbanes) i ETAP, i de plantes de TRS (industrials i urbanes).
 • Consultories ambientals: desenvolupament d'estudis de diagnòstic i plans de gestió ambiental en empreses, minimització i reciclatge de residus (IPPC), propostes de tecnologies de producció netes (MTD) i estudis d'avaluació d'impacte ambiental (EIA).
 • Administració: assessorament tècnic en gabinets municipals i diputacions sobre plans de gestió d'espais naturals i normatives i auditories ambientals.
Calendari acadèmic
Calendari acadèmic dels estudis universitaris de la UPC
Normatives acadèmiques
Normativa acadèmica dels estudis de grau de la UPC
Acreditació i reconeixement d'idiomes
Els estudiants de grau han d'acreditar la competència en una tercera llengua per obtenir el títol de grau. Certifica el teu nivell d’idiomes.

Versió per imprimir

Activitats per a futurs estudiants Consulta totes les activitats

Sol·licita informació

Type

Descarrega la publicació

diptic