Pagues extra 2013-14, demanda i dedicatòria

Nota informativa CAU-IAC de la UPC. Barcelona, 10 de juny de 2015. cau@upc.edu

Benvolgudes i benvolguts, 
  
Us facilitem informació d’unes qüestions que poden ser del vostre interès. 
  
PAGUES EXTRES 2013 I 2014 
   
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha estimat en part el conflicte col·lectiu que el CAU va presentar per la retallada de les pagues extres de 2013 i 2014 del PAS laboral. Com calia esperar, el TSJC estima que la UPC ens ha de retornar la part meritada de les pagues extres de 2013 i 2014 dintre d’uns períodes determinats. A tall d’exemple us podem dir que al personal laboral de la Generalitat li van reconèixer el 16,67% de la paga extra del 2013 i un 8,33% de la del 2014. Farem els números perquè puguem tenir una idea més concreta del que suposa la sentència que podeu consultar fent clic Sentència pagues 2013-14 CAU 

DEMANDA PELS DRETS MERITATS DE LES PAGUES EXTRES DE 2013 

En diferents ocasions us hem informat que amb la signatura del VI conveni, on es recull l’eliminació d’una paga extra i el canvi del sistema de meritació de les pagues extres, la UPC s’havia apropiat indegudament al voltant de més d’un milió d’euros de la massa salarial del PAS laboral. Aquesta apropiació indeguda es produeix quan la UPC no liquida la part meritada de les pagues extres de juny i setembre del 2013 en el moment oportú: desembre de 2013 o juny i setembre de 2014. 

Al mes d’octubre de 2014, les universitats i els sindicats CCOO i UGT signen un acord sense el vistiplau del PAS laboral en el que decideixen que els drets meritats de les pagues extres de 2013 es realitzarà en el moment que es produeixi la liquidació del contracte, ja sigui per acomiadament, jubilació, defunció, etc. Com sabeu perfectament el CAU ha estat sempre en contra de l’acord, i al passat mes de març vam iniciar el procediment de conflicte col·lectiu que aquesta setmana ha estat ratificat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb la corresponent demanda contra la UPC, CCOO i UGT. Continuarem  informant-vos. 

DEDICATÒRIA 

Li dediquem unes paraules al cap de llista de l’UGT. 

Si ens baixen el sou, ens augmenten les hores, ens redueixen les pagues i treuen els drets laborals i socials, que siguin els governants qui ho facin , però no podem signar cap acord fruit de la tàctica de la por. Per justícia, per dignitat i per coherència no podem signar cap retallada dels drets que tant ha costat aconseguir. No s’han depurat responsabilitats a aquells que han provocat amb la seva mala gestió un endeutament a la universitat, i a les administracions públiques, fent el joc a d’altres que s’enriquien de manera fraudulenta i corrupta, mentre es prestaven molts diners públics als bancs que no recuperarem  (no han deixat de tenir milionaris beneficis). Que signin ells les retallades, però no amb la nostra complicitat. Exigim que es retornin els diners malversats (on són els resultats de les auditories?) i que es lluiti contra el frau i l’espoli dels diners públics. 
Molts dels responsables d’aquesta mala gestió són els que a través de la tàctica de la por ens fan creure que som els de baix els que ens hem de sacrificar per sortir de la seva crisi-estafa. És per això que el CAU no vol ser còmplice de les polítiques de la por i signar retallades ni acords que d’altres ens vénen com la menys dolenta de les opcions. No cal caure en la submissió als poderosos, ni cal vendre un mal acord com la millor opció dintre de la crisi, cal la defensa ferma, crítica i tenaç dels drets merescuts i conquerits amb treball i lluita durant molts anys. Llegiu l’article A qui beneficia ser pactista i signar-ho tot?