8m – vaga general!

El 24 de febrer al matí, al Departament de treball, afers socials i famílies, membres de la Secretaria de la dona de la IAC, van lliurar el preavís de convocatòria de vaga pel 8 de març de 2020 per a tot Catalunya.

El preavís es va lliurar a les 13:48, del dilluns 24 de febrer, amb registre d’entrada 0278/2770/2020. La convocatòria de vaga es promou amb, entre d’altres, els següents objectius i reivindicacions:

 • Derogar les reformes laborals vigents

 • Processos de selecció que no permetin la discriminació. Desaparició de la discriminació en l’accés a l’ocupació
 • Jornada de 35h i una regulació cap a les 30h
 • Mesures contra la precarietat laboral
 • Acabar amb la desigualtat laboral, la bretxa salarial i el sostre de vidre
 • Incorporant la perspectiva de gènere a les malalties professionals
 • Extingir les externalitzacions
 • Implementació d’una llei d’igualtat retributiva real, combatre la desigulatat de les pensions
 • Accions formatives en matèria de coeducació per educar en la diversitat
 • Erradicar la violència masclista. Eliminar la violència contra les dones
 • Programes d’igualtat i contra la violència masclista
 • Plans  a la igualtat efectiva de dones i homes; igualtat d’oportunitats i tractament en l’àmbit laboral
 • Avenços socials en matèria de conciliació
 • Combatre la minoració de retribucions com a conseqüència de les cures

La aturada afectarà al conjunt de totes les persones treballadors (sector públic i privat) de Catalunya i de tots els sectors productius, en tractar-se d’una vaga general.

 

La convocatòria es realitza en el marc de l’exercici del dret fonamental de vaga (art. 28.2 del text constitucional), doctrina del Tribunal constitucional i les normes internacionals dels sistemes democràtics.

8 de març de 2020: VAGA GENERAL!!
Acabem amb els sostres de vidre i amb la bretxa salarial de gènere!
Cap pas enrere en igualtat, equitat i drets!
Aquest 8 de març omplim els carrers!
Lluita i mobilitza’t!

Més informació sobre els actes i convocatòries a https://www.vagafeminista.cat/

Altres convocatòries a https://www.vagafeminista.cat/