RECEPCIONS (07/06/2017)

Ja fa un any que el grup de treball de l’àmbit de recepció, creat per la Gerent, va presentar el seu informe final i no ha estat fins al passat dimarts 29 de maig a la reunió del CEPASL i la gerència, que ens va informar que han estat treballant i quasi tenen enllestit un model per les recepcions de la UPC. Sense donar-nos cap document ens va explicar el següent:

  • Han definit les funcions del personal de consergeries.
  • Han definit el personal necessari.
  • Han establert els punts de recepció necessaris per unitats.
  • Han establert el personal mínim que ha d’haver-hi a cada recepció segons uns indicadors.
  • Convocaran els concursos per les places de conserge i responsables de tarda que siguin necessaris.
  • Les persones contractades pel projecte GEOS només cobriran aquelles baixes que es produeixin i no com fins ara.

Des del CAU valorem positivament que la Gerent, tal com es va comprometre  al seu pla de treball pel 2017, comenci a informar del disseny de model de recepcions de la UPC. Entenem que fa una decidida aposta pel manteniment de les recepcions, però li vam reclamar:

  • Que no hi hagi personal de seguretat ocupant llocs estructurals.
  • Que s’ha de donar solució a les persones que estan a la llista d’espera i que ja van guanyar un concurs.
  • Que s’ha d’estabilitzar al personal temporal que ocupa una plaça de la RLT.

Us recordem que la Gerent va decidir, prèvia informació al CEPASL, contractar personal de relleu pels contractes de jubilacions parcials i els va destinar a la unitat de suport departamental al projecte GEOS, per tal de pal·liar la manca de personal.

La gerent ens va dir que la decisió d’ocupar una plaça de la RLT amb personal de seguretat és provisional atès que està en procés la implantació del model de les recepcions, per la manca de jubilacions parcials i la limitació de contracció que imposen els diferents governs. Li vam manifestar el nostre desacord amb aquesta mesura.

Al reclamar un calendari d’implementació ens van dir que no el tenien, però que no estaria abans de la finalització de la UTG o UTGs de l’àmbit TIC.