El CAU al CEPASL

Actualment (2023-2024) el CAU-UPC no té representació al Comité d’Empresa PTGAS-L de la UPC perquè no va concórrer a les eleccions sindicals del 2023 : Missatge CAU-UPC març 2023.

Ex-MEMBRES COMITÉ D’EMPRESA 2019-2023

BERNAD PAÑELLA, Camilo    camilo.bernad@upc.edu EPSEVG Telf: 93 4016519

MARTIN LLACH, Núria  nuria.martin@upc.edu  ETSECCPB   Telf:  93 4016900

MARTIN MORILLA, Javier   javier.martin@upc.edu ETSEIB  Telf:  93 4016544

PARRA MIGUEL, Albert  albert.parra.miguel@upc.edu Biblioteca Rector Gabriel Ferraté Telf: 93 4017490

SEGURA RUIZ, Ricardo   ricardo.segura@upc.edu  ETSEIB  Telf: 93 4016719

VIVES CASAS, Maria Núria,  nvives@mmt.upc.edu   ETSEIB  Telf: 93 4015900

DELEGAT:

CALM MEDINA, Jordi   jordi.calm@upc.edu  Biblioteca Campus Baix Llobregat  Telf: 93 5523544