Proposta d’acord per vestuari del PASL (març-2017)

Companys i companyes,

Aquest mes de març el PASL qui té dret a cobrar la roba de treball, segons l’acord de vestuari i roba de treball de l’any 1993 i que vam recuperar de les retallades mitjançant una demanda, no ho cobrarà, perquè el CEPASL està negociant amb la gerència un nou acord. Ja us vam avançar que el CAU proposaria negociar un altre acord de roba perquè el que tenim està obsolet i deixa alguns col·lectius sense la roba de treball que marca el Conveni.

La proposta que us adjuntem és la que vam proposar al CEPASL, que va aprovar i que es va presentar a la gerència el dia 14 de març. Com podeu veure és una proposta que afecta tot el PASL, el fer-ho per grups simplifica els problemes d’afectació i com a element nou hi ha la roba tècnica perquè cap treballador/treballadora es quedi sense la peça de roba que necessiti. Els EPI’s no estan dins d’aquest acord.

Entenem que estem en una negociació i que la gerència la intentarà retallar, però és una bona oportunitat per la gerència de demostrar el canvi en la seva política vers el PASL.

Barcelona, 27 de març de 2017

Llegeix el text de la proposta d’acord : [Proposta Acord roba treball CEPASL]