Paga 2012 i #Correscales

Una bona notícia: Abonament de la part restant de la paga “extra” de 2012 i recuperació dels dies de permís.   Moderadament satisfets

La persistència de l’acció sindical en tots els àmbits i l’aprofitament del calendari ens ha permès una recuperació de part de les retallades.

El 20 de gener el Parlament ha aprovat una Resolució que obliga al govern a pagar-nos la part de la paga extra de 2012 (això sí, en terminis fins 2018), recuperar els dies de permís i asseure’s a negociar un calendari de recuperació de la resta de drets, especialment les pagues “extres” del 2013 i 2014, FAS, etc.

És molt? És poc? D’entrada és un avenç, però, si eixamplem la mirada, veiem que només recuperem part del que havíem perdut. En altres paraules: emocionalment, contents; racionalment, una recuperació mínima.

Una de les avantatges d’aquesta Resolució és que ha estat aprovada per tots els grups parlamentaris, cosa que obliga el govern al seu compliment i això representa una diferència substancial del que ha passat amb  altres resolucions.

Aquesta “victòria” ha estat una victòria tàctica. Tàctica però que incrementa la nostra autoestima. Sí, una victòria tàctica, una victòria petita, però gaudim-la que ja era hora de tenir una bona notícia.

Comunicat conjunt dels sindicats presents a la Mesa General. 20 gener 2016

El Parlament de Catalunya ha aprovat una Resolució presentada conjuntament per tots els grups parlamentaris, per la qual:

  • Es garanteix el cobrament del que resta pendent de la paga de 2012 en els exercicis pressupostaris 2016 i 2017, i com a data màxima de percepció el 31 de març de 2018.
  • Derogar de forma gradual l’Acord de govern per eliminar l’aplicació del descompte del 5% perquè es cobri la paga integra.
  • El govern no aplicarà noves mesures per limitar el dret a percebre la paga extra del 2012.
  • Recuperar els dies de permís i de vacances per antiguitat des del 2016.
  • Obliga a la Mesa General a establir un calendari de negociació per a la recuperació de les pagues del 2013 i 2014, així còmode la resta de drets arrabassats el 2012.

Els sindicats CCOO, IAC-CAU i UGT valorem aquesta resolució com un pas endavant en la recuperació dels nostres drets i demanem una reunió urgent de la Mesa General per desenvolupar i concretar la seva aplicació.

D’altra banda lamentem que el govern anterior no hagués atès les nostres demandes i demanem a l’actual govern un canvi d’actitud, en el fons i en les formes, per millorar les condicions econòmiques, laborals, professionals i socials del personal de la Generalitat i del seu sector públic.

El Govern tornarà a terminis la paga extra de 2012 als treballadors públics.  DiariTreball.cat

———————————————————————————————————————————–

Informació #Correscales :  http://www.teleafonica.net/  https://twitter.com/teleAfonica

———————————————————————————————————————————–

Treballadors d’Autobusos planegen vaga conjunta amb els del Metro durant el MWC.    DiariTreball.cat