El CAU al CEPASL

El dia 29 de juny de 2015 s’ha constituit el nou Comité d’Empresa del PAS Laboral de la UPC sorgit de les darreres eleccions. Per part del CAU som:

MEMBRES COMITÉ D’EMPRESA:

BERNAD PAÑELLA, Camilo    camilo.bernad@upc.edu EPSEVG Telf: 93 4016519

MARTIN LLACH, Núria  nuria.martin@upc.edu  ETSECCPB   Telf:  93 4016900

MARTIN MORILLA, Javier   javier.martin@upc.edu ETSEIB  Telf:  93 4016544

PARRA MIGUEL, Albert  albert.parra.miguel@upc.edu Biblioteca Rector Gabriel Ferraté Telf: 93 4017490

SEGURA RUIZ, Ricardo   ricardo.segura@upc.edu  ETSEIB  Telf: 93 4016719

VIVES CASAS, Maria Núria,  nvives@mmt.upc.edu   ETSEIB  Telf: 93 4015900

DELEGAT:

CALM MEDINA, Jordi   jordi.calm@upc.edu  Biblioteca Campus Baix Llobregat  Telf: 93 5523544