Biblioteques

Nota informativa CAU-IAC de la UPC. Barcelona, 28 d’abril de 2015.

Han passat dos anys des dels acomiadaments del personal interí, de la no contractació de personal pels caps de setmana, de passar a dependre de gerència, de l’aplicació de les retallades i de l’ampliació de la jornada de treball de 35 hores a 37,5 hores. Això no ha fet que el servei de biblioteques vagi millor, sinó tot el contrari.

Algunes de les solucions aplicades -com incentivar el personal a cobrir els caps de setmana per oferir servei als estudiants en èpoques properes als exàmens a canvi d’unes compensacions horàries, o modificar l’horari d’alguns treballadors i treballadores i la mobilitat del personal per cobrir llocs temporalment (dies o hores)- no han servit per resoldre els problemes que pateix el servei, el personal de les biblioteques ni els seus usuaris.

Des del CAU veiem el problema en el seu conjunt: hi ha una manca clara d’organització, manca de personal i manca de voluntat política. Les mesures adoptades no han millorat la vessant organitzativa del servei de biblioteques i tenim la impressió que l’actual equip de direcció tampoc sap com entomar el repte organitzatiu. Fer alguns canvis d’horaris pactats no arregla la cobertura del servei.

El que no es pot fer és crear cap tipus de precedent que pugui conduir a la pèrdua de llocs de treball i a la precarietat del servei. Des del CAU defensem que tots els treballadors i treballadores tenim una categoria, un perfil i una tasca assignada i que a igual treball mateix salari. Per tant, no estem d’acord que s’obri a tot el PAS la possibilitat de cobrir els caps de setmana a les biblioteques.

La UPC no es pot permetre el desmantellament progressiu de tots els seus serveis per manca de personal i per la reorganització de la seva estructura amb les UTG’s, reunificació de departaments, Campus Besos, fusió d’escoles, si vol ser una universitat pública de veritat.

Proposem:
– Readmissió del personal interí injustament acomiadat i contractar les persones de caps de setmana, demanant autorització a la Generalitat de Catalunya per dur a terme la contractació de personal en motiu de casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables (això es pot fer segons es preveu a l’article 33.4 de la LLEI 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015)

– Assignació dels rellevistes per jubilacions anticipades o pre-jubilacions.

– Racionalització dels horaris del servei de biblioteques

– Respecte dels diferents acords de perfils, jornada i horari.