Avaluació dels riscos psicosocials.

Per fi, després de molts anys d’incomplir l’obligació de fer l’avaluació dels riscos psicosocials, el 31 de maig ens va arribar a tot el PAS un correu de la Gerent per poder fer l’enquesta de l’avaluació dels riscos psicosocials. No podem oblidar,  que la Gerent va prendre la decisió després d’una denúncia d’un company davant d’un conflicte no resolt, que va derivar en un requeriment de la inspecció de treball que obligava a la UPC a tenir feta aquesta avaluació de riscos psicosocials.

Ja fa temps que hem denunciat la manca a la UPC d’uns protocols per actuacions davant els conflictes de tipus psicosocial. I per fer això, el primer que cal és: fer una avaluació i detecció dels possibles riscos d’aquesta mena que podem patir en el nostre àmbit laboral i professional. Tot i això, millor tard que mai, ara cal posar-se les piles per tenir les dades necessàries, crear i aplicar els processos pertinents i anticipar-se, si cal, davant d’aquests riscos i conflictes.

A la UPC ens consta que hi ha casos de conflicte de clima laboral i assetjament laboral que s’estan tractant, però no tots els casos es coneixen i és per això que cal poder saber que aquests riscos existeixen i cal prevenir-los i tractar-los, i aquesta és una eina que ens pot ajudar a descobrir-los.

És per això que us animem a omplir el qüestionari, si encara no l’heu fet, abans del 15 de juny  amb la garantia, per part de la universitat, d’una total preservació de l’anonimat.

És molt important la màxima participació possible pel valor estadístic dels resultats i perquè el mètode sigui aplicable, com més respostes millor.

Des del CAU treballarem perquè les dades aconseguides es transformin, com més aviat millor, en processos de millora de les nostres situacions i relacions laborals.

Participa, amb la salut no es pot jugar.