Exigim totes les nostres pagues !

Exigim totes les nostres pagues! Comunicat de la IAC sobre el cobrament dels 44 dies meritats de la paga del desembre del 2012

Per recuperar aquests diners nostres la IAC hi ha lluitat amb la inclusió d’aquesta demanda en totes les mobilitzacions i en les diferents plataformes reivindicatives on ha intervingut, alhora que també ha actuat jurídicament. 

Tal com ja hem informat reiteradament en les web i publicacions dels sindicats de la IAC, hi ha múltiples sentències dels tribunals del contenciós que han donat la raó a la IAC al dret a percebre la part meritada (els famosos 44 dies) de la paga “extra” de desembre de 2012 (aquella que ens va robar Rajoy, desprès que  Mas la retallés un 5%).
Ara mateix, la situació jurídica és:

  1. Hem guanyat sentències en diversos jutjats del contenciós, algunes de les quals són fermes.
  2. La Generalitat, lluny d’admetre aquesta injustícia, va recórrer al Tribunal Suprem aquestes sentències.
  3. La gran majoria de processos judicials estan ara suspesos tot esperant que el Tribunal Constitucional determini que aquests diners són nostres.

D’altra banda, el govern central, amb un cinisme absolut ha publicat al BOE informacions referents a aquests 44 dies que donen la raó als processos judicials, sense citar cap de les resolucions:

  1. La Llei de pressupostos de l’Estat per al 2015 (Disposició Addicional 12a) preveu que la resta d’Administracions (Comunitats Autònomes) puguin fer efectiu el pagament dels 44 dies meritats, durant l’any 2015.
  2. Per part de l’Estat, es retorna un 24,04 % de la paga extra de l’any 2012 només al personal de l’Administració General de l’Estat, que la percebran aquest mes de gener de 2015, incloent-hi el personal jubilat, personal que ha canviat de destinació i hereus. Només el personal que es troba en aquestes situacions i que depèn directament del Ministerio (AGE) ha d’omplir la sol·licitud que hi ha al BOE. A la gran majoria de comunitats autònomes o ja han cobrat ja aquests diners o ho faran ara durant aquest mes de gener.

La IAC exigeix a l’administració catalana el cobrament d’aquesta part de la paga de 2012 de forma immediata i alhora reclama la restitució de totes les pagues extres i de les condicions laborals perdudes en els darrers anys; per a la qual cosa hem demanat la convocatòria urgent de la Mesa General de la Funció Pública de Catalunya, on exigirem que el govern del Sr. Mas es comprometi a retornar-nos els nostres dinersI això en el benentès que no desistirem de la lluita, tant mobilitzadora com judicial, fins que no vegem ingressats els diners als nostres comptes.

Barcelona, gener 2015

http://iac.cat/premsa/index_156_44_dies.php